Contact

Date de contact


Pentru a contacta Sediul Central al Federației Naționale Sindicale "Ambulanța" din România,
folosiți următoarele date de contact:

Secretară:
Dna. Iuliana Șerban
Adresa:
Str. Turturelelor nr. 11 A, etj. 7, sector 3, Cod 030881, București, România
Telefon/Fax:
021.210.23.37
E-mail:
contact@federatiaambulanta.ro