ORDIN Nr. 1832/856 din 6 iulie 2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere)


Text în vigoare începând cu data de 7 aprilie 2014
  REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

  Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 7 aprilie 2014.

  Act de bază
#B: Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1832/856/2011  Acte modificatoare
#M1: Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 177/81/2012
#M2: Legea nr. 125/2012
#M3: Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 150/132/2013
#M4: Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 2176/931/2013
#M5: Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 190/76/2014
#M6: Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 433/138/2014

  Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

#CIN
  NOTĂ:
  Nu sunt incluse în textul actualizat modificările efectuate prin art. II alin. (2) din Legea nr. 125/2012 (#M2). Reproducem mai jos aceste prevederi.
#M2
  „(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător cu ocupaţia de auditor de siguranţă rutieră, auditor de evaluare de impact de siguranţă rutieră şi cea de inspector de siguranţă rutieră.”

#B
  În temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor – ISCO 08, ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România,

  ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:

#CIN
  *) Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 a fost abrogată. A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 10/2013.

#B
  ART. 1
  Se aprobă Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), conform structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ART. 2
  (1) Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei.
  (2) În vederea asigurării tranziţiei de la Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, la noua Clasificare a ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin prezentul ordin, cele două clasificări vor fi utilizate în paralel până la data de 31 decembrie 2011.
  ART. 3
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ANEXA 1

  1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori
  Membrii corpului legislativ, ai executivului, înalţii conducători ai administraţiei publice, conducătorii şi funcţionarii superiori din unităţile economico-sociale şi politice planifică, conduc, coordonează şi evaluează activităţile generale ale întreprinderilor, guvernelor şi ale altor organizaţii sau unităţi organizaţionale în cadrul acestora şi, de asemenea, formulează şi revizuiesc politicile, legile, regulile şi reglementările în vigoare.

  11 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice
  Legislatorii, membrii executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice formulează şi revizuiesc politicile şi planifică, coordonează direct şi evaluează activităţile generale ale autorităţilor (instituţiilor), guvernelor şi ale altor organizaţii, cu sprijinul altor manageri/administratori.

  111 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice
  Legislatorii, membrii executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice stabilesc, formulează, recomandă şi coordonează implementarea politicilor naţionale, regionale sau locale ale Guvernului ori ale comunităţilor, precum şi ale organizaţiilor specializate. Aceştia determină, ratifică, modifică sau abrogă legile, regulile publice şi reglementările şi planifică, organizează, coordonează direct şi evaluează activităţile generale ale departamentelor şi agenţiilor guvernamentale, comunităţilor tradiţionale şi ale organizaţiilor specializate.

  1111 Legislatori, membri ai executivului
  Legislatorii şi membrii executivului stabilesc, formulează şi coordonează direct implementarea politicilor naţionale, regionale sau locale ale Guvernului şi ale agenţiilor guvernamentale internaţionale şi determină, ratifică, modifică ori abrogă legile, regulile şi reglementările publice. Dintre aceştia fac parte membrii aleşi sau nealeşi ai parlamentelor, consiliilor şi guvernelor.
  111101 adjunct al procurorului general
  111102 ambasador
  111103 chestor Parlament
  111104 comandant unic aviaţie
  111105 comisar general
  111106 comisar general adjunct
  111107 senator
  111108 guvernator
  111109 preşedinte Academie
  111110 preşedinte Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
  111111 preşedinte curte de apel
  111112 preşedinte Curtea de Conturi a României
  111113 preşedinte de judecătorie
  111114 preşedinte Camera Deputaţilor
  111115 preşedinte secţie (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la curtea de apel, tribunale şi judecătorii)
  111116 preşedinte tribunal
  111117 Preşedintele României
  111118 prim-procuror
  111119 prim-procuror adjunct
  111120 prim-adjunct al procurorului general
  111121 prim-ministru
  111122 procuror general
  111123 procuror şef de secţie
  111124 procuror şef de secţie adjunct
  111125 secretar general al Guvernului
  111126 secretar Parlament
  111127 secretar de stat
  111128 vicepreşedinte (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curtea de apel, tribunale şi judecătorii)
  111129 inspector-şef al Inspecţiei Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
  111130 membru al Consiliului Superior al Magistraturii
  111131 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii
  111132 inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare pentru judecători/procurori de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
  111133 inspector general judecătoresc şef
  111134 ministru
  111135 ministru consilier
  111136 ministru de stat
  111137 ministru plenipotenţiar
  111138 deputat
  111139 preşedinte Senat
  111140 subsecretar de stat

  1112 Înalţi conducători ai administraţiei publice
  Înalţii conducători ai administraţiei publice asigură consiliere pe probleme de politică, supraveghează interpretarea şi implementarea politicilor guvernamentale şi a legislaţiei de către departamentele şi agenţiile guvernamentale, îşi reprezintă ţara în străinătate şi acţionează în numele acesteia sau îndeplinesc sarcini similare în cadrul organizaţiilor interguvernamentale. Aceştia planifică, organizează, coordonează direct, controlează şi evaluează activităţile generale ale departamentelor, consiliilor, agenţiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional şi naţional, în conformitate cu legislaţia şi politicile stabilite de către organismele legislative şi guvernamentale.
  111201 consilier diplomatic
  111202 consilier guvernamental
  111203 consilier şi consultant juridic
  111204 consilier instituţii publice
  111205 consilier al ministrului
  111206 consul general
  111207 director instituţie publică
  111208 director adjunct instituţie publică
  111209 director de cabinet
  111210 director general instituţie publică
  111211 consilier economic
  111212 inspector de stat şef
  111213 inspector-şef în administraţia publică
  111214 magistrat-asistent-şef
  111215 notar-şef
  111216 notar-şef adjunct
  111217 secretar-şef notariat
  111218 prefect
  111219 secretar general
  111220 şef birou instituţie publică
  111221 şef cabinet
  111222 şef birou senatorial
  111223 şef departament
  111224 şef protocol de stat
  111225 şef serviciu instituţie publică
  111226 subprefect
  111227 viceguvernator
  111228 preşedinte instituţie publică
  111229 consilier prezidenţial
  111230 consilier parlamentar
  111231 vicepreşedinte instituţie publică
  111232 ataşat diplomatic
  111233 consul
  111234 secretar diplomatic
  111235 viceconsul
  111236 consultant prezidenţial şi guvernamental
  111237 secretar general Academie
#M3
  111238 director general adjunct
  111239 investigator-şef
  111240 inspector şef teritorial

#B
  1113 Conducători şi membri ai consiliilor locale
  Conducătorii şi membrii consiliilor locale (primarii localităţilor rurale) îndeplinesc o varietate de sarcini legislative, administrative şi oficiale, determinate de tradiţiile vechi, precum şi de repartizarea drepturilor şi responsabilităţilor între primarii localităţilor rurale şi autorităţile locale, regionale şi naţionale.
  111301 primar
  111302 secretar primărie, prefectură
  111303 viceprimar

  1114 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializate
  Conducătorii şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializate determină, formulează şi coordonează direct implementarea politicilor organizaţiilor specializate, cum ar fi organizaţiile politice, sindicatele, patronatele, asociaţiile de comerţ şi industrie, organizaţiile umanitare şi de caritate sau asociaţiile sportive, şi reprezintă şi acţionează în numele acestor organizaţii.
  111401 consilier organizaţie politică
  111402 preşedinte organizaţie politică
  111403 vicepreşedinte organizaţie politică
  111404 secretar organizaţie politică
  111405 conducător de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti
  111406 locţiitor al conducătorului de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti
  111407 secretar şi secretar adjunct ai asociaţiilor, filialelor şi organizaţiilor obşteşti
  111408 preşedinte organizaţie sindicală
  111409 vicepreşedinte organizaţie sindicală
  111410 secretar organizaţie sindicală
  111411 delegat sindical
  111412 preşedinte asociaţie naţională cooperatistă
  111413 vicepreşedinte asociaţie naţională cooperatistă
  111414 secretar general asociaţie naţională cooperatistă
  111415 preşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste
  111416 vicepreşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste
  111417 secretar asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste
  111418 şef departament organizaţie sindicală
  111419 preşedinte organizaţie cooperatistă
  111420 vicepreşedinte organizaţie cooperatistă
  111421 preşedinte asociaţie patronală
  111422 vicepreşedinte asociaţie patronală
  111423 preşedinte organizaţie profesională naţională
  111424 vicepreşedinte organizaţie profesională naţională
  111425 secretar naţional organizaţie profesională naţională
  111426 preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu
  111427 vicepreşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu
  111428 secretar organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu
  111429 consilier preşedinte organizaţie profesională naţională
  111430 consilier preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu
  111431 şef departament/compartiment/preşedinte comisie organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu
  111432 delegat sindical local
  111433 conducător de organizaţii umanitare
  111434 secretar al organizaţiilor umanitare

  112 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi
  Directorii generali, directorii şi asimilaţii acestora formulează şi revizuiesc politicile şi planifică, coordonează şi evaluează activităţile generale ale întreprinderilor sau organizaţiilor (cu excepţia organizaţiilor specializate şi a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor stabilite de către consiliul de administraţie sau organismele de conducere, în faţa cărora sunt responsabili pentru operaţiunile întreprinse şi rezultatele aferente acestora.

  1120 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi
  Directorii generali şi directorii executivi formulează şi revizuiesc politicile şi planifică, coordonează (direct) şi evaluează activităţile generale ale întreprinderilor sau organizaţiilor (cu excepţia organizaţiilor specializate şi a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor (directoare) stabilite de către consiliul de administraţie sau organismele de conducere, în faţa cărora sunt responsabili pentru operaţiunile întreprinse şi rezultatele aferente acestora.
  112001 comandant/comandant adjunct aviaţie
  112002 comandant port, flotă
  112003 decan, rector, prorector, prodecan
  112004 director societate comercială
  112005 director adjunct societate comercială
  112006 inspector general şcolar
  112007 director ştiinţific cercetare-dezvoltare
  112008 inspector sanitar şef
  112009 medic (farmacist) director
  112010 medic (farmacist) director adjunct
  112011 director general societate comercială
  112012 director general adjunct societate comercială
  112013 director de program
  112014 director general regie autonomă
  112015 director general adjunct regie autonomă
  112016 director control risc
  112017 director comercial
  112018 director vânzări
  112019 director/director adjunct, inspector-şef
  112020 director economic
  112021 director magazin
  112022 şef corp executori bancari
  112023 director sucursală
  112024 director tehnic
  112025 director general institut naţional de cercetare-dezvoltare
  112026 director incubator tehnologic de afaceri
  112027 director departament cercetare-dezvoltare
  112028 manager general
  112029 manager
  112030 şef cancelarie
  112031 director de societate comercială agricolă
  112032 antreprenor în economia socială
  112033 director resurse umane
  112034 inspector şcolar general adjunct
  112035 director casa corpului didactic
#M1
  112036 manager de întreprindere socială
  112037 producător general

#B
  12 Conducători în domeniul administrativ şi comercial
  Conducătorii din domeniul administrativ şi comercial planifică, organizează, coordonează direct şi controlează activităţile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare şi dezvoltare, publicitate şi relaţii publice, precum şi activităţile de vânzare şi de marketing ale întreprinderilor sau organizaţiilor ori ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizaţii sau întreprinderi.

  121 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ
  Directorii de întreprinderi şi conducătorii din domeniul administrativ planifică, organizează, conduc, controlează şi coordonează activităţile financiare, administrative, de resurse umane, politice, de planificare ale organizaţiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizaţii ori întreprinderi.

  1211 Conducători în domeniul financiar
  Conducătorii din domeniul financiar planifică, conduc direct şi coordonează operaţiunile financiare ale întreprinderii sau organizaţiei, în colaborare (consultare) cu managerii (conducerea de nivel superior) şi cu conducătorii altor departamente ori secţiuni.
  121101 preşedinte bancă/vicepreşedinte/prim-vicepreşedinte
  121102 economist-şef
  121103 director general/director general adjunct bancă/societate de leasing
  121104 director executiv bancă/director/director adjunct
  121105 şef departament bancă/şef-adjunct departament
  121106 şef proiect bancă
  121107 şef serviciu/şef birou/bancă/societate de leasing
  121108 coordonator compartiment/colectiv bancă
  121109 dealer-şef (arbitragist bancă)
  121110 director unitate bancară operaţională/director adjunct unitate bancară operaţională
  121111 şef agenţie bancară
  121112 contabil-şef/director financiar/bancă/societate de leasing
  121113 director de arhivă bancă
  121114 director/director adjunct divizie/direcţie de leasing
  121116 director/director executiv conformitate
  121117 coordonator conformitate
  121118 manager securitatea informaţiei (Chief Information Security Officer – CISO)
  121119 comisar şef divizie Garda Financiară
  121120 contabil-şef
  121121 controlor financiar
  121122 şef agenţie CEC
  121123 şef birou/serviciu/secţie circumscripţie financiară
  121124 şef birou/serviciu financiar-contabilitate
  121125 manager financiar
  121126 manager relaţii financiare externe
  121127 controlor revizor financiar
#M4
  121128 şef birou financiar
  121129 şef birou contabilitate
  121130 şef birou analize economice

#B
  1212 Conducători în domeniul resurselor umane
  Conducătorii în domeniul resurselor umane planifică, conduc şi coordonează politicile privind personalul, relaţiile industriale şi activităţile de sănătate şi securitate în muncă ale unei întreprinderi sau organizaţii sau ale întreprinderilor care furnizează servicii de resurse umane pentru alte organizaţii ori întreprinderi.
  121201 şef birou calificare şi recalificare
  121202 şef birou pensii
  121203 şef birou şomaj
  121204 şef oficiu şomaj
  121205 şef serviciu resurse umane
  121206 şef serviciu evaluarea resurselor de muncă
  121207 manager resurse umane
  121208 şef centru perfecţionare
#M4
  121209 şef birou resurse umane

#B
  1213 Conducători în domeniul politicilor economice şi al planificării
  Conducătorii în domeniul politicilor şi al planificării organizează, conduc, planifică şi coordonează activităţile de consultanţă/consiliere politică şi planificare strategică în cadrul Guvernului sau pentru organizaţii nonguvernamentale şi agenţii din sectorul privat ori gestionează activităţile întreprinderilor care furnizează servicii de politică şi planificare strategică.
  121301 şef birou organizaţie politică, obştească, umanitară
  121302 şef serviciu organizaţie politică, obştească, umanitară
  121303 inspector protecţie civilă
  121304 şef executiv audit intern
  121305 şef obiectiv servicii de securitate
  121306 manager de securitate
  121307 manager energetic
  121308 manager informaţii pentru afaceri
#M3
  121309 manager pentru ordine şi siguranţă publică
#M4
  121310 şef birou corp control

#B
  1219 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază include servicii de afaceri şi managerii administrativi care nu sunt clasificaţi în grupele de bază anterioare din grupa minoră 121 – Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ.
  121901 şef serviciu
  121902 şef atelier
  121903 şef secţie
  121904 şef birou
  121905 procuror şef birou/serviciu
  121906 şef birou/serviciu administrativ
  121907 registrator coordonator
  121908 registrator-şef
  121909 grefier-şef (judecătorie, parchet)
  121910 grefier-şef de secţie (curte de apel, tribunal, parchete)
  121911 prim-grefier
  121912 şef laborator criminalistică
#M1
  121913 şef proces fabricaţie
  121914 şef secţiune tehnică
  121915 şef linie fabricaţie
  121916 responsabil industrializare produs
  121917 şef grup funcţional tehnic

#B
  122 Conducători în domeniul vânzări, marketing şi dezvoltare
  Conducătorii din domeniul vânzări, marketing şi dezvoltare planifică, organizează, controlează direct şi coordonează activităţile de publicitate, relaţii publice, cercetare şi dezvoltare, precum şi activităţile de vânzare şi marketing ale întreprinderilor şi organizaţiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizaţii ori întreprinderi.

  1221 Conducători în domeniul vânzări şi marketing
  Conducătorii din domeniul vânzări şi marketing planifică, coordonează direct activităţile de vânzare şi marketing ale unei întreprinderi sau organizaţii ori ale întreprinderilor care furnizează servicii de vânzări şi marketing pentru alte organizaţii sau întreprinderi.
  122101 şef serviciu marketing
  122102 şef birou marketing
  122103 şef licitaţie
  122104 director operaţii tranzacţii
  122105 şef casă compensaţie
  122106 şef agenţie bursieră
  122107 manager marketing (tarife, contracte, achiziţii)
  122108 conducător firmă mică – patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale
#M1
  122109 responsabil produs

#B
  1222 Conducători în domeniul publicităţii şi relaţiilor publice
  Conducătorii din domeniul publicităţii şi relaţiilor publice planifică, coordonează direct activităţile de publicitate, relaţii publice şi de informare publică a întreprinderilor şi organizaţiilor sau ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte organizaţii ori întreprinderi.
  122201 şef agenţie reclamă publicitară
  122202 şef birou reclamă publicitară
  122203 şef serviciu reclamă publicitară

  1223 Conducători în domeniul cercetării şi dezvoltării
  Conducătorii din domeniul cercetării şi dezvoltării planifică, coordonează direct activităţile de cercetare şi dezvoltare ale unei întreprinderi sau organizaţii ori ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte organizaţii sau întreprinderi.
  122301 arhitect-şef
  122302 geolog-şef
  122303 secretar ştiinţific
  122304 şef formaţie lucrări geologice
  122305 şef formaţie cercetare-dezvoltare
  122306 meteorolog-şef
  122307 director filială cercetare-proiectare
  122308 şef atelier ediţie, multiplicare, expediţie
  122309 şef proiect cercetare-proiectare
  122310 şef secţie cercetare-proiectare
  122311 şef atelier cercetare-proiectare
  122312 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare
  122313 director proiect
  122314 şef proiect/program
  122315 inspector-şef inspecţia meteorologică naţională

  13 Conducători de unităţi din industrie şi servicii
  Conducătorii de unităţi din industrie şi servicii planifică, conduc şi coordonează producţia de bunuri şi prestarea de servicii specializate profesionale şi tehnice, furnizate de către o întreprindere sau organizaţie. Aceştia sunt responsabili de operaţiunile de fabricare, exploatare minieră, construcţii, logistică, operaţiunile de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, de operaţiunile pe scară largă în agricultură, silvicultură şi piscicultură, precum şi pentru furnizarea de servicii privind sănătatea, educaţia, acţiunea socială, servicii bancare, de asigurări şi alte servicii profesionale şi tehnice.

