Legislație

Statut FNSAR


Statut 28 martie 2023

Citește mai departe

Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov ( PLx 355/2016)


Statut FINAL 17 martie 2017

Citește mai departe

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 195 din 12 decembrie 2002 *** Republicată privind circulaţia pe drumurile publice


Text în vigoare începând cu data de 1 februarie 2014
  REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

  Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 14 august 2013.

  Act de bază
#B: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006

 (mai mult…)

Citește mai departe

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă


EMITENT:   GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 4 februarie 2014

  Multiplicarea riscurilor nonmilitare la adresa securităţii naţionale, la care pot fi adăugate evenimentele cauzatoare de victime omeneşti, distrugeri de bunuri etc. cu care s-au confruntat structurile specializate în ultimii ani, a impus reevaluarea, identificarea şi implementarea unor mecanisme operaţionale eficiente, bazate pe managementul integrat al situaţiilor de urgenţă, pe un nou concept de cooperare interministerială, multidisciplinară, pe punerea în comun a tuturor capabilităţilor şi valorificarea expertizei întregului spectru de instituţii cu atribuţii în materie, într-un format care să acopere toate nevoile operaţionale rezultate în urma acţiunii factorilor generatori de situaţii de urgenţă. [...]

Citește mai departe

ORDIN Nr. 2121/940 din 11 decembrie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de utilizare a autospecialelor de consultaţii la domiciliu aflate în dotarea serviciilor publice de ambulanţă


EMITENT:   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
       Nr. 2.121 din 11 decembrie 2007
       CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
       Nr. 940 din 10 decembrie 2007
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 900 din 28 decembrie 2007

  În temeiul prevederilor:
  – Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
  – titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, [...]

Citește mai departe

ORDIN Nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii


Text în vigoare începând cu data de 16 februarie 2011
  REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

  Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 16 februarie 2011.

  Act de bază
#B: Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008

 (mai mult…)

Citește mai departe

ORDIN Nr. 1832/856 din 6 iulie 2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere)


Text în vigoare începând cu data de 7 aprilie 2014
  REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

  Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 7 aprilie 2014.

  Act de bază
#B: Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1832/856/2011

 (mai mult…)

Citește mai departe

ORDIN Nr. 1778 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea normativelor de personal


Text în vigoare începând cu data de 23 octombrie 2010
  REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

  Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 23 septembrie 2010.

  Act de bază
#B: Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006

  Acte modificatoare
#M1: Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 2099/2007
#M2: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1224/2010

 (mai mult…)

Citește mai departe

ORDIN Nr. 1626 din 24 septembrie 2007 privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti


EMITENT:   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 10 octombrie 2007

  În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (8) şi (13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 9.907 din 23 septembrie 2007,

 (mai mult…)

Citește mai departe

ORDIN Nr. 1625 din 24 septembrie 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti


EMITENT:   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 670 din 1 octombrie 2007

  În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) lit. b) şi ale alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 9.906 din 23 septembrie 2007,

 (mai mult…)

Citește mai departe