  131 Conducători de unităţi din industrie, agricultură, silvicultură şi piscicultură
  Conducătorii de unităţi din industrie, agricultură, silvicultură şi piscicultură planifică, conduc şi coordonează producţia la scară largă a operaţiilor din agricultură, horticultură, silvicultură, acvacultură şi piscicultură, cum ar fi plantaţii, ferme mari, ferme colective şi cooperative privind creşterea şi recoltarea culturilor, înmulţirea şi creşterea efectivelor de animale, de peşte şi crustacee şi alte forme de viaţă acvatice.

  1311 Conducători de unităţi din agricultură şi silvicultură
  Conducătorii de unităţi din agricultură şi silvicultură planifică, conduc şi coordonează producţia pe scară largă a activităţilor din agricultură, horticultură şi silvicultură, cum ar fi plantaţii, ferme mari, ferme colective şi cooperative agricole pentru creşterea şi recoltarea culturilor, înmulţirea şi creşterea efectivelor de animale.
  131101 hidrometeorolog-şef
  131102 inginer-şef agricultură şi silvicultură
#M1
  131103 inspector general vânătoare
#B
  131104 medic veterinar şef
  131105 şef centru protecţia plantelor şi mediului
  131106 şef centru reproducţia şi selecţia animalelor
  131107 şef district, centru, ocol silvic
  131108 şef circumscripţie sanitar-veterinară şi control al alimentelor
  131109 şef complex zootehnic
  131110 şef fazanerie
  131111 şef fermă agricolă (agrozootehnică)
  131112 şef laborator analize pedologice
#M4
  [131113 şef oficiu cadastru] *** Radiată
#B
  131114 şef parchet
  131115 şef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă
  131116 şef staţie hidrologică, meteorologică şi incubaţie
  131117 şef staţie producţie, exploatare, întreţinere în agricultură
  131118 şef staţie vinificaţie
  131119 şef staţie lucrări de irigaţie şi ameliorare a solului
  131120 inspector veterinar şef
  131121 şef secţie mecanizare
  131122 conducător întreprindere mică – patron (girant) în agricultură şi silvicultură

  1312 Conducători de unităţi din domeniul acvaculturii şi pescuitului
  Conducătorii de unităţi din domeniul acvaculturii şi pescuitului planifică, conduc şi coordonează producţia pe scară largă a operaţiilor din acvacultură şi de pescuit pentru prinderea şi recoltarea de peşte şi crustacee şi creşterea peştilor şi crustaceelor sau a altor forme de viaţă acvatică destinate vânzării ori eliberate în apă proaspătă sau sărată.
  131201 şef păstrăvărie
  131202 inginer-şef piscicultură şi vânătoare
  131203 conducător întreprindere mică – patron (girant) în piscicultură şi vânătoare

  132 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare, extractivă, construcţii şi în domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri
  Conducătorii de unităţi din industria prelucrătoare, industria extractivă, construcţii şi în domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri planifică, organizează şi coordonează operaţiunile privind producţia, extracţia de minerale, construcţiile, aprovizionarea, depozitarea şi transportul.

  1321 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare
  Conducătorii de unităţi din industria prelucrătoare planifică, conduc şi coordonează activităţile de producţie ale întreprinderilor mari sau ca manager (conducător) al unei companii de producţie mici.
  132101 inginer-şef industria prelucrătoare
  132102 şef atelier industria prelucrătoare
  132103 şef sector industria prelucrătoare
  132104 şef laborator în industria prelucrătoare
  132105 şef modul în industria prelucrătoare
  132106 şef secţie industrie prelucrătoare
  132107 şef serviciu industrie prelucrătoare
  132108 şef birou industrie prelucrătoare
  132109 manager securitate instalaţii industria prelucrătoare
  132110 conducător întreprindere mică – patron (girant) industrie prelucrătoare
#M4
  132111 şef birou tehnic
  132112 şef birou calitate
  132113 şef serviciu plan producţie
  132114 şef structură de securitate

#B
  1322 Conducători de unităţi din industria extractivă
  Conducătorii din industria extractivă planifică, conduc şi coordonează activităţile de producţie din domeniul minier, al exploatărilor carierelor de piatră şi al extracţiei petrolului şi gazului.
  132201 inginer-şef industria extractivă
  132202 şef atelier industria extractivă
  132203 şef sector industria extractivă
  132204 şef modul în industria extractivă
  132205 şef secţie industrie extractivă
  132206 şef serviciu industrie extractivă
  132207 şef birou industrie extractivă
  132208 manager securitate instalaţii industria extractivă
  132209 conducător întreprindere mică – patron (girant) industrie extractivă
  132210 inginer-şef exploatare nucleară
  132211 inginer-şef radioprotecţie
  132212 şef unităţi miniere
  132213 şef brigadă exploatare minieră
  132214 inspector-şef conservarea energiei
  132215 şef centru prelucrare
  132216 şef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear
  132217 şef serviciu tehnic şi componente nucleare
  132218 şef serviciu termochimic
  132219 şef uzină, centrală electrică, gaze, apă
  132220 şef centrală electrică, gaze şi apă
  132221 şef atelier reparaţii capitale
  132222 inspector general industria petrolieră
  132223 şef formaţie industria petrolieră/petrochimică
  132224 şef instalaţie petrolieră
  132225 şef laborator industria petrolieră
  132226 şef staţie epurare ape reziduale
  132227 supervizor geolog şi foraj
  132228 şef formaţie în industria de maşini şi echipamente
  132229 şef/şef adjunct staţie electrică
  132230 şef/şef adjunct centru exploatare reţele electrice
  132231 şef dispecer energetic central (DEC)
  132232 şef dispecer energetic teritorial (DET)
  132233 şef formaţie la fabricarea armamentului şi muniţiei
  132234 şef schimb
  132235 şef formaţie

  1323 Conducători de unităţi din domeniul construcţiilor
  Conducătorii de unităţi din domeniul construcţiilor planifică, conduc şi coordonează proiectele de construcţii privind lucrări civile, clădiri şi locuinţe.
  132301 ajutor şef brigadă în construcţii
  132302 inginer-şef în construcţii
  132303 conducător antrepriză construcţii-montaj
  132304 şef atelier în construcţii
  132305 şef brigadă complexă sau specializată
  132306 şef laborator în construcţii
  132307 şef lot
  132308 şef şantier
  132309 şef sector (secţie) drumuri-poduri
  132310 şef secţie producţie, exploatare, întreţinere, reparaţii în construcţii şi lucrări publice
  132311 şef serviciu în construcţii
  132312 şef birou în construcţii
  132313 şef sector exploatare îmbunătăţiri funciare
  132314 şef sistem exploatare îmbunătăţiri funciare
  132315 conducător întreprindere mică – patron (girant) în construcţii

  1324 Conducători de unităţi din domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri
  Conducătorii de unităţi din domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri şi asimilaţii acestora planifică, conduc şi coordonează activitatea de aprovizionare, transport, depozitare şi distribuţie a bunurilor.
  132401 căpitan şef port
  132402 comandant nave maritime
  132403 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic
  132404 conducător (director şi director adjunct) Administraţia Filială Dunărea de Jos (AFDJ)
  132405 director zbor
  132406 inginer-şef transporturi
  132407 picher şef district
  132408 revizor general siguranţa circulaţiei
  132409 şef agenţie navală
  132410 şef atelier aeroport
  132411 şef atelier transporturi
  132412 şef autobază
  132413 şef birou aeroport
  132414 şef birou/serviciu relaţii internaţionale
  132415 şef birou/serviciu transport maritim şi fluvial
  132416 şef coloană auto
  132417 şef depou/adjunct
  132418 şef district căi ferate, poduri, drumuri
  132419 şef divizie căi ferate
  132420 şef laborator aeroport
  132421 şef port
  132422 şef regulator circulaţie căi ferate
  132423 şef revizie locomotive, automotoare
  132424 şef revizie vagoane
  132425 şef secţie/adjunct (sector) transporturi
  132426 şef serviciu, centru, staţie, aeroport
  132427 şef serviciu filială Administraţia Filială Dunărea de Jos
  132428 şef staţie căi ferate
  132429 şef staţie teleferic
  132430 şef agenţie pilotaj
  132431 şef cart
  132432 diriginte oficiu transporturi
  132433 şef garaj
  132434 comandant instructor
  132435 şef mecanic instructor
  132436 şef mecanic maritim/fluvial
  132437 şef electrician maritim
  132438 şef atelier reparaţii
  132439 conducător activitate de transport rutier
  132440 şef trafic auto intern
  132441 şef trafic curierat intern
  132442 şef departament logistică
  132443 şef birou aprovizionare-desfacere
  132444 şef depozit
  132445 şef serviciu aprovizionare-desfacere
  132446 şef siloz
  132447 şef staţie uscare-condiţionare cereale
  132448 manager achiziţii
  132449 manager farmacii
  132450 manager aprovizionare
  132451 manager relaţia cu furnizorii
  132452 conducător întreprindere mică – patron (girant) în transporturi
#M4
  132453 şef birou import-export

#B
  133 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
  Conducătorii din servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor planifică, conduc şi coordonează activitatea de achiziţii, de dezvoltare, de întreţinere şi utilizare a calculatorului şi a sistemelor de comunicaţii.

  1330 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
  Conducătorii din serviciile de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor planifică, conduc şi coordonează activitatea de achiziţii, de dezvoltare, de întreţinere şi utilizare a calculatorului şi a sistemelor de comunicaţii.
  133001 director centru de calcul
  133002 şef oficiu de calcul
  133003 şef atelier informatică
  133004 şef laborator informatică
  133005 director divizie informatică
  133006 director departament informatică
  133007 manager tehnologia informaţiilor şi comunicaţii
  133008 director departament securitate
  133009 conducător de întreprindere mică – patron (girant) în informatică
  133010 şef atelier telecomunicaţii
  133011 şef birou exploatare poştală
  133012 şef birou radiotelecomunicaţii
  133013 şef centrală telefonică
  133014 şef centru control calitate emisie radiofonică
  133015 şef centru control calitate emisie televiziune
  133016 şef centru control local comunicaţii
  133017 şef centru dirijare zbor
  133018 şef centru poştal
  133019 şef centru (secţie, sector) radiodifuziune
  133020 şef centru (secţie, sector) telecomunicaţii
  133021 şef centru zonal intervenţii radiorelee
  133022 şef centru zonal de intervenţii translatare TV
  133023 şef formaţie comunicaţii
  133024 şef formaţie operaţională telecomunicaţii
  133025 şef laborator măsurători telecomunicaţii
  133026 şef laborator radioteleviziune
  133027 şef laborator telecomunicaţii
  133028 şef lot telecomunicaţii
  133029 şef reţea telecomunicaţii
  133030 şef serviciu control zonal comunicaţii
  133031 şef serviciu exploatare poştală
  133032 şef serviciu informare zbor
  133033 şef serviciu navigaţie
  133034 şef serviciu radiotelecomunicaţii
  133035 şef staţie comunicaţii prin satelit
  133036 şef staţie radiorelee
  133037 şef staţie televiziune
  133038 şef studio
  133039 telefonist-şef
  133040 telegrafist-şef
  133041 şef oficiu zonal poştă
  133042 şef oficiu special poştă
  133043 diriginte oficiu telecomunicaţii
  133044 şef turn telecomunicaţii
  133045 şef staţie radiotelegrafie (RTG)
  133046 şef Centru Naţional de Telecomunicaţii Aeronautice Aviaţie Civilă
  133047 conducător întreprindere mică – patron (girant) în comunicaţii

  134 Conducători de unităţi de prestări servicii
  Conducătorii de unităţi de prestări de servicii planifică, conduc şi coordonează furnizarea de servicii privind îngrijirea copiilor, sănătatea, ajutorul social, educaţia şi alte servicii profesionale şi, de asemenea, gestionează activitatea sucursalelor instituţiilor ce oferă servicii financiare şi de asigurări.

  1341 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii copilului
  Conducătorii de unităţi din domeniul îngrijirii copilului planifică, conduc, coordonează şi evaluează serviciile de îngrijire a copiilor, furnizate de centrele de îngrijire de zi, înainte de şcoală, după şcoală şi în vacanţă.

  1342 Conducători de unităţi din domeniul sănătăţii
  Conducătorii de unităţi din domeniul sănătăţii planifică, coordonează direct şi evaluează furnizarea serviciilor clinice şi comunitare de îngrijire a sănătăţii în spitale, clinici de sănătate publică şi organizaţii similare.
  134201 asistent medical şef
  134202 biochimist şef secţie, laborator
  134203 biolog şef secţie, laborator
  134204 chimist şef secţie, laborator
  134205 farmacist şef secţie, laborator
  134206 farmacist diriginte
  134207 laborant medical şef
  134208 medic-şef (policlinică, staţie de salvare, centru de recoltare sânge)
  134209 medic şef secţie, laborator
  134210 moaşă-şefă
  134211 oficiant medical şef
  134212 psiholog şef secţie, laborator
  134213 soră medicală şefă
  134214 tehnician sanitar şef

  1343 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă
  Conducătorii de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă planifică, coordonează direct şi evaluează furnizarea serviciilor rezidenţiale şi de îngrijire personală pentru familiile şi persoanele care au nevoie de astfel de servicii ca urmare a efectelor îmbătrânirii.

  1344 Conducători de unităţi din domeniul asistenţei sociale
  Conducătorii de unităţi din domeniul asistenţei sociale planifică, conduc şi coordonează furnizarea de programe privind serviciile sociale şi comunitare, cum ar fi sprijin financiar, consiliere şi asistenţă familială, servicii pentru copii şi alte programe şi servicii comunitare.
  134401 şef serviciu de reintegrare socială şi supraveghere
  134402 conducător de întreprindere mică – patron (girant) în sănătate

  1345 Conducători de unităţi de învăţământ
  Conducătorii de unităţi de învăţământ planifică, conduc, coordonează şi evaluează aspectele educaţionale şi administrative ale serviciilor de educaţie în cadrul şcolilor primare şi secundare, colegiilor, facultăţilor, departamentelor din universităţi şi alte instituţii educaţionale.
  134501 conducător tabără şcolară
  134502 director unitate de învăţământ
  134503 secretar ştiinţific învăţământ, cercetare
  134504 şef lectorat
  134505 şef catedră
  134506 conducător de întreprindere mică – patron (girant) în învăţământ
  134507 director palate şi cluburi ale elevilor
#M1
  134508 director club sportiv şcolar

#B
  1346 Conducători de unităţi furnizoare de servicii financiare şi de asigurări
  Conducătorii de unităţi furnizoare de servicii financiare şi de asigurări planifică, conduc şi coordonează agenţiile/sucursalele instituţiilor care furnizează servicii financiare şi de asigurări, cum ar fi bănci, societăţi de construcţii, unităţi de creditare şi companii de asigurări. Acestea oferă consultanţă/consiliere şi asistenţă pentru clienţii cu probleme financiare şi de asigurări.
  134601 şef serviciu/şef birou asigurări
  134602 şef serviciu/şef birou daune

  1349 Conducători de unităţi de prestări servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază se referă la conducătorii care planifică, coordonează direct şi evaluează furnizarea de servicii specializate profesionale şi tehnice şi care nu sunt clasificaţi în subgrupa majoră 12 – Conducători în domeniul administrativ şi comercial sau în subgrupa majoră 13 – Conducători de unităţi din industrie şi servicii. De exemplu, conducătorii responsabili pentru furnizarea de servicii specifice poliţiei, corective, de bibliotecă, juridice şi a celor specifice pompierilor sunt clasificaţi aici.
  134901 şef expoziţii şi târguri
  134902 şef vamă
  134903 inginer-şef întreprinderi de reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie
  134904 şef atelier reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie
  134905 şef centru reparaţii
  134906 şef centru dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie
  134907 coordonator presă
  134908 librar-şef
  134909 conducător întreprindere mică – patron (girant) în prestări servicii
  134910 redactor-şef presă, editură
  134911 secretar general agenţie presă, editură
  134912 secretar general redacţie
  134913 şef birou exploatare, coordonare presă
  134914 şef birou redacţie
  134915 şef birou relaţii unităţi presă
  134916 şef oficiu juridic
  134917 şef oficiu, serviciu, secţie, redacţie
#M1
  134918 producător executiv TV

#B
  14 Conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte servicii
  Conducătorii de unităţi din industria hotelieră, comerţul cu amănuntul şi alte servicii planifică, organizează şi conduc direct activităţile unităţilor care oferă servicii de cazare, servicii de vânzare cu amănuntul şi alte servicii.

  141 Conducători de unităţi hoteliere şi de restaurante
  Conducătorii de unităţi hoteliere şi de restaurante planifică, organizează şi conduc activităţile unităţilor care furnizează cazare, masă, băutură şi alte servicii similare de ospitalitate.

  1411 Conducători de unităţi hoteliere
  Conducătorii de unităţi hoteliere planifică, organizează şi conduc direct operaţiunile specifice hotelurilor, motelurilor şi unităţilor similare care furnizează servicii de cazare şi alte servicii.
  141101 conducător întreprindere mică – patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante
  141102 şef complex hotelier
  141103 şef unitate balneoclimaterică
  141104 administrator hotel
  141105 director de hotel
  141106 director de motel
  141107 director de hotel pentru tineret
  141108 director de camping
  141109 director de sat de vacanţă
  141110 director de popas turistic
  141111 director restaurant
  141112 director rotiserie
  141113 director cramă
  141114 director braserie
  141115 director berărie
  141116 director grădină de vară
  141117 director bar
  141118 director cafenea
  141119 director disco-bar
  141120 director unităţi tip fast-food
  141121 director cofetărie, patiserie
  141122 director de club (hotelier)
  141123 director de cazare

  1412 Conducători de restaurante
  Conducătorii de restaurante planifică, organizează şi conduc activităţile cafenelelor, restaurantelor şi ale unităţilor conexe ce furnizează servicii de catering şi de servire a mesei.
  141201 şef restaurant
  141202 director de departament alimentaţie
  141203 director de departament catering

  142 Conducători de unităţi din domeniul comerţului
  Conducătorii de unităţi din domeniul comerţului (cu amănuntul şi cu ridicata) planifică, organizează, coordonează şi controlează operaţiunile unităţilor care se ocupă cu vânzarea bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceştia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal şi de conducerea operaţională şi strategică a magazinelor sau a unităţilor organizaţionale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse.

  1420 Conducători de unităţi din domeniul comerţului
  Conducătorii de unităţi din domeniul comerţului (cu amănuntul şi cu ridicata) planifică, organizează, coordonează şi controlează operaţiunile unităţilor care se ocupă cu vânzarea bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceştia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal şi de conducerea operaţională şi strategică a magazinelor sau a unităţilor organizaţionale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse.
  142001 preşedinte cooperativă de consum
  142002 şef bază recepţie
  142003 şef serviciu comerţ cu ridicata şi cu amănuntul
  142004 şef birou comerţ cu ridicata şi cu amănuntul
  142005 vicepreşedinte cooperativă de consum
  142006 şef staţie PECO
  142007 şef departament mărfuri alimentare/nealimentare
  142008 manager de zonă
  142009 inginer şef firme de afaceri şi alte servicii comerciale
  142010 şef agenţie comercială
  142011 conducător întreprindere mică – patron (girant) în comerţ

  143 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii
  Conducătorii altor tipuri de unităţi de servicii planifică, organizează şi controlează operaţiunile unităţilor care oferă servicii în domeniile sportiv, cultural, recreaţional de călătorie, de contactare a clienţilor şi alte servicii de agrement.

  1431 Conducători de centre sportive, recreative şi culturale
  Conducătorii de centre sportive, recreative şi culturale planifică, organizează şi controlează operaţiunile unităţilor care furnizează servicii sportive, artistice, de teatru şi alte servicii de recreere şi agrement.
  143101 antrenor federaţie sportivă
  143102 comandant aeroclub
  143103 consilier teritorial şef inspectoratul pentru cultură
  143104 director aşezământ cultural
  143105 manager al organizaţiei culturale
  143106 preşedinte federaţie sportivă
  143107 preşedinte complex, club sportiv
  143108 secretar general federaţie sport
  143109 şef agenţie concursuri hipice
  143110 şef producţie film
  143111 şef secţie producţie film
  143112 şef atelier producţie film
  143113 şef oficiu interjudeţean difuzare film
  143114 conducător de întreprindere mică – patron (girant) în sport
#M3
  143115 administrator structuri sportive

#B
  1439 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază se referă la conducătorii ce planifică, conduc şi coordonează furnizarea de servicii şi care nu sunt clasificaţi în subgrupa majoră 13 – Conducători de unităţi din industrie şi servicii sau în altă parte în subgrupa majoră 14 – Conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte servicii. De exemplu, managerii de agenţii de turism, centre de conferinţe, centre de contact şi centre comerciale sunt clasificaţi aici.
  143901 şef atelier decorator
  143902 şef agenţie/oficiu turism
  143903 şef unitate elementară de lucru
  143904 şef atelier presă
  143905 şef laborator conservare-restaurare opere de artă
  143906 şef serviciu control tehnic presă
  143907 conducător de întreprindere mică – patron (girant) în turism
  143908 manager în activitatea de turism
  143909 director de agenţie de turism tour-operatoare/detailistă/filială/sucursală
  143910 director centru informare turistică
  143911 director de departament organizare evenimente
  143912 conducător de pensiune turistică (rurală, agroturistică, montană)
  143913 şef serviciu staţie, tură meteo
  143914 şef centru meteo aeronautic
  143915 şef birou/staţie/tură meteo aeronautic/de aerodrom
  143916 şef Centru Naţional pentru Protecţia Meteorologică a Navigaţiei Aeriene
  143917 şef echipă intervenţii şi supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian
#M1
  143918 director de departament ticketing

#B
  2 Specialişti în diverse domenii de activitate
  Specialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice dezvoltă stocul existent de cunoştinţe, predau în mod sistematic şi aplică teorii şi concepte ştiinţifice sau artistice ori se angajează în orice combinaţie a acestor activităţi.

  21 Specialişti în domeniul ştiinţei şi ingineriei
  Specialiştii în domeniul ştiinţei şi ingineriei efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţe ştiinţifice referitoare la domenii precum fizică, astronomie, meteorologie, chimie, geofizică, geologie, matematică, statistică, informatică, arhitectură, inginerie şi tehnologie.

  211 Specialişti în fizică şi ştiinţa pământului
  Specialiştii în fizică şi ştiinţa pământului efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţe ştiinţifice referitoare la domenii precum fizică, astronomie, meteorologie, chimie, geologie şi geofizică.

  2111 Fizicieni şi astronomi
  Fizicienii şi astronomii efectuează cercetări şi îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale referitoare la materie, spaţiu, timp, energie, forţe şi câmpuri şi interacţiunile care apar în cadrul acestor fenomene fizice. Aceştia aplică cunoştinţele ştiinţifice referitoare la fizică şi astronomie în domenii ca industrie, medicină şi în domeniul militar (sau alte domenii).
  211101 fizician
  211102 cercetător în fizică
  211103 asistent de cercetare în fizică
  211104 cercetător în fizică-chimie
  211105 asistent de cercetare în fizică-chimie
  211106 cercetător în fizică tehnologică
  211107 asistent de cercetare în fizică tehnologică
  211108 cercetător în astronomie
  211109 asistent de cercetare în astronomie
  211110 cercetător de aeronave
  211111 inginer de cercetare de aeronave
  211112 asistent de cercetare de aeronave
  211113 cercetător în construcţii aerospaţiale
  211114 inginer de cercetare în construcţii aerospaţiale
  211115 asistent de cercetare în construcţii aerospaţiale

  2112 Meteorologi
  Meteorologii pregătesc pe termen lung sau scurt prognoza meteo utilizată în aviaţie, transport maritim, agricultură şi alte domenii, precum şi pentru informarea publicului larg. Aceştia desfăşoară activităţi de cercetare legate de compoziţia, structura şi dinamica atmosferei.
  211201 meteorolog (studii superioare)
  211202 meteorolog previzionist
  211203 climatolog
  211204 meteorolog aeronautic
  211205 consilier/expert în meteorologie şi domenii conexe
  211206 asistent meteorolog
  211207 meteorolog aeronautic prognozist
  211208 coordonator intervenţii active în atmosferă
  211209 cercetător în meteorologie
  211210 asistent de cercetare în meteorologie

  2113 Chimişti
  Chimiştii efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţele ştiinţifice referitoare la chimie pentru a dezvolta cunoştinţe noi sau produse, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii şi a procesului de control.
  211301 chimist
  211302 consilier chimist
  211303 expert chimist
  211304 inspector de specialitate chimist
  211305 referent de specialitate chimist
  211306 cercetător în chimie
  211307 asistent de cercetare în chimie
  211308 cercetător în biochimie tehnologică
  211309 asistent de cercetare în biochimie tehnologică
  211310 cercetător în chimie fizică
  211311 asistent de cercetare în chimie fizică

  2114 Geologi şi geofizicieni
  Geologii şi geofizicienii efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţele ştiinţifice referitoare la geologie şi geofizică în domenii cum ar fi exploatarea şi extracţia petrolului, a gazului natural şi a mineralelor, conservarea apei, construcţiile civile, telecomunicaţiile şi navigaţia, precum şi evaluarea şi diminuarea efectelor asupra mediului ale proiectelor de dezvoltare şi de eliminare a deşeurilor.
  211401 consilier geolog
  211402 expert geolog
  211403 inspector de specialitate geolog
  211404 referent de specialitate geolog
  211405 consilier geofizician
  211406 expert geofizician
  211407 inspector de specialitate geofizician
  211408 referent de specialitate geofizician
  211409 consilier hidrogeolog
  211410 expert hidrogeolog
  211411 inspector de specialitate hidrogeolog
  211412 referent de specialitate hidrogeolog
  211413 consilier hidrolog
  211414 expert hidrolog
  211415 inspector de specialitate hidrolog
  211416 referent de specialitate hidrolog
  211417 consilier pedolog
  211418 expert pedolog
  211419 inspector de specialitate pedolog
  211420 referent de specialitate pedolog
  211421 inginer geolog
  211422 geolog
  211423 geofizician
  211424 hidrolog
  211425 pedolog
  211426 cercetător în geologie
  211427 asistent de cercetare în geologie
  211428 cercetător în geologie tehnică
  211429 asistent de cercetare în geologie tehnică
  211430 cercetător în geofizică
  211431 asistent de cercetare în geofizică
  211432 cercetător în mineralogia tehnică şi experimentală
  211433 asistent de cercetare în mineralogia tehnică şi experimentală
  211434 cercetător în geochimie
  211435 asistent de cercetare în geochimie
  211436 cercetător în geologie petrolieră
  211437 asistent de cercetare în geologie petrolieră
  211438 cercetător în geodezie
  211439 inginer de cercetare în geodezie
  211440 asistent de cercetare în geodezie
#M5
  211441 geomorfolog
#M4
  [211442 inginer de cercetare în cadastru] *** Radiată
  [211443 asistent de cercetare în cadastru] *** Radiată
#M1
  211444 cercetător ştiinţific în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodăririi apelor
  211445 asistent de cercetare ştiinţifică în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodăririi apelor
  211446 hidrogeolog

#B
  212 Matematicieni, actuari şi statisticieni
  Matematicienii, actuarii şi statisticienii efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte matematice, actuariale şi statistice, teorii, modele şi tehnici operaţionale şi aplică aceste cunoştinţe unei largi game de sarcini în domenii cum ar fi inginerie, afaceri, ştiinţe sociale şi în alte ştiinţe.

  2120 Matematicieni, actuari şi statisticieni
  Matematicienii, actuarii şi statisticienii efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte matematice, actuariale şi statistice, teorii, modele operaţionale şi tehnici de consiliere ori se implică în aplicarea acestor cunoştinţe în practică în domenii cum ar fi inginerie, afaceri, ştiinţe sociale şi alte ştiinţe.
  212001 consilier matematician
  212002 expert matematician
  212003 inspector de specialitate matematician
  212004 referent de specialitate matematician
  212005 consilier actuar
  212006 expert actuar
  212007 inspector de specialitate actuar
  212008 referent de specialitate actuar
  212009 matematician
  212010 actuar (studii superioare)
  212011 consilier statistician
  212012 expert statistician
  212013 inspector de specialitate statistician
  212014 referent de specialitate statistician
  212015 cercetător în matematică
  212016 asistent de cercetare în matematică
  212017 cercetător în matematică mecanică
  212018 asistent de cercetare în matematică-mecanică
  212019 cercetător în matematică aplicată
  212020 asistent de cercetare în matematică aplicată
  212021 cercetător în matematică-fizică
  212022 asistent de cercetare în matematică-fizică
  212023 cercetător în matematică informatică
  212024 asistent de cercetare în matematică-informatică
  212025 cercetător în statistică
  212026 asistent de cercetare în statistică
  212027 cercetător în demografie
  212028 asistent de cercetare în demografie

  213 Specialişti în ştiinţele vieţii
  Specialiştii în ştiinţele vieţii aplică cunoştinţele acumulate din cercetarea vieţii oamenilor, animalelor şi plantelor şi interacţiunilor lor cu fiecare şi cu mediul înconjurător pentru a dezvolta noi cunoştinţe, a îmbunătăţi producţia agricolă şi forestieră şi a rezolva problemele privind sănătatea umană şi cele ale mediului înconjurător.

  2131 Biologi, botanişti, zoologi şi asimilaţi
  Biologii, botaniştii, zoologii şi asimilaţii studiază organismele vii şi interacţiunile dintre ele şi cu mediul înconjurător şi aplică aceste cunoştinţe pentru a rezolva problemele privind sănătatea umană şi ale mediului înconjurător. Aceştia lucrează în domenii diverse, cum ar fi botanică, zoologie, ecologie, biologie marină, genetică, imunologie, farmacologie, toxicologie, fiziologie, bacteriologie şi virusologie.
  213101 consilier biolog
  213102 expert biolog
  213103 inspector de specialitate biolog
  213104 referent de specialitate biolog
  213105 consilier botanist
  213106 expert botanist
  213107 inspector de specialitate botanist
  213108 referent de specialitate botanist
  213109 consilier zoolog
  213110 expert zoolog
  213111 inspector de specialitate zoolog
  213112 referent de specialitate zoolog
  213114 biolog
  213115 zoolog
  213116 botanist
  213117 consilier bacteriolog
  213118 expert bacteriolog
  213119 inspector de specialitate bacteriolog
  213120 referent de specialitate bacteriolog
  213121 consilier biochimist
  213122 expert biochimist
  213123 inspector de specialitate biochimist
  213124 referent de specialitate biochimist
  213125 consilier farmacolog
  213126 expert farmacolog
  213127 inspector de specialitate farmacolog
  213128 referent de specialitate farmacolog
  213129 consilier microbiolog
  213130 expert microbiolog
  213131 inspector de specialitate microbiolog
  213132 referent de specialitate microbiolog
  213133 farmacolog
  213134 bacteriolog
  213135 microbiolog
  213136 cercetător în biologie
  213137 asistent de cercetare în biologie
  213138 cercetător în microbiologie-bacteriologie
  213139 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie
  213140 cercetător în biologie chimie
  213141 asistent de cercetare în biologie chimie
  213142 cercetător în botanică
  213143 asistent de cercetare în botanică
  213144 cercetător în domeniul zoologic
  213145 asistent de cercetare în domeniul zoologic
  213146 cercetător în ecologie şi protecţia mediului
  213147 asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului
  213148 cercetător în ingineria genetică
  213149 asistent de cercetare în ingineria genetică
#M3
  213150 cercetător în antropologie biologică
  213151 asistent de cercetare în antropologie biologică
  213152 inginer biotehnolog

#B
  2132 Consultanţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
  Consultanţii în agricultură, silvicultură şi piscicultură studiază şi furnizează asistenţă şi consiliere în domeniul agricol, silvicultură şi piscicultură, incluzând cultivarea, fertilizarea, recoltarea, eroziunea solului şi compoziţia acestuia, prevenirea bolilor, nutriţie, rotaţia culturilor şi marketing. Aceştia dezvoltă tehnici pentru creşterea productivităţii, studiază şi dezvoltă planuri şi politici pentru administrarea terenului şi a pescuitului.
  213201 consilier inginer agronom
  213202 expert inginer agronom
  213203 inspector de specialitate inginer agronom
  213204 referent de specialitate inginer agronom
  213205 consilier inginer horticol
  213206 expert inginer horticol
  213207 inspector de specialitate inginer horticol
  213208 referent de specialitate inginer horticol
  213209 consilier inginer zootehnist
  213210 expert inginer zootehnist
  213211 inspector de specialitate inginer zootehnist
  213212 referent de specialitate inginer zootehnist
  213213 subinginer agronom
  213214 subinginer zootehnist
  213215 inginer tehnolog în zootehnie
  213216 proiectant inginer în agricultură
  213217 proiectant inginer în zootehnie
  213218 proiectant inginer în silvicultură
  213219 consilier inginer silvic
  213220 expert inginer silvic
  213221 inspector de specialitate inginer silvic
  213222 referent de specialitate inginer silvic
  213223 inginer îmbunătăţiri funciare
  213224 inginer/subinginer silvic
  213225 inginer agronom
  213226 inginer zootehnist
  213227 consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje
  213228 subinginer îmbunătăţiri funciare
  213229 agent agricol
  213230 brigadier silvic
  213231 pădurar
  213232 tehnician agronom – exploatare
  213233 tehnician zootehnist – exploatare
  213234 tehnician silvic – exploatare
  213235 clasificator carcase
  213237 administrator bunuri agricole
  213238 consultant afaceri în agricultură
  213239 cercetător în agricultură
  213240 inginer de cercetare în agricultură
  213241 asistent de cercetare în agricultură
  213242 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie
  213243 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie
  213244 cercetător în pedologie-agrochimie
  213245 cercetător în horticultură
  213246 inginer de cercetare în horticultură
  213247 asistent de cercetare în horticultură
  213248 cercetător în agromontanologie
  213249 inginer de cercetare în agromontanologie
  213250 asistent de cercetare în agromontanologie
  213251 cercetător în silvicultură
  213252 inginer de cercetare în silvicultură
  213253 asistent de cercetare în silvicultură
  213254 cercetător în zootehnie
  213255 asistent de cercetare în zootehnie
  213256 cercetător în biotehnologie pentru agricultură
  213257 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură

  2133 Specialişti în domeniul protecţiei mediului
  Specialiştii în domeniul protecţiei mediului studiază şi evaluează efectele asupra mediului ale activităţii umane, cum ar fi poluarea aerului, a apei şi poluarea fonică, contaminarea solului, schimbările climatice, efectele deşeurilor toxice, precum şi epuizarea şi degradarea resurselor naturale. Aceştia dezvoltă planuri şi soluţii pentru a proteja, conserva, restaura, reduce şi a preveni deteriorarea continuă a mediului.
  213301 expert ecolog
  213302 inspector de specialitate ecolog
  213303 referent de specialitate ecolog
  213304 inginer ecolog
  213305 ecolog
#M1
  213306 specialist arii protejate
#M3
  213307 inspector de specialitate în gospodărirea apelor
  213308 consilier ecolog
#M4
  213309 specialist în management şi remediere situri contaminate

#B
  214 Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)
  Inginerii (exclusiv electrotehnologia) proiectează, planifică şi organizează testarea, construcţia, instalarea şi întreţinerea structurilor, maşinilor şi a componentelor acestora, sistemelor de producţie şi instalaţiilor, planifică programele de producţie şi procedurile de muncă pentru a se asigura că proiectele de inginerie sunt întreprinse în condiţii de siguranţă, în mod eficient şi cu un cost rentabil.

  2141 Ingineri tehnologi şi de producţie
  Inginerii tehnologi şi de producţie conduc cercetări şi proiectează, organizează şi supervizează construirea, funcţionarea şi întreţinerea instalaţiilor. Aceştia stabilesc programe pentru coordonarea activităţilor de producţie, de evaluare a eficienţei costurilor şi a siguranţei.
  214101 inginer confecţii piele şi înlocuitori
  214102 inginer textile, pielărie
  214103 inginer tricotaje, confecţii
  214104 subinginer textile, pielărie
  214105 proiectant inginer textile, pielărie
  214106 consilier inginer textile, pielărie
  214107 expert inginer textile, pielărie
  214108 inspector specialitate inginer textile, pielărie
  214109 referent de specialitate inginer textile, pielărie
  214110 conceptor/conceptor CAO
  214111 specialist încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare
  214112 specialist documentaţie studii
  214113 instructor sistem de producţie
  214114 metodist
  214115 responsabil afacere
  214116 manager de clădire
  214117 inginer industrializarea lemnului
  214118 subinginer industrializarea lemnului
  214119 consilier inginer industrializarea lemnului
  214120 expert inginer industrializarea lemnului
  214121 inspector de specialitate inginer industrializarea lemnului
  214122 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului
  214123 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole
  214124 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole
  214125 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole
  214126 cercetător în pescuit şi acvacultură
  214127 inginer de cercetare în pescuit şi acvacultură
  214128 asistent de cercetare în pescuit şi acvacultură
  214129 specialist în domeniul calităţii
  214130 auditor în domeniul calităţii
  214131 analist calitate
  214132 analist măsurători metrologice
  214133 analist studiul materialelor
  214134 consultant sistem de calitate
  214135 logistician gestiune flux
  214136 programator fabricaţie/lansator fabricaţie
  214137 documentarist ordonanţare logistică
  214138 auditor energetic pentru clădiri
#M5
  214139 auditor în managementul riscului
  214140 specialist în managementul riscului

#B
  2142 Ingineri constructori
  Inginerii constructori conduc cercetări, consiliază, proiectează şi coordonează direct activitatea de construcţii, gestionează funcţionarea şi întreţinerea structurilor de inginerie civilă sau studiază şi oferă consultanţă cu privire la aspectele tehnologice ale anumitor materiale.
  214201 inginer construcţii civile, industriale şi agricole
  214202 subinginer construcţii civile, industriale şi agricole
  214203 inginer instalaţii pentru construcţii
  214204 inginer căi ferate, drumuri şi poduri
  214205 inginer construcţii hidrotehnice
  214206 inginer constructor instalaţii
  214207 proiectant inginer instalaţii
  214208 proiectant inginer construcţii
  214209 consilier inginer construcţii
  214210 expert inginer construcţii
  214211 inspector de specialitate inginer construcţii
  214212 referent de specialitate inginer construcţii
  214213 conducător de lucrări civile
  214214 diriginte şantier (studii superioare)
  214215 cercetător în construcţii civile, industriale şi agricole
  214216 inginer de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole
  214217 asistent de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole
  214218 cercetător în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri
  214219 inginer de cercetare în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri
  214220 asistent de cercetare în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri
  214221 cercetător în construcţii hidrotehnice
  214222 inginer de cercetare în construcţii hidrotehnice
  214223 asistent de cercetare în construcţii hidrotehnice
  214224 inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia mediului
  214225 cercetător în construcţii miniere
  214226 inginer de cercetare în construcţii miniere
  214227 asistent de cercetare în construcţii miniere
  214228 cercetător în instalaţii
  214229 inginer de cercetare în instalaţii
  214230 asistent de cercetare în instalaţii
  214231 cercetător în ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice
  214232 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice
  214233 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice
#M1
  214234 responsabil tehnic cu urmărirea curentă a comportării construcţiilor
  214235 specialist în urmărirea comportării construcţiilor
  214236 expert în monitorizarea comportării construcţiilor
#M4
  214237 specialist în iluminat

#B
  2143 Ingineri în domeniul protecţiei mediului
  Inginerii în domeniul protecţiei mediului conduc cercetări, consiliază, proiectează şi coordonează activitatea de implementare a soluţiilor pentru prevenirea, controlarea şi remedierea efectelor negative ale activităţii umane asupra mediului înconjurător, utilizând o varietate de discipline inginereşti. Aceştia coordonează efectuarea de evaluări ale mediului privind proiectele de construcţii şi de inginerie civilă şi aplică principii de inginerie pentru a controla poluarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor.
  214301 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
  214302 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
  214303 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului

  2144 Ingineri mecanici
  Inginerii mecanici conduc cercetări, consiliază, proiectează şi coordonează direct producţia de maşini, avioane, nave, utilaje şi instalaţii industriale, echipamente şi sisteme, oferă consiliere şi coordonează direct activitatea de funcţionare, întreţinere şi reparare a acestora, studiază şi consiliază cu privire la aspectele mecanice ale anumitor materiale, produse sau procese.
  214401 inginer mecanic
  214402 subinginer mecanic
  214403 inginer electromecanic minier
  214404 inginer material rulant cale ferată
  214405 inginer mecanică agricolă
  214406 inginer aviaţie
  214407 inginer nave
  214408 inginer maşini-unelte
  214409 inginer mecanică fină
  214410 inginer maşini termice
  214411 inginer maşini hidraulice şi pneumatice
  214412 inginer autovehicule rutiere
  214413 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic
  214414 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier
  214415 inginer mecanic utilaj tehnologic maşini agricole
  214416 inginer mecanic utilaj tehnologic textil
  214417 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii
  214418 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald
  214419 inginer mecanic maşini instalaţii miniere
  214420 subinginer mecanic tehnologia construcţiilor de maşini
  214421 subinginer mecanic utilaje şi tehnica sudurii
  214422 subinginer mecanic, mecanică fină
  214423 subinginer mecanic material rulant de cale ferată
  214424 subinginer mecanic mecanică agricolă
  214425 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie
  214426 subinginer mecanic utilaje pentru construcţii
  214427 subinginer mecanic avioane şi motoare de aviaţie
  214428 subinginer mecanic construcţii corp de navă
  214429 subinginer mecanic instalaţii navale de bord
  214430 subinginer mecanic automobile
  214431 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului
  214432 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcţie
  214433 consilier inginer mecanic
  214434 expert inginer mecanic
  214435 inspector de specialitate inginer mecanic
  214436 referent de specialitate inginer mecanic
  214437 proiectant inginer aeronave
  214438 proiectant inginer mecanic
  214439 inginer pilot de încercare
  214440 subinginer proiectant mecanic
  214441 specialist reglementări/cărţi de identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecţii tehnice/omologări oficiale
  214442 specialist prestaţii vehicule
  214443 specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale
  214444 inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice
  214445 inginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei
  214446 subinginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei
  214447 inginer pentru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)
  214448 cercetător în sisteme de propulsie
  214449 inginer de cercetare în sisteme de propulsie
  214450 asistent de cercetare în sisteme de propulsie
  214451 cercetător în echipamente şi instalaţii de bord
  214452 inginer de cercetare în echipamente şi instalaţii de bord
  214453 asistent de cercetare în echipamente şi instalaţii de bord
  214454 cercetător în maşini şi echipamente termice
  214455 inginer de cercetare în maşini şi echipamente termice
  214456 asistent de cercetare în maşini şi echipamente termice
  214457 cercetător în maşini hidraulice şi pneumatice
  214458 inginer de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice
  214459 asistent de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice
  214460 cercetător în echipamente de proces
  214461 inginer de cercetare în echipamente de proces
  214462 asistent de cercetare în echipamente de proces
  214463 cercetător în mecanică fină
  214464 inginer de cercetare în mecanică fină
  214465 asistent de cercetare în mecanică fină
  214466 cercetător în tehnologia construcţiilor de maşini
  214467 inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini
  214468 asistent de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini
  214469 cercetător în construcţii de maşini agricole
  214470 inginer de cercetare în construcţii de maşini agricole
  214471 asistent de cercetare în construcţii de maşini agricole
  214472 cercetător în autovehicule rutiere
  214473 inginer de cercetare în autovehicule rutiere
  214474 asistent de cercetare în autovehicule rutiere
  214475 cercetător în utilaje şi instalaţii portuare
  214476 inginer de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare
  214477 asistent de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare
  214478 cercetător în utilaje şi tehnologia ambalării
  214479 inginer de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării
  214480 asistent de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării
  214481 cercetător în creaţia tehnică în construcţia de maşini
  214482 inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini
  214483 asistent de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini
  214484 cercetător în maşini şi instalaţii mecanice
  214485 inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice
  214486 asistent de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice
  214487 cercetător în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere

  2145 Ingineri chimişti
  Inginerii chimişti desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare, coordonează direct şi avizează procesele chimice aplicate la scară comercială şi producţia diferitelor substanţe şi elemente (articole), cum ar fi petrol brut, derivate petroliere, produse alimentare şi băuturi, medicamente sau materiale sintetice. Aceştia coordonează direct activitatea de întreţinere şi reparaţie a utilajelor şi echipamentelor chimice, studiază şi oferă consultanţă cu privire la aspectele chimice ale anumitor materiale, produse sau procese.
  214501 inginer petrochimist
  214502 subinginer petrochimist
  214503 proiectant inginer chimist
  214504 consilier inginer chimist
  214505 expert inginer chimist
  214506 inspector de specialitate inginer chimist
  214507 referent de specialitate inginer chimist
  214508 consilier inginer petrochimist
  214509 expert inginer petrochimist
  214510 inspector de specialitate inginer petrochimist
  214511 referent de specialitate petrochimist
  214512 biochimist
  214513 inginer chimist
  214514 inginer în industria alimentară
  214515 subinginer în industria alimentară
  214516 proiectant inginer produse alimentare
  214517 consilier inginer industria alimentară
  214518 expert inginer industria alimentară
  214519 inspector de specialitate inginer industria alimentară
  214520 referent de specialitate inginer industria alimentară
  214521 cercetător în tehnologia substanţelor anorganice
  214522 inginer de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice
  214523 asistent de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice
  214524 cercetător în tehnologia substanţelor organice
  214525 inginer de cercetare în tehnologia substanţelor organice
  214526 asistent de cercetare în tehnologia substanţelor organice
  214527 cercetător în petrochimie şi carbochimie
  214528 inginer de cercetare în petrochimie şi carbochimie
  214529 asistent de cercetare în petrochimie şi carbochimie
  214530 cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari
  214531 inginer de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari
  214532 asistent de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari
  214533 cercetător în controlul calităţii produselor alimentare
  214534 inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare
  214535 asistent de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare
#M4
  214536 subinginer chimist

#B
  2146 Ingineri mineri, petrolişti, metalurgişti şi asimilaţi
  Inginerii minieri, petrolişti, metalurgişti şi asimilaţi desfăşoară activităţi de cercetare, proiectare, dezvoltare şi menţinere la scară comercială a metodelor de extracţie a metalelor din minereurile lor sau a mineralelor, apei, petrolului ori a gazului din sol, precum şi de dezvoltare de noi aliaje, ceramice sau alte materiale, studiază şi oferă consultanţă cu privire la aspectele miniere ori metalurgice ale anumitor materiale, produse sau procese.
  214601 inginer metalurgie extractivă
  214602 inginer minier
  214603 subinginer metalurgist
  214604 subinginer minier
  214605 inginer preparator minier
  214606 consilier inginer metalurg
#M1
  214607 expert inginer metalurg
#B
  214608 inspector de specialitate inginer metalurg
  214609 referent de specialitate inginer metalurg
  214610 consilier inginer minier
  214611 expert inginer minier
  214612 inspector de specialitate inginer minier
  214613 referent de specialitate inginer minier
  214614 inginer prelucrări metalurgice
  214615 inginer metalurgie neferoasă
  214616 inginer petrolist
  214617 subinginer petrolist
  214618 consilier inginer petrolist
  214619 expert inginer petrolist
  214620 referent inginer petrolist
  214621 proiectant inginer petrolist
  214622 inginer tehnolog metalurg
  214623 proiectant inginer metalurg
  214624 proiectant inginer în minerit
  214625 inginer mineralurg
  214626 cercetător în exploatări miniere
  214627 inginer de cercetare în exploatări miniere
  214628 asistent de cercetare în exploatări miniere
  214629 cercetător în prepararea substanţelor minerale utile
  214630 inginer de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile
  214631 asistent de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile
  214632 cercetător în petrol (extracţie-prospecţiune)
  214633 inginer de cercetare în petrol (extracţie-prospecţiune)
  214634 asistent de cercetare în petrol (extracţie-prospecţiune)
  214635 cercetător în topografie minieră
  214636 inginer de cercetare în topografie minieră
  214637 asistent de cercetare în topografie minieră
  214638 cercetător în ingineria proceselor siderurgice
  214639 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice
  214640 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice
  214641 cercetător în metalurgia neferoasă
  214642 inginer de cercetare în metalurgia neferoasă
  214643 asistent de cercetare în metalurgia neferoasă
#M1
  214644 cercetător în turnarea metalelor
#B
  214645 inginer de cercetare în turnarea metalelor
  214646 asistent de cercetare în turnarea metalelor
  214647 cercetător în prelucrări plastice şi tratamente termice
  214648 inginer de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice
  214649 asistent de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice
  214650 cercetător în ştiinţa materialelor
  214651 inginer de cercetare în ştiinţa materialelor
  214652 asistent de cercetare în ştiinţa materialelor
  214653 cercetător în tehnologii carbochimice
  214654 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice
  214655 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice
  214656 inginer de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere
  214657 asistent de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere

  2149 Ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiştii ingineri neclasificaţi în grupa minoră 214 – Ingineri (exclusiv în electrotehnologie) sau în grupa minoră 215 – Ingineri în electrotehnologie. De exemplu, grupa include pe cei care desfăşoară activităţi de cercetare, recomandă sau dezvoltă proceduri inginereşti şi soluţii privind siguranţa la locul de muncă, inginerie biomedicală, optică, materiale, producerea de energie nucleară şi explozibile.
  214901 inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
  214902 subinginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
  214903 inginer materiale de construcţii
  214904 subinginer materiale de construcţii
  214905 consilier inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
  214906 expert inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
  214907 inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
  214908 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
  214909 proiectant inginer ceramică, sticlă
  214910 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)
  214911 subinginer tehnologia celulozei şi hârtiei
  214912 proiectant inginer celuloză şi hârtie
  214913 consilier inginer tehnologia celulozei şi hârtiei
  214914 expert inginer tehnologia celulozei şi hârtiei
  214915 inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei
  214916 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei
  214917 cercetător în informatică
  214918 asistent de cercetare în informatică
  214919 cercetător în filatură-ţesătorie
  214920 inginer de cercetare în filatură-ţesătorie
  214921 asistent de cercetare în filatură-ţesătorie
  214922 cercetător în tricotaje-confecţii textile
  214923 inginer de cercetare în tricotaje-confecţii textile
  214924 asistent de cercetare în tricotaje-confecţii textile
  214925 cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor şi înlocuitorilor
  214926 inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor şi înlocuitorilor
  214927 asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor şi înlocuitorilor
  214928 cercetător în confecţii din piele şi înlocuitori
  214929 inginer de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori
  214930 asistent de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori
  214931 cercetător în exploatări forestiere
  214932 inginer de cercetare în exploatări forestiere
  214933 asistent de cercetare în exploatări forestiere
  214934 inginer de cercetare în proiectarea mobilei şi produselor finite din lemn
  214935 cercetător în prelucrarea lemnului
  214936 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului
  214937 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului
  214938 cercetător în tehnologie şi echipamente neconvenţionale
  214939 inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale
  214940 asistent de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale
  214941 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor
  214942 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor
  214943 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor
  214944 corespondent securitate-confidenţialitate produs
  214946 expert achiziţii publice
  214947 expert elaborare documentaţii tehnice de montaj
  214948 expert monitorizare şi control lucrări de montaj
  214949 expert prevenire-reducere riscuri tehnologice
  214950 expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj
#M1
  214951 expert tehnic extrajudiciar
#M3
  214952 auditor de siguranţă rutieră
#M4
  214953 inspector/referent în gestiunea materialelor şi mijloacelor fixe

#B
  215 Ingineri în electrotehnologie
  Inginerii în electrotehnologie desfăşoară cercetări şi proiectează, oferă consultanţă, planifică şi coordonează direct construcţia şi exploatarea sistemelor electronice, electrice şi de telecomunicaţii, a componentelor, motoarelor şi echipamentelor. Aceştia organizează şi stabilesc sistemele de control pentru a monitoriza performanţa şi siguranţa ansamblurilor şi sistemelor electrice şi electronice.

  2151 Ingineri electricieni
  Inginerii electricieni desfăşoară cercetări, oferă consultanţă, proiectează şi coordonează direct activitatea de construire şi de exploatare a sistemelor electrice, a componentelor, a motoarelor şi a echipamentelor, consiliază şi coordonează activitatea de funcţionare a acestora, de întreţinere şi de reparare a lor sau studiază şi consiliază cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor şi proceselor de inginerie electrică.
  215101 dispecer energetic feroviar
  215102 dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale
  215103 dispecer reţea distribuţie
  215104 dispecer reţele de înaltă tensiune
  215105 inginer electroenergetică
  215106 radiochimist
  215107 subinginer electroenergetică
  215108 inginer energetică industrială
  215109 inginer termoenergetică
  215110 proiectant inginer electrotehnic
  215111 proiectant inginer energetician
  215112 inginer reţele electrice
  215113 subinginer reţele electrice
  215114 inginer hidroenergetică
  215115 inginer centrale nuclearoelectrice
  215116 subinginer centrale termoelectrice
  215117 inginer exploatare instalaţii nucleare
  215118 proiectant subinginer electrotehnic
  215119 proiectant sisteme de securitate
  215120 şef tură dispecer energetic
  215121 cercetător în electrotehnică
  215122 inginer de cercetare în electrotehnică
  215123 asistent de cercetare în electrotehnică
  215124 cercetător în electrofizică
  215125 inginer de cercetare în electrofizică
  215126 asistent de cercetare în electrofizică
  215127 cercetător în metrologie
  215128 inginer de cercetare în metrologie
  215129 asistent de cercetare în metrologie
  215130 cercetător în electromecanică
  215131 inginer de cercetare în electromecanică
  215132 asistent de cercetare în electromecanică
  215133 cercetător roboţi industriali
  215134 inginer de cercetare roboţi industriali
  215135 asistent de cercetare roboţi industriali
  215136 cercetător în centrale termoelectrice
  215137 inginer de cercetare în centrale termoelectrice
  215138 asistent de cercetare în centrale termoelectrice
  215139 cercetător în centrale nuclearoelectrice
  215140 inginer de cercetare în centrale nuclearoelectrice
  215141 asistent de cercetare în centrale nuclearoelectrice
  215142 cercetător în electroenergetică
  215143 inginer de cercetare în electroenergetică
  215144 asistent de cercetare în electroenergetică
  215145 cercetător în energetică industrială
  215146 inginer de cercetare în energetică industrială
  215147 asistent de cercetare în energetică industrială

  2152 Ingineri electronişti
  Inginerii electronişti efectuează cercetări, proiectează şi coordonează direct activitatea de construire, funcţionare, întreţinere şi reparare a sistemelor electrice, studiază şi oferă consultanţă cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor şi proceselor ingineriei electronice.
  215201 inginer electromecanic SCB
  215202 inginer automatist
  215203 inginer navigaţie
  215204 inginer electronist transporturi, telecomunicaţii
  215205 inginer producţie
  215206 instructor instalaţii
  215207 instructor linii
  215208 revizor siguranţa circulaţiei feroviare
  215209 subinginer automatist
  215210 subinginer electronist transporturi, telecomunicaţii
  215211 subinginer reglaje subansamble
  215212 inginer de recepţie şi control aeronave
  215213 proiectant inginer electronist
  215214 proiectant inginer de sisteme şi calculatoare
  215215 proiectant inginer electromecanic
  215216 inginer electromecanic
  215217 subinginer electromecanic
  215218 căpitan secund
  215219 căpitan port (studii superioare)
  215220 specialist mentenanţă electromecanică-automatică echipamente industriale
  215221 inspector aeronautic
  215222 inginer sisteme de securitate
  215223 cercetător în electronică aplicată
  215224 inginer de cercetare în electronică aplicată
  215225 asistent de cercetare în electronică aplicată
  215226 cercetător în comunicaţii
  215227 inginer de cercetare în comunicaţii
  215228 asistent de cercetare în comunicaţii
  215229 cercetător în microelectronică
  215230 inginer de cercetare în microelectronică
  215231 asistent de cercetare în microelectronică
  215232 cercetător în telecomenzi şi electronică în transporturi
  215233 inginer de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi
  215234 asistent de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi
  215235 cercetător în calculatoare
  215236 inginer de cercetare în calculatoare
  215237 asistent de cercetare în calculatoare
  215238 cercetător în automatică
  215239 inginer de cercetare în automatică
  215240 asistent de cercetare în automatică

  2153 Ingineri în domeniul telecomunicaţiilor
  Inginerii din domeniul telecomunicaţiilor desfăşoară activităţi de cercetare, de proiectare şi coordonează direct activitatea de construcţie, funcţionare, întreţinere şi reparare a sistemelor şi echipamentelor de telecomunicaţii. Aceştia studiază şi oferă consultanţă cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor şi proceselor de telecomunicaţii.
  215301 inginer emisie
  215302 inginer montaj
  215303 inginer electrotehnist
  215304 inginer imagine
  215305 inginer sunet
  215306 inginer-şef car reportaj
  215307 subinginer-şef car reportaj
  215308 inginer-şef schimb emisie
  215309 subinginer iluminat tehnologic
  215310 inginer proiectant comunicaţii
  215311 subinginer proiectant comunicaţii
  215312 inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian
  215313 consilier tehnic
  215314 inginer iluminare
  215315 şef studio RTV
#M1
  215316 coordonator producţie RTV

#B
  216 Arhitecţi, proiectanţi, topografi şi designeri
  Arhitecţii, proiectanţii, topografii şi designerii planifică şi proiectează peisaje, exteriorul şi interiorul clădirilor, produse pentru activitatea de fabricaţie şi furnizează informaţii pentru comunicare vizuală, publicare şi afişare. Aceştia coordonează activitatea de topografiere pentru a determina cu precizie caracteristicile poziţiei geografice, proiectează, realizează şi revizuiesc hărţile, dezvoltă şi implementează planurile şi politicile pentru controlul utilizării terenului.

  2161 Arhitecţi constructori
  Arhitecţii constructori proiectează clădiri comerciale, industriale, instituţionale, rezidenţiale şi de agrement, planifică şi monitorizează construcţia, întreţinerea şi restaurarea acestora.
  216101 arhitect clădiri
  216102 conductor arhitect
  216103 arhitect restaurări
  216104 consilier arhitect
  216105 expert arhitect
  216106 inspector de specialitate arhitect
  216107 referent de specialitate arhitect
  216108 proiectant arhitect
  216109 cercetător în arhitectură
  216110 asistent de cercetare în arhitectură

  2162 Arhitecţi în domeniul peisagistic
  Arhitecţii din domeniul peisagistic planifică şi proiectează peisajele şi spaţiile deschise pentru proiecte cum ar fi parcuri, şcoli, instituţii, drumuri, zone externe pentru amplasamente comerciale, industriale şi rezidenţiale, planifică şi monitorizează construcţia, întreţinerea şi restaurarea acestora.
  216201 arhitect peisagistică şi amenajarea teritoriului

  2163 Designeri produse şi îmbrăcăminte
  Designerii de produse şi îmbrăcăminte proiectează şi dezvoltă produse pentru fabricaţie şi pregătesc desene şi specificaţii ale produselor pentru producţia de masă şi de serie.
  216301 designer industrial
  216302 grafician industrial
  216303 lucrător în ateliere de modele
  216304 costumier
  216305 pictor creator costume
  216306 modelier confecţii
  216307 designer vestimentar
  216308 cercetător în arte plastice – design industrial
  216309 asistent de cercetare în arte plastice – design industrial
  216310 cercetător în arte plastice – textile (tapiserie, contexturi, modă, imprimeuri)
  216311 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, contexturi, modă, imprimeuri)
  216312 cercetător în arte plastice – sticlă, ceramică, metal
  216313 asistent de cercetare în arte plastice – sticlă, ceramică, metal

  2164 Proiectanţi în domeniul urbanismului şi de sistematizare a traficului
  Proiectanţii din domeniul urbanismului şi de sistematizare a traficului dezvoltă şi implementează planuri şi politici pentru utilizarea controlată a terenurilor rurale şi urbane şi pentru sistemele de trafic. Aceştia coordonează direct cercetări şi oferă consiliere cu privire la factorii economici, de mediu şi sociali care afectează utilizarea terenurilor şi a fluxurilor de trafic.
  216401 urbanist
  216402 arhitect urbanism

  2165 Cartografi şi topografi
  Cartografii şi topografii determină poziţia exactă, realizează sau revizuiesc hărţile digitale, grafice, picturale, diagrame ori alte reprezentări vizuale ale caracteristicilor naturale şi construite ale limitelor terenurilor, mărilor, zonelor subterane şi ale corpurilor cereşti, aplicând principii ştiinţifice şi matematice.
  216501 cartograf
  216502 inginer geodez
  216503 subinginer geodez
  216504 inginer topograf
  216505 inginer topograf minier
  216506 proiectant inginer geodez
#M4
  216507 consilier cadastru
  216508 subinginer cadastru
#M5
  216509 geomatician

#B
  2166 Designeri grafică şi multimedia
  Designerii de grafică şi multimedia proiectează conţinutul informaţiilor pentru comunicarea vizuală şi audio, pentru publicare şi imprimare, utilizând tipărituri (publicaţii tipărite), filme, forme electronice şi digitale, precum şi alte forme de mass-media vizuale şi audio. Aceştia creează efecte speciale, animaţii sau alte imagini vizuale pentru utilizarea lor în jocurile pe calculator, filme, videoclipuri muzicale, presa scrisă şi reclame.
  216601 designer grafică (studii medii)
  216602 animator film de animaţie (studii medii)
  216603 intermediarist film desene animate (studii medii)
  216604 stilizator film desene animate (studii medii)
  216605 asistent regizor studio
  216606 asistent regizor emisie
  216607 designer floral
#M1
  [216608 videojurnalist] *** Radiată
#B
  216609 art director
  216610 designer pagini web (studii superioare)
  216611 designer grafică (studii superioare)
  216612 grafician calculator (studii medii)
  216613 designer pagini web (studii medii)

  22 Specialişti în domeniul sănătăţii
  Specialiştii în domeniul sănătăţii coordonează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale, aplică cunoştinţele ştiinţifice referitoare la medicină, asistenţă medicală, stomatologie, medicină veterinară, farmacie şi promovarea sănătăţii.

  221 Medici
  Medicii studiază, diagnostichează, tratează şi previn bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficienţe fizice şi mentale la om, prin aplicarea principiilor şi procedurilor medicinei moderne. Aceştia planifică, supraveghează şi evaluează implementarea planurilor de îngrijire şi tratament de către alţi furnizori de servicii de sănătate, coordonează educaţia medicală şi activităţile de cercetare.

  2211 Medici de medicină de familie/medicină generală
  Medicii de medicină de familie/medicină generală diagnostichează, tratează şi previn bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficienţe fizice şi mentale la om, prin aplicarea principiilor şi procedurilor medicinei moderne. Aceştia nu îşi limitează activitatea la anumite categorii de boli sau metode de tratament şi pot să îşi asume responsabilitatea pentru furnizarea corespunzătoare şi continuă a îngrijirii medicale persoanelor, familiilor şi comunităţilor.
  221101 medic medicină generală
  221102 medic rezident
  221103 consilier medic
  221104 expert medic
  221105 inspector de specialitate medic
  221106 referent de specialitate medic
  221107 medic primar
#M1
  221108 medic medicină de familie
#B
  221109 cercetător în medicina generală
  221110 asistent de cercetare în medicina generală

  2212 Medici specialişti
  Medicii de specialitate diagnostichează, tratează şi previn bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficienţe fizice şi mentale la om, prin utilizarea tehnicilor specializate de testare, diagnosticare medicală, chirurgicale, tehnicilor fizice şi psihiatrice, prin aplicarea principiilor şi procedurilor medicinei moderne. Aceştia se specializează în anumite categorii de afecţiuni, tipuri de pacienţi sau metode de tratament şi pot efectua educaţia medicală şi cercetarea în domeniile de specializare alese.
  221201 medic specialist

  222 Asistenţi medicali generalişti şi moaşe
  Asistenţii medicali şi moaşele oferă tratament şi servicii de îngrijire persoanelor care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap ori infirme, precum şi altor persoane care au nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potenţiale asupra sănătăţii, inclusiv înaintea, în timpul sau după naşterea copilului. Aceştia îşi asumă responsabilitatea pentru planificarea, gestionarea şi evaluarea îngrijirii pacienţilor, inclusiv supravegherea altor lucrători din domeniul îngrijirii sănătăţii, lucrând în mod autonom ori în echipe cu medici şi cu alte persoane în aplicarea practică a măsurilor preventive şi curative.

  2221 Asistenţi medicali generalişti
  Asistenţii medicali generalişti oferă tratament, asistenţă şi servicii de îngrijire pentru persoanele care au nevoie de îngrijire medicală ca urmare a efectelor îmbătrânirii, rănirii, bolilor sau altor insuficienţe fizice ori mentale sau eventualelor riscuri asupra sănătăţii. Aceştia îşi asumă responsabilitatea pentru planificarea şi gestionarea îngrijirii pacienţilor, inclusiv supravegherea altor lucrători de îngrijire a sănătăţii, lucrând în mod autonom sau în echipe cu medici şi cu alte persoane în aplicarea practică a măsurilor preventive şi curative.
  222101 asistent medical generalist

  2222 Moaşe
  Moaşele planifică, gestionează, oferă şi evaluează serviciile de îngrijire necesare înaintea, în timpul şi după perioada sarcinii şi a naşterii copilului. Acestea oferă îngrijire pentru reducerea riscurilor de sănătate pentru femei şi copiii nou-născuţi, lucrând în mod autonom sau în echipe cu alţi furnizori de servicii de îngrijire a sănătăţii.
  222201 moaşă

  223 Practicieni de medicină complementară/alternativă
  Practicienii de medicină complementară/alternativă previn, diagnostichează şi tratează bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficienţe fizice şi mentale şi se ocupă cu menţinerea sănătăţii generale a oamenilor prin aplicarea cunoştinţelor, abilităţilor şi practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credinţelor şi experienţelor originare din anumite culturi specifice.

  2230 Practicieni de medicină complementară/alternativă
  Practicienii de medicină complementară/alternativă previn, diagnostichează şi tratează bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficienţe fizice şi mentale şi se ocupă cu menţinerea sănătăţii generale a oamenilor prin aplicarea cunoştinţelor, abilităţilor (deprinderilor) şi practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credinţelor şi experienţelor originare din anumite culturi specifice.
  223001 cercetător în medicina tradiţională
  223002 asistent de cercetare în medicina tradiţională
  223003 instructor ergoterapie
  223004 tehnician homeopat
  223005 instructor de educaţie sanitară
  223006 bioenergetician
#M3
  223007 inforenergetician radiestezist
#B
  223008 terapeut în terapii complementare

  224 Paramedici
  Paramedicii furnizează servicii medicale de consultanţă, de diagnostic, curative şi preventive pentru oameni, mai limitate în ceea ce priveşte complexitatea decât cele efectuate de către medici. Aceştia lucrează în mod autonom sau sub supravegherea limitată a medicilor şi aplică proceduri clinice avansate pentru tratarea şi prevenirea bolilor, leziunilor şi altor deficienţe fizice ori mentale comune pentru anumite comunităţi.

  2240 Paramedici
  Paramedicii furnizează servicii medicale de consultanţă, de diagnostic, curative şi preventive pentru oameni, mai limitate în ceea ce priveşte complexitatea decât cele efectuate de către medici. Aceştia lucrează în mod autonom sau sub supravegherea limitată a medicilor şi aplică proceduri clinice avansate pentru tratarea şi prevenirea bolilor, leziunilor şi altor deficienţe fizice ori mentale comune pentru anumite comunităţi.
  224001 paramedic

  225 Medici veterinari
  Medicii veterinari diagnostichează, previn şi tratează bolile, leziunile şi disfuncţiile animalelor. Aceştia pot furniza servicii de îngrijire unei game largi de animale sau se pot specializa în tratamentul unui anumit grup de animale ori într-o anumită zonă de specialitate; pot furniza servicii profesionale către firmele comerciale care produc produse biologice şi farmaceutice.

  2250 Medici veterinari
  Medicii veterinari diagnostichează, previn şi tratează bolile, leziunile şi disfuncţiile animalelor. Aceştia pot furniza servicii de îngrijire unei game largi de animale sau se pot specializa în tratamentul unui anumit grup de animale ori într-o anumită zonă de specialitate; pot furniza servicii profesionale către firmele comerciale care produc produse biologice şi farmaceutice.
  225001 epizotolog
  225002 medic veterinar
  225003 medic veterinar – oncologie comparată
  225004 cercetător în medicina veterinară
  225005 asistent de cercetare în medicina veterinară

  226 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii
  Alţi specialişti din domeniul sănătăţii furnizează servicii de sănătate legate de medicina dentară, farmacie, sănătatea şi igiena mediului, sănătatea şi securitatea la locul de muncă, fizioterapie, nutriţie, auz, vorbire, vedere, terapii de reabilitare. Această grupă minoră include toţi specialiştii din domeniul sănătăţii umane, cu excepţia medicilor de medicină de familie şi a medicilor specialişti, practicienilor din medicină complementară/alternativă, veterinarilor, asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi paramedicilor.

  2261 Medici dentişti
  Medicii dentişti diagnostichează, tratează şi previn bolile, rănile şi anomaliile dentare ale cavităţii bucale, ale maxilarelor şi ale ţesuturilor asociate, prin aplicarea principiilor şi procedurilor de stomatologie modernă. Aceştia folosesc o gamă largă de tehnici specializate de diagnosticare, de chirurgie şi de altă natură pentru promovarea şi restabilirea sănătăţii orale.
  226101 medic stomatolog
  226102 medic stomatolog rezident
  226103 medic stomatolog de specialitate
  226104 cercetător în medicina stomatologică
  226105 asistent de cercetare în medicina stomatologică

  2262 Farmacişti
  Farmaciştii depozitează, păstrează, combină şi distribuie produsele medicinale şi oferă consultanţă cu privire la utilizarea corectă şi la reacţiile adverse ale medicamentelor prescrise de medici şi de alţi specialişti în domeniul sănătăţii. Aceştia contribuie la cercetarea, pregătirea testării, prescrierea şi monitorizarea terapiilor medicale pentru optimizarea sănătăţii umane.
  226201 farmacist
  226202 farmacist rezident
  226203 farmacist de specialitate

  2263 Specialişti în domeniul mediului şi al igienei şi sănătăţii ocupaţionale
  Specialiştii în domeniul mediului şi al igienei şi sănătăţii ocupaţionale evaluează, planifică şi implementează programe pentru recunoaşterea, monitorizarea şi controlul factorilor de mediu care pot afecta sănătatea umană, pentru a asigura condiţii de muncă sigure şi sănătoase, precum şi pentru a preveni boli sau leziuni cauzate de agenţi chimici, fizici, radiologici şi biologici ori de factori ergonomici.
  226301 inginer clinic
  226302 specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
  226303 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare)
  226304 cercetător ştiinţific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie
  226305 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie
  226306 igienist
  226307 evaluator de risc şi auditor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
#M1
  226308 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pentru logistică (studii superioare)

#B
  2264 Fizioterapeuţi
  Fizioterapeuţii evaluează, planifică şi implementează programe de reabilitare care îmbunătăţesc sau restabilesc funcţiile motorii umane, măresc capacitatea de mişcare, calmează durerile şi tratează ori previn problemele fizice asociate cu leziuni, boli şi alte deficienţe. Aceştia aplică o gamă largă de terapii fizice şi tehnici, cum ar fi mişcarea, ultrasunetele, laserul şi alte tehnici similare.
  226401 fiziokinetoterapeut
  226402 fizioterapeut
  226403 cercetător în fiziokinetoterapie
  226404 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie
  226405 kinetoterapeut
  226406 profesor de cultură fizică medicală

  2265 Dieteticieni şi nutriţionişti
  Dieteticienii şi nutriţioniştii evaluează, planifică şi implementează programe pentru a spori impactul benefic al alimentelor şi al nutriţiei asupra sănătăţii umane.
  226501 asistent de nutriţie
  226502 dietetician
  226503 nutriţionist şi dietetician

  2266 Audiologi şi specialişti în logopedie
  Audiologii şi specialiştii în logopedie evaluează, gestionează şi tratează tulburările fizice care afectează auzul uman, vorbirea, comunicarea şi capacitatea de înghiţire. Aceştia recomandă dispozitive de corecţie sau terapii de reabilitare pentru probleme cum ar fi pierderea auzului, tulburări de vorbire, precum şi probleme senzoriale şi neuronale şi, de asemenea, oferă consiliere privind siguranţa auzului şi o comunicare mai bună.
  226601 instructor logoped
  226602 interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)
  226603 logoped
  226604 audiolog

  2267 Optometrişti şi opticieni
  Optometriştii şi opticienii furnizează diagnostice, servicii de gestionare şi tratament pentru afecţiunile de vedere şi ale sistemului vizual. Aceştia oferă consultanţă privind îngrijirea ochilor şi prescriu ajutoare optice sau alte terapii pentru tulburările vizuale.
  226701 optometrist (studii superioare)

  2269 Specialişti în domeniul sănătăţii neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiştii din domeniul sănătăţii neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 22 – Specialişti în domeniul sănătăţii.
  226901 medic igienist
  226902 medic expertiză a capacităţii de muncă
  226903 medic legist
  226904 bioinginer medical
  226905 asistent medical (studii superioare)
  226906 fizician medical
  226907 medic specialist psihiatru
  226908 medic de familie cu competenţe în sănătatea mintală
  226909 cercetător în educaţie fizică şi sport
  226910 asistent de cercetare în educaţie fizică şi sport
#M3
  226911 consilier sportiv
#M5
  226912 biochimist medical specialist
  226913 biolog medical specialist
  226914 chimist medical specialist
  226915 biochimist medical principal
  226916 biolog medical principal
  226917 chimist medical principal

#B
  23 Specialişti în învăţământ
  Specialiştii din învăţământ predau teoria şi practica uneia sau mai multor discipline la diferite niveluri de învăţământ, coordonează cercetări şi îmbunătăţesc ori dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale referitoare la disciplinele specifice proprii şi realizează lucrări ştiinţifice şi cărţi.

  231 Profesori universitari şi asimilaţi
  Profesorii universitari şi asimilaţii acestora din învăţământul superior pregătesc şi predau cursuri şi coordonează lucrări practice privind unul sau mai multe subiecte în cadrul unui curs stabilit la o universitate ori la o altă instituţie de învăţământ superior. Aceştia desfăşoară activităţi de cercetare, pregătesc lucrări ştiinţifice şi cărţi.

  2310 Profesori universitari şi asimilaţi
  Profesorii universitari şi asimilaţii acestora din învăţământul superior pregătesc şi predau cursuri şi coordonează lucrări practice privind unul sau mai multe subiecte în cadrul unui curs stabilit la o universitate ori la o altă instituţie de învăţământ superior. Aceştia desfăşoară activităţi de cercetare, pregătesc lucrări ştiinţifice şi cărţi.
  231001 asistent universitar
  231002 conferenţiar universitar
  231003 lector universitar
  231004 preparator învăţământul universitar
  231005 profesor universitar
  231006 expert centre de perfecţionare

  232 Profesori în învăţământul profesional
  Profesorii din învăţământul profesional predau discipline tehnice sau profesionale în instituţii de educaţie continuă şi pentru elevii din şcolile secundare şi colegii. Aceştia pregătesc elevii pentru încadrarea în anumite ocupaţii sau domenii profesionale pentru care învăţământul universitar ori superior nu este necesar în mod normal.

  2320 Profesori în învăţământul profesional
  Profesorii din învăţământul profesional predau discipline tehnice sau profesionale în instituţii de educaţie continuă şi pentru elevii din şcolile secundare şi colegii. Aceştia pregătesc elevii pentru încadrarea în anumite ocupaţii sau domenii profesionale pentru care învăţământul superior nu este necesar în mod normal.
  232001 profesor în învăţământul profesional şi de maiştri

  233 Profesori în învăţământul secundar
  Profesorii din învăţământul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de învăţământ secundar, excluzând disciplinele destinate să pregătească elevii pentru angajarea în anumite domenii profesionale.

  2330 Profesori în învăţământul secundar
  Profesorii din învăţământul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de învăţământ secundar, excluzând disciplinele destinate să pregătească elevii pentru angajarea în anumite domenii profesionale.
  233001 profesor în învăţământul liceal, postliceal
  233002 profesor în învăţământul gimnazial

  234 Profesori în învăţământul primar şi preşcolar
  Profesorii din învăţământul primar şi preşcolar predau o serie de discipline la nivel de învăţământ primar şi organizează activităţi educaţionale pentru copiii sub vârsta de şcoală primară.

  2341 Profesori în învăţământul primar
  Profesorii din învăţământul primar predau o serie de discipline la nivelul învăţământului primar.
  234101 profesor în învăţământul primar
  234102 învăţător
  234103 institutor

  2342 Educatori în învăţământul preşcolar
  Educatorii din învăţământul preşcolar promovează dezvoltarea socială, fizică şi intelectuală a copiilor sub vârsta necesară pentru şcoală primară, prin furnizarea de activităţi educative şi distractive.
  234201 profesor în învăţământul preşcolar
  234202 educatoare
  234203 educator puericultor

  235 Alţi specialişti în învăţământ
  Alţi specialişti în învăţământ desfăşoară activităţi de cercetare şi oferă consultanţă cu privire la metodele de predare, instruiesc persoanele cu dificultăţi de învăţare sau cu nevoi speciale, predau limbi străine pentru migraţie şi alte scopuri conexe, oferă învăţământ privat, predau arte, tehnologia informaţiei şi alte discipline din afara sistemelor de învăţământ primar, secundar şi superior şi furnizează alte servicii de învăţământ neclasificate în altă parte în subgrupa majoră 23 – Specialişti în învăţământ.

  2351 Specialişti în metodologie didactică
  Specialiştii în metodologie didactică desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare sau oferă consiliere cu privire la cursurile şi metodele de predare. Aceştia revizuiesc şi examinează activitatea profesorilor, modul de funcţionare a instituţiilor de învăţământ şi rezultatele obţinute şi recomandă modificări şi îmbunătăţiri.
  235101 cercetător în pedagogie
  235102 asistent de cercetare în pedagogie
  235103 consilier învăţământ
  235104 expert învăţământ
  235105 inspector şcolar
  235106 referent de specialitate învăţământ

  2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale
  Instructorii-formatori pentru elevi cu nevoi speciale predau copiilor, persoanelor tinere sau adulţilor cu handicap fizic ori mental sau acelora cu dificultăţi de învăţare ori cu alte nevoi speciale. Aceştia promovează dezvoltarea socială, emoţională, intelectuală şi fizică a elevilor lor.
  235201 defectolog
  235202 interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)
  235203 educator în unităţi de handicapaţi
  235204 instructor-educator în unităţi de handicapaţi
  235205 pedagog de recuperare

  2353 Alţi instructori-formatori de limbi străine
  Alţi instructori-formatori de limbi străine predau adulţilor şi copiilor care învaţă o limbă străină în scop de migraţie, pentru a îndeplini cerinţele necesare pentru ocupare sau alte oportunităţi de angajare, pentru a facilita participarea la programe educaţionale care sunt predate într-o limbă străină ori pentru dezvoltarea cunoştinţelor personale. Aceştia lucrează în afara sistemelor de învăţământ primar, secundar şi superior sau în sprijinul elevilor/studenţilor şi profesorilor din cadrul acestor sisteme.

  2354 Alţi instructori-formatori de muzică
  Alţi instructori-formatori de muzică predau elevilor/studenţilor practica, teoria şi activităţile de interpretare a muzicii în afara sistemelor de învăţământ primar, secundar şi superior, dar pot oferi lecţii private sau pentru grupuri mici ca o activitate extracurriculară, în colaborare cu instituţiile de învăţământ.

  2355 Alţi instructori-formatori de artă
  Alţi instructori-formatori de artă predau elevilor practica, teoria şi activităţile de interpretare a dansului, teatrului, artelor vizuale şi altor arte (excluzând muzica) în afara sistemelor de învăţământ primar, secundar şi superior, dar pot oferi şi lecţii private sau pentru mici grupuri ca o activitate extracurriculară, în colaborare cu instituţiile de învăţământ.

  2356 Instructori-formatori în tehnologia informaţiei
  Instructorii-formatori din tehnologia informaţiei dezvoltă, programează şi coordonează programe de formare şi cursuri pentru calculator pentru alţi utilizatori ai tehnologiei informaţiei în afara sistemelor de învăţământ primar, secundar şi superior.

  2359 Specialişti în învăţământ neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiştii din învăţământ neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 23 – Specialişti în învăţământ. De exemplu, grupa de bază include pe cei care oferă învăţământ privat pentru alte discipline decât limbile străine şi artele, precum şi pe cei care oferă consiliere educaţională pentru elevi.
  235901 secretar institut, facultate
  235902 mentor
  235903 consilier şcolar
  235904 designer instrucţional
  235905 dezvoltator de e-learning
  235906 laborant în învăţământ
  235907 maistru instructor
  235908 pedagog şcolar
  235909 secretar şcoală
  235910 şef atelier şcoală
  235911 mediator şcolar
  235912 inspector şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale
  235913 inspector şcolar pentru managementul resurselor umane
  235914 inspector şcolar pentru mentorat
  235915 inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane
  235916 inspector şcolar pentru educaţie permanentă
  235917 inspector şcolar pentru învăţământ particular şi alternative educaţionale
  235918 inspector şcolar pentru învăţământul special
#M1
  235919 director centru judeţean de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE)
#B
  235920 consilier pentru tineret
#M1
  235921 inspector şcolar pentru proiecte educaţionale

#B
  24 Specialişti în domeniul administrativ-comercial
  Specialiştii din domeniul administrativ şi comercial îndeplinesc sarcini analitice, conceptuale şi practice pentru a furniza servicii în domeniul financiar, dezvoltarea resurselor umane, relaţii publice şi marketing, vânzări în domeniul tehnic, medical, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; coordonează şi revizuiesc structurile organizaţionale, metodele şi sistemele, precum şi analizele cantitative de informaţii care afectează programele de investiţii.

  241 Specialişti în domeniul finanţelor
  Specialiştii din domeniul finanţelor planifică, dezvoltă, organizează, administrează, investesc, gestionează şi coordonează analizele cantitative fie ale sistemelor financiare de contabilitate, fie ale fondurilor pentru persoane fizice, unităţi şi instituţii publice sau private.

  2411 Contabili
  Contabilii planifică, organizează şi administrează sistemele de contabilitate pentru persoane fizice şi persoane juridice (instituţii). Unele ocupaţii clasificate aici se referă la analizarea şi examinarea situaţiilor contabile şi financiare ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, pentru a asigura acurateţea şi conformitatea cu standardele şi procedurile contabile stabilite.
  241101 controlor tezaur
  241102 expert contabil-verificator
  241103 revizor contabil
  241104 referent de specialitate financiar-contabilitate
  241105 auditor intern
  241106 controlor de gestiune
  241107 auditor financiar

  2412 Specialişti consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor
  Specialiştii consultanţi din domeniul financiar şi al investiţiilor dezvoltă planuri financiare pentru persoane fizice şi organizaţii, investesc şi administrează fonduri în numele acestora.
  241201 cenzor
  241202 comisar Garda Financiară
  241203 consilier financiar-bancar
  241204 expert financiar-bancar
  241205 inspector financiar-bancar
  241206 inspector asigurări
  241207 comisar principal
  241208 consultant bugetar
  241209 dealer
  241210 evaluator
  241211 analist investiţii
  241212 manager de fond acţiuni/obligaţiuni
  241213 consultant plasamente valori mobiliare
  241214 agent capital de risc
  241215 administrator credite
  241216 specialist control risc
  241217 specialist evaluare daune
  241218 lichidator
  241219 administrator judiciar
  241220 analist preţ de revenire/costuri
  241221 expert fiscal
  241222 consultant fiscal
  241223 inspector general de bancă
  241224 economist bancă
  241225 manager bancă
  241226 manager de operaţiuni/produs
  241227 manager relaţii cu clienţii băncii/societate de leasing
  241228 trezorier (studii superioare)
  241229 analist bancar/societate de leasing
  241230 ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare)
  241231 administrator bancar/produs leasing
  241232 operator cifru (mesaje cifrate)
  241233 proiectant produse bancare
  241234 consultant bancar
  241235 agent compensare (interbancară)
  241236 referent bancar/societate de leasing
  241237 ofiţer conformitate
  241238 expert conformitate
  241239 ofiţer securitatea informaţiei (Security Officer – SO)
  241240 administrator de risc
  241241 analist credite
  241242 inspector de specialitate asigurări
  241243 inspector de specialitate subscriere
  241244 referent de specialitate asigurări
  241245 consilier vânzări asigurări
  241246 inspector coordonator asigurări
  241247 inspector de risc
  241248 inspector de specialitate daune
  241249 inspector coordonator daune
  241250 specialist sistem asigurări
  241251 expert evaluator de întreprinderi
  241252 expert evaluator de proprietăţi imobiliare
  241253 expert evaluator de bunuri mobile
  241254 expert evaluator de active financiare
  241255 planificator/specialist plan sinteze
  241256 expert în ingineria costurilor investiţionale
  241257 expert contractare activităţi investiţionale
  241258 expert recepţie investiţii industriale
  241259 expert eficientizare investiţii
  241260 expert evaluare-actualizare devize generale investiţii
  241261 expert elaborare-evaluare documentaţii achiziţii investiţionale
  241262 expert în management activităţi investiţionale
  241263 evaluator proiecte
  241264 inspector casier
  241265 broker de tehnologii
#M1
  241266 gemolog
  241267 evaluator bunuri culturale
#M3
  241268 specialist pieţe reglementate
  241269 consultant de investiţii
  241270 specialist control intern în domeniul pieţei de capital
  241271 specialist pentru piaţa de capital

#B
  2413 Analişti financiari
  Analiştii financiari efectuează analize cantitative ale informaţiilor care afectează programele de investiţii ale instituţiilor publice sau private.
  241301 cercetător în finanţe-bănci
  241302 asistent de cercetare în finanţe-bănci
  241303 cercetător în gestiune, contabilitate, control financiar
  241304 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar
  241305 analist financiar
  241306 auditor intern în sectorul public
  241307 asistent analist
  241308 specialist bancar
  241309 analist financiar bancar
  241310 asistent bancar
  241311 specialist/analist organizare

  242 Specialişti în domeniul administrativ
  Specialiştii în domeniul administrativ aplică diferite concepte şi teorii referitoare la îmbunătăţirea eficienţei organizaţiilor şi a persoanelor din cadrul acestora.

  2421 Analişti de management şi organizare
  Analiştii de management şi organizare oferă asistenţă organizaţiilor pentru a obţine o eficienţă mai mare şi pentru a rezolva problemele organizaţionale. Aceştia studiază structurile, metodele, sistemele şi procedurile organizaţionale.
  242101 manager proiect
  242102 specialist îmbunătăţire procese
  242103 specialist strategie industrială
  242104 responsabil proces
  242105 coordonator secretariat studiouri teritoriale
  242106 manager de inovare
  242107 expert în conducerea şi organizarea activităţilor de mentenanţă
  242108 manager îmbunătăţire procese
  242109 specialist plan progres
  242110 specialist în planificarea, controlul şi raportarea performanţei economice
#M1
  242111 administrator societate comercială
#M3
  242112 manager de proiect în parteneriat public privat
  242113 consultant de securitate
#M4
  242115 evaluator de risc la securitatea fizică
  242117 manager de facilităţi

#B
  2422 Specialişti în domeniul politicilor administrative
  Specialiştii în domeniul politicilor administrative dezvoltă şi analizează politicile referitoare la proiectarea, implementarea şi modificarea operaţiunilor şi programelor guvernamentale şi comerciale.
  242201 consilier administraţia publică
  242202 expert administraţia publică
  242203 inspector de specialitate în administraţia publică
  242204 referent de specialitate în administraţia publică
  242205 consultant în administraţia publică
  242206 reglementator
  242207 agent de dezvoltare
  242208 administrator public
  242209 inspector de integritate
  242210 examinator de stat de specialitate
  242211 administrator publicaţii
  242212 agent consular
  242213 expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene
  242214 consilier afaceri europene
  242215 referent relaţii externe
#M3
  242216 inspector de trafic rutier (studii superioare)
#B
  242217 expert informaţii pentru afaceri
  242218 administrator editură
  242219 expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului
  242220 expert legislaţia muncii
#M1
  242221 expert/specialist în parteneriat public-privat
#M3
  242222 analist informaţii de firmă
  242223 investigator
  242224 analist de informaţii
  242225 consilier de stare civilă
  242226 inspector de stare civilă
#M4
  242227 ofiţer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naţionale/europene
#M5
  242228 auditor de securitate a aviaţiei civile
  242229 consilier dezvoltare locală şi regională

#B
  2423 Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal
  Specialiştii în domeniul resurselor umane şi de personal furnizează servicii legate de politicile de personal, cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupaţionale şi orientare profesională.
  242301 consilier forţă de muncă şi şomaj
  242302 expert forţă de muncă şi şomaj
  242303 inspector de specialitate forţă de muncă şi şomaj
  242304 expert în securitate şi sănătate în muncă
  242305 referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj
  242306 consilier orientare privind cariera
  242307 consultant în domeniul forţei de muncă
  242308 analist piaţa muncii
  242309 analist recrutare/integrare salariaţi
  242310 analist sisteme salarizare
  242311 consultant reconversie-mobilitate personal
  242312 consultant condiţii de muncă
  242313 specialist sisteme de calificare
  242314 specialist resurse umane
  242315 consilier vocaţional
  242316 consultant în standardizare
  242317 consultant în resurse umane
  242318 consultant intern în resurse umane
  242319 specialist în formare
  242320 specialist în recrutare
  242321 specialist în compensaţii şi beneficii
  242322 specialist în dezvoltare organizaţională
  242323 specialist în relaţii de muncă
#M3
  242324 consilier pentru dezvoltare personală

#B
  2424 Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului
  Specialiştii în formarea şi dezvoltarea personalului planifică, dezvoltă, implementează şi evaluează programele de formare şi dezvoltare, pentru a se asigura că atât echipa de management, cât şi personalul îşi însuşesc abilităţile şi dezvoltă competenţele cerute de către organizaţie pentru a realiza obiectivele organizaţionale.
  242401 formator
  242402 formator de formatori
  242403 organizator/conceptor/consultant formare
  242404 inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională
  242405 evaluator de competenţe profesionale
  242406 manager de formare
  242407 administrator de formare
#M1
  242408 evaluator de furnizori şi programe de formare
  242409 evaluator de evaluatori
  242410 evaluator extern
#M3
  242411 evaluator în sistemul formării profesionale continue
  242412 specialist în activitatea de coaching

#M6
  2429 Specialişti în administraţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialişti în administraţie neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 242 – Specialişti în domeniul administrativ. De exemplu, grupa de bază include specialiştii care elaborează strategiile şi programele instituţiilor publice, organizaţiilor şi companiilor cu impact social şi economic.
  242901 auditor responsabilitate socială
  242902 responsabil al managementului responsabilităţii sociale
  242903 manager de responsabilitate socială

#B
  243 Specialişti în vânzări, marketing şi relaţii publice
  Specialiştii în vânzări, marketing şi relaţii publice planifică, dezvoltă, coordonează şi implementează programe de diseminare a informaţiei pentru a promova organizaţiile, bunurile şi serviciile şi reprezintă companiile în activitatea de vânzare a unor game de produse şi servicii tehnice, industriale, medicale, farmaceutice şi de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

  2431 Specialişti în publicitate şi marketing
  Specialiştii în publicitate şi marketing dezvoltă şi coordonează strategiile şi campaniile de publicitate, realizează lansarea pe piaţă de noi bunuri şi servicii, identifică şi dezvoltă oportunităţile de piaţă pentru produsele şi serviciile noi, precum şi pentru cele deja existente.
  243101 art director publicitate (studii medii)
  243102 organizator activitate turism (studii superioare)
  243103 specialist marketing
  243104 manager de produs

  2432 Specialişti în relaţii publice
  Specialiştii în relaţii publice planifică, dezvoltă, implementează şi evaluează strategiile de informare şi comunicare care asigură înţelegerea şi imaginea favorabilă cu privire la companii şi alte organizaţii, bunurile şi serviciile acestora, rolul lor în cadrul comunităţii.
  243201 specialist în relaţii publice
  243202 mediator
  243203 referent de specialitate marketing
  243204 specialist protocol şi ceremonial
  243205 consultant cameral
  243206 purtător de cuvânt
  243207 brand manager
  243208 organizator protocol
  243209 organizator relaţii
  243210 organizator târguri şi expoziţii
  243211 prezentator expoziţii
  243212 specialist relaţii sociale
  243213 expert relaţii externe
  243214 curier diplomatic
  243215 specialist garanţii auto
  243216 analist servicii client
  243217 asistent director/responsabil de funcţiune (studii superioare)
  243218 corespondent comercial
  243219 asistent comercial
  243220 specialist în activitatea de lobby
#M4
  243221 arbitru

#B
  2433 Specialişti în vânzarea de produse tehnice şi medicale (exclusiv TIC)
  Specialiştii în vânzarea de produse tehnice şi medicale (exclusiv TIC) reprezintă companiile în vânzarea unei game de produse şi servicii industriale, medicale şi farmaceutice, servicii către unităţi industriale, de afaceri, profesionale şi de altă natură.
  243301 analist cumpărări/consultant furnizori
  243302 reprezentant medical

  2434 Specialişti în vânzarea produselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
  Specialiştii în vânzarea produselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) se ocupă cu activitatea de vânzare cu ridicata a componentelor de calculator, a programelor de calculator şi a altor bunuri şi servicii privind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, inclusiv echipamentele, şi furnizează informaţii specializate, în funcţie de cerinţe.

  25 Specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
  Specialiştii în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor efectuează cercetări, planifică, proiectează, testează, furnizează consiliere şi îmbunătăţesc sistemele de tehnologia informaţiei, componentele de calculator (hardware, software), programele informatice şi conceptele conexe pentru aplicaţii informatice specifice, elaborează documentaţia corespunzătoare, incluzând principiile, politicile şi procedurile, proiectează, dezvoltă, controlează, menţin şi sprijină bazele de date şi alte sisteme de informaţii, pentru a asigura o performanţă optimă, precum şi integritatea şi securitatea datelor.

  251 Analişti programatori în domeniul software
  Analiştii programatori în domeniul software efectuează cercetări, planifică, proiectează, testează, furnizează consultanţă pentru îmbunătăţirea sistemelor de tehnologia informaţiei, cum ar fi hardware, software şi alte aplicaţii informatice, pentru a satisface cerinţele specifice.

  2511 Analişti de sistem
  Analiştii de sistem efectuează cercetări, analizează şi evaluează cerinţele clientului privind tehnologia informaţiei, procedurile sau problemele, dezvoltă şi implementează propuneri, recomandări, precum şi planuri de îmbunătăţire a sistemelor de informare actuale sau viitoare.
  251101 proiectant sisteme informatice

  2512 Proiectanţi de software
  Proiectanţii de software cercetează, analizează şi evaluează cerinţele pentru aplicaţiile informatice existente sau noi şi pentru sistemele de operare, proiectează, dezvoltă, testează şi întreţin soluţiile software pentru a satisface aceste cerinţe.
  251201 analist
  251202 programator
  251203 inginer de sistem în informatică
  251204 programator de sistem informatic
  251205 inginer de sistem software
  251206 manager proiect informatic

  2513 Proiectanţi de sisteme web şi multimedia
  Proiectanţii de sisteme web şi multimedia combină activitatea de proiectare şi cunoştinţele tehnice pentru cercetarea, analizarea, evaluarea, proiectarea, programarea şi modificarea paginilor web, precum şi a aplicaţiilor care îmbină texte, grafice, animaţii, imagini, prezentări video şi audio, precum şi alte mijloace de comunicare interactive.
#M1
  251301 specialist în e-Afaceri
  251302 specialist în e-Guvernare
  251303 specialist în e-Media
  251304 specialist în e-Sănătate

#B
  2514 Programatori de aplicaţii
  Programatorii de aplicaţii se ocupă cu scrierea şi întreţinerea codului de programare prezentat în instrucţiunile şi specificaţiile tehnice pentru aplicaţiile software şi sistemele de operare.
  251401 specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
  251402 specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice

  2519 Analişti programatori în domeniul software neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde proiectanţii de aplicaţii informatice şi analiştii neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 251 – Analişti programatori în domeniul software. De exemplu această grupă de bază include acei profesionişti specializaţi în asigurarea calităţii, inclusiv testarea programelor informatice (software).
  251901 consultant în informatică

  252 Specialişti în baze de date şi reţele
  Specialiştii în baze de date şi reţele proiectează, dezvoltă, controlează, întreţin şi sprijină performanţa optimă şi securitatea sistemelor de tehnologia informaţiei şi a infrastructurii, inclusiv bazele de date, componentele de calculator şi programele informatice, reţele şi sisteme de operare.

  2521 Designeri şi administratori de baze de date
  Designerii şi administratorii de baze de date proiectează, dezvoltă, controlează, întreţin şi sprijină performanţa optimă şi securitatea bazelor de date.
  252101 administrator baze de date

  2522 Administratori de sistem
  Administratorii de sistem dezvoltă, controlează, întreţin şi sprijină performanţa optimă şi securitatea sistemelor de tehnologia informaţiei.
  252201 administrator sistem de securitate bancară

  2523 Specialişti în reţele de calculatoare
  Specialiştii în reţele de calculatoare cercetează, analizează şi recomandă strategii pentru arhitectura şi dezvoltarea reţelei, implementează, gestionează, întreţin şi configurează reţele de hardware şi software, monitorizează, remediază defecţiunile şi optimizează performanţa.
  252301 administrator de reţea de calculatoare
  252302 administrator de reţea de telefonie VOIP

  2529 Specialişti în baze de date şi reţele neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiştii în baze de date şi reţele neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 252 – Specialişti în baze de date şi reţele. De exemplu, această grupă de bază include specialiştii în domeniul securităţii informaţiei şi al tehnologiei comunicaţiilor.
#M4
  252901 specialist SIG/IT

#B
  26 Specialişti în domeniul juridic, social şi cultural
  Specialiştii în domeniul juridic, social şi cultural efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţele referitoare la lege, la stocarea şi regăsirea de informaţii şi artefacte, psihologie, asistenţă socială, politică, economie, istorie, religie, limbaj, sociologie şi alte ştiinţe, precum şi la arte şi divertisment.

  261 Specialişti în domeniul juridic
  Specialiştii din domeniul juridic efectuează activităţi de cercetare pe probleme juridice, consiliază clienţii cu privire la aspectele juridice ale problemelor, pledează cazuri sau conduc activităţi de urmărire penală în cadrul instanţelor de judecată, prezidează procedurile judiciare în instanţele de judecată, elaborează legi şi regulamente.

  2611 Avocaţi
  Avocaţii oferă clienţilor consultanţă juridică pe o mare varietate de subiecte, întocmesc documente juridice, reprezintă clienţii în faţa consiliilor de administraţie sau în faţa tribunalelor, pledează cazuri ori conduc activităţi de urmărire penală în faţa instanţelor de judecată sau instruiesc avocaţii pledanţi pentru a pleda în instanţele de judecată superioare.
  261101 avocat
  261102 jurisconsult
  261103 consilier juridic

  2612 Magistraţi
  Judecătorii prezidează procedurile civile şi penale în cadrul instanţelor de judecată.
  261201 procuror
  261202 judecător
  261203 magistrat-asistent
#M3
  261204 inspector judiciar
#M1
  261205 asistent judiciar
#M3
  261206 personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor

#B
  2619 Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiştii din domeniul juridic neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 261 – Specialişti în domeniul juridic. De exemplu, grupa de bază include pe cei care îndeplinesc funcţii juridice, altele decât pledarea sau urmărirea penală a cazurilor ori prezidarea procedurilor juridice.
  261901 executor judecătoresc
#M4
  261902 expert criminalist
#B
  261903 expert jurist
#M1
  [261904 consilier de justiţie] *** Radiată
  [261905 referent de specialitate în justiţie] *** Radiată
#B
  261906 notar
#M1
  [261907 inspector general judecătoresc] *** Radiată
  [261908 inspector general notarial] *** Radiată
  [261909 inspector general penitenciare] *** Radiată
#B
  261910 consilier armonizare legislativă
  261911 expert armonizare legislativă
  261912 analist armonizare legislativă
  261913 registrator carte funciară
  261914 revizor jurist
  261915 cercetător în domeniul ştiinţelor juridice
  261916 asistent de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice
  261917 executor bancar
  261918 consilier proprietate industrială autorizat
  261919 specialist proprietate intelectuală
  261920 expert prevenire şi combatere a corupţiei
#M1
  261921 consilier de probaţiune
  261922 inspector de probaţiune
#M4
  261923 asistent registrator principal

#B
  262 Bibliotecari, arhivari şi curatori
  Bibliotecarii, arhivarii şi curatorii dezvoltă şi menţin colecţii ale arhivelor, bibliotecilor, muzeelor, galeriilor de artă şi ale instituţiilor similare.

  2621 Arhivari şi curatori
  Arhivarii şi curatorii se ocupă cu colectarea, evaluarea, asigurarea păstrării în siguranţă şi conservarea conţinutului arhivelor, artefactelor şi înregistrărilor de interes istoric, cultural, administrativ şi artistic, precum şi de artă şi a altor obiecte. Aceştia planifică, elaborează şi implementează sisteme pentru păstrarea în siguranţă a înregistrărilor şi documentelor istorice de valoare.
  262101 arhivist
  262102 conservator opere de artă şi monumente istorice (studii superioare)
  262103 muzeograf
  262104 restaurator opere de artă şi monumente istorice (studii superioare)
  262105 conservator arhivă (studii superioare)
  262106 restaurator arhivă (studii superioare)
  262107 restaurator bunuri culturale (studii superioare)
#M4
  262108 conservator/restaurator pictură murală
  262109 conservator/restaurator pictură pe lemn
  262110 conservator/restaurator componente artistice din lemn la monumente istorice
  262111 conservator/restaurator componente artistice din metal la monumente istorice
  262112 conservator/restaurator componente artistice din piatră, ceramică sau stucatură la monumente istorice
  262113 conservator/restaurator vitralii şi componente artistice din sticlă la monumente istorice

#B
  2622 Bibliotecari şi specialişti în alte servicii de informare
  Bibliotecarii şi specialiştii în alte servicii de informare se ocupă cu colectarea, selectarea, dezvoltarea, organizarea şi întreţinerea colecţiilor bibliotecilor şi a altor depozite de informaţii, organizează şi controlează alte servicii ale bibliotecilor şi furnizează informaţii utilizatorilor.
  262201 bibliograf
  262202 bibliotecar (studii superioare)
  262203 documentarist (studii superioare)
  262204 referent difuzare carte
  262205 lector carte
  262206 bibliotecar arhivist
  262207 referent de specialitate aşezământ cultural

  263 Specialişti în domeniul social şi religios
  Specialiştii în domeniul social şi religios efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţele referitoare la filozofie, politică, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, limbaj, psihologie şi alte ştiinţe sociale sau furnizează servicii sociale pentru a satisface nevoile indivizilor şi ale familiilor într-o comunitate.

  2631 Economişti
  Economiştii efectuează activităţi de cercetare, de monitorizare a datelor, de analizare a informaţiilor şi pregătesc rapoarte şi planuri pentru a rezolva problemele economice şi de afaceri, dezvoltă modele de analiză, explică şi prognozează comportamentul economic. Aceştia oferă consiliere pentru afaceri grupurilor de interes şi guvernelor pentru a formula soluţii la problemele economice şi de afaceri prezente sau viitoare.
  263101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management
  263102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală
  263103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului
  263104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing
  263105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relaţii economice internaţionale
  263106 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică
  263107 consultant în management
  263108 tehnician economist
  263109 inginer economist
  263110 inspector de concurenţă
  263111 administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare)
  263112 cercetător economist în management
  263113 asistent de cercetare economist în management
  263114 cercetător economist în economia mediului
  263115 asistent de cercetare economist în economia mediului
  263116 cercetător economist în economia generală
  263117 asistent de cercetare economist în economia generală
  263118 cercetător economist în economie agroalimentară
  263119 asistent de cercetare economist în economie agroalimentară
  263120 cercetător economist în marketing
  263121 asistent de cercetare economist în marketing
  263122 cercetător economist în relaţii economice internaţionale
  263123 asistent de cercetare economist în relaţii economice internaţionale
  263124 cercetător economist în gestiunea economică
  263125 asistent de cercetare economist în gestiunea economică
  263126 secretar economic (studii superioare)

  2632 Sociologi, antropologi şi asimilaţi
  Sociologii, antropologii şi asimilaţii acestora se ocupă cu investigarea şi descrierea structurii societăţilor, originii şi evoluţiei acestora, precum şi interdependenţa dintre condiţiile de mediu şi activităţile umane. Aceştia oferă consiliere cu privire la aplicarea practică a rezultatelor lor în formularea politicilor economice şi sociale.
  263201 sociolog
  263202 geograf
  263203 analist de mediu
  263204 analist în turism
  263205 analist teritorial
  263206 arheolog
  263207 cercetător de dezvoltare comunitară
  263208 cercetător în sociologie
  263209 asistent de cercetare în sociologie
  263210 cercetător în antropologie
  263211 asistent de cercetare în antropologie
  263212 cercetător în geografie
  263213 asistent de cercetare în geografie
  263214 cercetător în arheologie
  263215 asistent de cercetare în arheologie
  263216 cercetător în etnologie
  263217 asistent de cercetare în etnologie
#M5
  263218 manager consorţiu turistic
  263219 expert localizare
  263220 promotor local

#B
  2633 Filozofi, istorici şi specialişti în ştiinţe politice
  Filozofii, istoricii şi specialiştii în ştiinţe politice efectuează cercetări privind natura experienţei şi existenţei umane, fazele sau aspectele istoriei umane, precum şi structurile, mişcările şi comportamentul politic. Aceştia documentează şi prezintă rezultatele pentru a informa şi a ghida acţiunile politice şi individuale.
  263301 filozof
  263302 istoric
  263303 istoriograf
  263304 politolog
  263305 cercetător în filozofie
  263306 asistent de cercetare în filozofie
  263307 cercetător în istorie
  263308 asistent de cercetare în istorie
  263309 cercetător în ştiinţele politice
  263310 asistent de cercetare în ştiinţele politice

  2634 Psihologi
  Psihologii efectuează cercetări şi studiază procesele mentale şi comportamentul fiinţelor umane, individual sau în grupuri, şi aplică aceste cunoştinţe pentru a promova adaptarea şi dezvoltarea fiinţelor umane pe plan personal, social, educaţional sau ocupaţional.
  263401 psiholog în specialitatea psihologie clinică
  263402 psiholog în specialitatea consiliere psihologică
  263403 psiholog în specialitatea psihoterapie
  263404 psiholog în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională
  263405 psiholog în specialitatea psihologia transporturilor
  263406 psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii
  263407 psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
  263408 psiholog în specialitatea psihopedagogie specială
  263409 psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale
  263410 psiholog în specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului
  263411 psiholog
  263412 psihopedagog
  263413 expert poligraf
  263414 psiholog şcolar
  263415 cercetător în psihologie
  263416 asistent de cercetare în psihologie
  263417 cercetător în psihopedagogie specială
  263418 asistent de cercetare în psihopedagogie specială
  263419 terapeut ocupaţional

  2635 Specialişti în asistenţă socială şi consiliere
  Specialiştii în asistenţă socială şi consiliere oferă îndrumare şi consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunităţilor şi organizaţiilor ca răspuns la dificultăţile personale şi sociale. Aceştia ajută clienţii să dezvolte abilităţi şi să aibă acces la resursele şi serviciile-suport necesare pentru a răspunde problemelor apărute din cauza şomajului, sărăciei, dizabilităţilor, dependenţei, comportamentului infracţional şi delicvent, problemelor conjugale şi de altă natură.
#M5
  263501 asistent social
#B
  263502 consilier în domeniul adicţiilor
  263503 ofiţer control doping
  263504 art-terapeut
  263505 asistent social cu competenţă în sănătatea mintală
  263506 specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi
  263507 specialist în angajare asistată
  263508 instructor-educator pentru activităţi de resocializare
  263509 asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice
  263510 cercetător în asistenţa socială
  263511 asistent de cercetare în asistenţa socială
#M3
  263512 inspector social

#B
  2636 Specialişti în religie
  Specialiştii în religie perpetuează tradiţiile sacre, practicile şi credinţele religioase. Aceştia oficiază servicii religioase, celebrează sau administrează ritualurile unei credinţe religioase sau confesionale, oferă îndrumare spirituală şi morală şi îndeplinesc alte funcţii asociate cu practicarea unei religii.
  263601 arhiepiscop
  263602 arhiereu-vicar
  263603 arhondar
  263604 cantor
  263605 capelan
  263606 cardinal
  263607 chevrasameş
  263608 cântăreţ bisericesc
  263609 consilier culte
  263610 conducător arhiepiscopal
  263611 diacon
  263612 episcop
  263613 exarh
  263614 haham
  263615 harmonist
  263616 hatip
  263617 imam
  263618 inspector culte
  263619 majghian
  263620 melamed
  263621 mitropolit
  263622 muezin
  263623 muftiu
  263624 organist
  263625 pastor
  263626 patriarh
  263627 preot
  263628 preşedinte culte
  263629 protopop
  263630 provicar
  263631 rabin
  263632 secretar culte
  263633 stareţ – stareţă
  263634 treibar
  263635 vestitor
  263636 vicar

  264 Autori, jurnalişti şi lingvişti
  Autorii, jurnaliştii şi lingviştii concep şi creează lucrări literare, interpretează şi comunică ştirile şi informaţiile publice prin intermediul mass-mediei şi traduc sau interpretează dintr-o limbă în alta.

  2641 Autori şi asimilaţi
  Autorii şi asimilaţii acestora planifică, cercetează şi scriu cărţi, scenarii, piese de teatru, eseuri, discursuri, manuale, specificaţii şi alte articole nonjurnalistice (cu excepţia materialelor pentru ziare, reviste şi periodice) pentru publicare sau prezentare.
  264101 poet
  264102 scriitor

  2642 Jurnalişti
  Jurnaliştii se ocupă cu cercetarea, investigarea, interpretarea şi comunicarea ştirilor şi informaţiilor publice prin intermediul ziarelor, televiziunii, radioului şi altor mijloace media.
  264201 comentator publicist
  264202 corector (studii superioare)
  264203 corespondent special (ţară şi străinătate)
  264204 corespondent radio
  264205 corespondent presă
  264206 critic de artă
  264207 editorialist
  264208 fotoreporter
  264209 lector presă/editură
  264210 publicist comentator
  264211 redactor
  264212 reporter (studii superioare)
  264213 reporter operator
  264214 secretar de emisie (studii superioare)
  264215 secretar de redacţie (studii superioare)
  264216 secretar responsabil de agenţie
  264217 şef agenţie publicitate
  264218 tehnoredactor
  264219 ziarist
  264220 critic literar
  264221 critic muzical
  264222 comentator radio TV
  264223 redactor rubrică
#M1
  264224 jurnalist TV (studii medii)
  264225 jurnalist TV (studii superioare)
  264226 jurnalist TV senior

#B
  2643 Traducători, interpreţi şi alţi lingvişti
  Traducătorii, interpreţii şi alţi lingvişti se ocupă cu traducerea sau interpretarea dintr-o limbă în alta şi studiază originea, evoluţia şi structura limbilor.
  264301 filolog
  264302 interpret
  264303 interpret relaţii diplomatice
  264304 referent literar
  264305 secretar literar
  264306 traducător (studii superioare)
  264307 translator
  264308 grafolog
  264309 revizor lingvist
  264310 terminolog
  264311 translator emisie
  264312 cercetător în lingvistică
  264313 asistent de cercetare în lingvistică
  264314 cercetător în filologie
  264315 asistent de cercetare în filologie

  265 Artişti creatori şi actori
  Artiştii creatori şi actorii comunică idei, impresii şi fapte într-o gamă largă de mijloace media pentru a realiza efecte speciale, interpretează o compoziţie, cum ar fi o partitură muzicală sau un scenariu, găzduiesc prezentarea unei asemenea interpretări şi a altor evenimente media.

  2651 Specialişti în arte vizuale
  Specialiştii în arte vizuale creează şi realizează lucrări de artă prin sculptură, pictură, desen, crearea de desene animate, gravură sau alte tehnici asemănătoare.
  265101 caricaturist (studii superioare)
  265102 artist plastic
  265103 desenator film animaţie
  265104 grafician
  265105 machetist
  265106 pictor
  265107 pictor scenograf
  265108 sculptor
  265109 sculptor păpuşi
  265110 restaurator tablouri

  2652 Muzicieni, cântăreţi şi compozitori
  Muzicienii, cântăreţii şi compozitorii se ocupă cu scrierea, organizarea şi interpretarea compoziţiilor muzicale.
  265201 acompaniator
  265202 artist liric
  265203 concert maestru
  265204 corepetitor
  265205 corist
  265206 dirijor
  265207 ilustrator muzical
  265208 maestru studii canto
  265209 instrumentist
  265210 maestru cor
  265211 referent muzical
  265212 secretar muzical
  265213 şef orchestră
  265214 solist instrumentist
  265215 solist vocal
  265216 sufleur operă
  265217 copiator note muzicale
  265218 specialist instrumente de suflat
  265219 artist instrumentist
  265220 solist concertist
  265221 dirijor cor
  265222 maestru corepetitor
  265223 artist liric operă
  265224 corist operă
  265225 maestru acordor pian clavecin
  265226 maestru lutier
  265227 specialist orgă
  265228 regizor muzical
  265229 cântăreţ
  265230 instrumentist muzicant
  265231 disc-jockey
  265232 video-jockey
  265233 maestru de ceremonii
  265234 instrumentist (studii medii)

  2653 Dansatori şi coregrafi
  Dansatorii şi coregrafii concep, creează sau interpretează dansurile.
  265301 balerin
  265302 coregraf
  265303 maestru studii de balet
  265304 maestru de balet
  265305 solist balet
  265306 maestru dans
  265307 dansator
  265308 instructor de dans

  2654 Regizori şi producători de film, teatru şi alte spectacole
  Regizorii şi producătorii de film, teatru şi alte spectacole supraveghează şi controlează aspectele tehnice şi artistice ale filmelor, producţiilor de televiziune sau radio şi ale spectacolelor de teatru.
  265401 consultant artistic
  265402 corector transmisie
  265403 instructor film
  265404 instructor reţea cinematografică
  265405 lector scenarii
  265406 intermediarist film de desene animate (studii superioare)
  265407 stilizator film de desene animate (studii superioare)
  265408 producător delegat film
  265409 realizator emisiuni RTV
  265410 regizor artistic
  265411 regizor emisie
  265412 regizor studio
  265413 regizor sunet
  265414 regizor tehnic
  265415 secretar şef producţie film
  265416 sufleur teatru
  265417 maestru artist circ
  265418 producător RTV (ştiri)
  265419 editor RTV (ştiri)
  265420 director imagine
  265421 referent de specialitate selecţie programe TV
  265422 copywriter publicitate (studii superioare)
  265423 mediaplanner
  265424 producător delegat evenimente de marketing
  265425 redactor prezentator de televiziune
  265426 animator film de animaţie (studii superioare)
  265427 director producţie film
  265428 coordonator producţie film
  265429 asistent producţie film
  265430 producător audiovideo
  265431 editor coordonator programe TV
  265432 director de creaţie
  265433 organizator producţie (studii superioare)
  265434 scenograf
  265435 asistent scenograf
  265436 videojurnalist (studii superioare)
  265437 producător delegat pentru teatru
  265438 regizor culise
  265439 regizor scenă
  265440 secretar platou
#M1
  265441 producător delegat TV
  265442 producător TV
  265443 producător teren (studii superioare)
  265444 producător teren (studii medii)
  265445 maestru magician

#B
  2655 Actori
  Actorii interpretează roluri în filme, producţii de televiziune sau radio şi spectacole de teatru.
  265501 actor
  265502 actor mânuitor de păpuşi
  265503 artist circ

  2656 Crainici la radio, televiziune şi alte mijloace de comunicare
  Crainicii la radio, televiziune şi alte mijloace de comunicare citesc buletinele de ştiri, realizează interviuri şi fac alte anunţuri la radio, televiziune şi în teatre sau alte instituţii media.
  265601 prezentator (crainic) radio
  265602 prezentator (crainic) televiziune

  2659 Artişti creatori şi actori neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde toţi artiştii care creează şi interpretează şi actorii neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 265 – Artişti creatori şi actori.
  265901 acrobat
  265902 clovn
  265903 magician
  265904 hipnotizator
  265905 trapezist
  265906 cascador
  265907 figurant
  265908 dresor

  3 Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic
  Tehnicienii şi alţi specialişti din domeniul tehnic îndeplinesc de obicei sarcinile tehnice şi pe cele similare legate de activitatea de cercetare şi de aplicarea conceptelor ştiinţifice sau artistice şi a metodelor operaţionale, precum şi de reglementările guvernamentale ori de afaceri.

  31 Specialişti asimilaţi în ştiinţă şi inginerie
  Specialiştii asimilaţi în ştiinţă şi inginerie îndeplinesc sarcinile tehnice legate de activitatea de cercetare şi metodele operaţionale în domeniul ştiinţei şi ingineriei. Aceştia supraveghează şi controlează aspectele tehnice şi operaţionale ale activităţii de minerit, industriei prelucrătoare, construcţiilor şi alte operaţiuni de inginerie, precum şi exploatarea echipamentului tehnic, inclusiv aeronave şi nave.

  311 Tehnicieni în ştiinţe inginereşti
  Tehnicienii în ştiinţele inginereşti îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare şi la aplicarea practică a conceptelor, principiilor şi metodelor operaţionale, în special a ştiinţelor exacte, inclusiv domenii precum ingineria, desenul tehnic sau eficienţa economică a proceselor de producţie.

  3111 Tehnicieni în domeniul chimiei şi fizicii
  Tehnicienii în domeniul chimiei şi fizicii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic ce ajută la activitatea de cercetare în chimie, fizică, geologie, geofizică, meteorologie şi astronomie, precum şi la dezvoltarea de aplicaţii industriale, medicale, militare şi alte aplicaţii practice ale rezultatelor cercetării.
  311101 laborant chimist
  311102 tehnician chimist
  311103 laborant determinări fizico-mecanice
  311104 tehnician determinări fizico-mecanice
  311105 laborant determinări geologice şi geotehnice
  311106 laborant tehnică nucleară
  311107 tehnician meteorolog
  311108 tehnician geolog
  311109 tehnician hidrometru
  311110 prospector – prospecţii geologice, geofizice
  311111 tehnician hidrolog
  311112 tehnician hidrogeolog
  311113 laborant operator centrale termice
  311114 metrolog
  311115 tehnician metrolog
  311116 asistent fizică şi chimie
  311117 operator meteorolog
  311118 meteorolog aeronautic tehnician
  311119 operator specialist curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci

  3112 Tehnicieni constructori
  Tehnicienii constructori execută sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării ingineriei civile, proiectării, construcţiilor, exploatării, întreţinerii şi reparării clădirilor şi altor structuri, cum ar fi alimentarea cu apă şi sistemele de tratare a apelor reziduale, poduri, drumuri, baraje şi aeroporturi.
  311201 maistru construcţii civile, industriale şi agricole
  311202 maistru normator
  311203 tehnician constructor
  311204 tehnician hidroamelioraţii
  311205 tehnician hidrotehnic
  311206 tehnician topometrist
  311207 tehnician proiectant în construcţii
  311208 maistru instalator în construcţii
  311209 tehnician instalaţii în construcţii
  311210 diriginte şantier
  311211 tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri
  311212 tehnician în industria materialelor de construcţii
  311213 maistru în industria materialelor de construcţii
  311214 tehnician proiectant în industria materialelor de construcţii
  311215 tehnician devize şi măsurători în construcţii
  311216 tehnician devizier
  311217 tehnician ataşamentist

  3113 Tehnicieni electricieni şi energeticieni
  Tehnicienii electricieni şi energeticieni îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare din domeniul electricităţii, precum şi în domeniul proiectării, fabricării, asamblării, construirii, acţionării, întreţinerii şi reparării echipamentelor electrice, instalaţiilor şi sistemelor de distribuţie.
  311301 dispecer gestiune uraniu
  311302 maistru electromecanic
  311303 maistru energetician/electrician
  311304 tehnician electroenergetician, termoenergetician
  311305 tehnician electromecanic
  311306 tehnician energetician/electrician
  311307 tehnician proiectant energetician/electrician
  311308 maistru electrician în construcţii
  311309 tehnician mentenanţă electromecanică – automatică echipamente industriale
  311310 şef/şef adjunct tură staţie electrică (studii medii)

  3114 Tehnicieni în electronică
  Tehnicienii în electronică îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare în electronică, în proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor electronice.
  311401 maistru electronică
  311402 tehnician electronică
  311403 tehnician proiectant electronică

  3115 Tehnicieni mecanici
  Tehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare din domeniul ingineriei mecanice şi în proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreţinerea şi repararea maşinilor, componentelor şi echipamentului mecanic.
  311501 maistru cazangerie
  311502 maistru instalaţii navale
  311503 maistru întreţinere şi reparaţii maşini-unelte, utilităţi, service, prototipuri
  311504 maistru lăcătuş, construcţii metalice
  311505 maistru lăcătuş mecanic
  311506 tehnician proiectant mecanic
  311507 mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor
  311508 maistru mecanic
  311509 maistru mecanic auto
  311510 maistru mecanică agricolă
  311511 maistru mecanică fină
  311512 maistru montaj
  311513 maistru prelucrări mecanice
  311514 maistru sculer-matriţer
  311515 maistru sudură
  311516 tehnician construcţii navale
  311517 tehnician instalaţii de bord (avion)
  311518 tehnician maşini şi utilaje
  311519 tehnician mecanic
  311520 tehnician prelucrări mecanice
  311521 tehnician sudură
  311522 tehnician tehnolog mecanic
  311523 maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii
  311524 tehnician mentenanţă mecanică echipamente industriale
  311525 tehnician încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare
  311526 tehnician documentaţie studii
  311527 tehnician prestaţii vehicule
  311528 tehnician reglementări/omologări oficiale
  311529 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode implantare
  311530 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace şi utilaje
  311531 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode pregătire de industrializare
  311532 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode logistică
  311533 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode organizarea şi măsurarea muncii
  311534 maistru fabricarea armamentului
  311535 inspector cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
  311536 inspector ISCIR

  3116 Tehnicieni în chimie industrială şi petrochimie
  Tehnicienii în chimie industrială şi petrochimie îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în domeniul cercetării ingineriei chimice şi în proiectarea, fabricarea, construirea, operarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor din domeniul chimiei.
  311601 decontaminator
  311602 laborant apă şi apă grea
  311603 laborant control dozimetrie
  311604 laborant petrolist/industria chimică
  311605 maistru petrolist/industria chimică
  311606 laborant apă potabilă
  311607 tehnician petrolist chimie industrială
  311608 laborant petrochimist
  311609 maistru la fabricarea muniţiei

  3117 Tehnicieni mineri şi metalurgişti
  Tehnicienii minieri şi metalurgişti îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic prin care acordă asistenţă în activitatea de cercetare şi în experimentele referitoare la metalurgie, pentru îmbunătăţirea metodelor de extragere a mineralelor solide, de petrol şi de gaze, precum şi în proiectarea, construcţia, operarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor miniere, a sistemelor pentru transportul şi depozitarea petrolului şi gazelor naturale şi pentru extragerea metalelor din minereuri.
  311701 laborant structură macroscopică şi microscopică
  311702 maistru metalurgie
  311703 maistru minier
  311704 maistru presator metale
  311705 maistru termotehnist
  311706 tehnician metalurgie
  311707 tehnician minier
  311708 tehnician proiectant minier
  311709 tehnician proiectant metalurg
  311710 tehnician mineralurg
  311711 maistru mineralurg
  311712 maistru termist-tratamentist
  311713 probator hidraulic piese turnate

  3118 Tehnicieni proiectanţi
  Tehnicienii proiectanţi pregătesc desene tehnice, hărţi şi ilustraţii pe baza schiţelor, măsurătorilor şi a altor date şi, de asemenea, copiază desenele finale pe plăcile de imprimare.
  311801 desenator tehnic
  311802 trasator
  311803 desenator
  311804 topograf
  311805 trasator naval – desenator
  311806 trasator optic
  311807 tehnician proiectant
#M4
  311808 tehnician cadastru

#B
  3119 Tehnicieni în ştiinţe inginereşti neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază se referă la tehnicienii din ştiinţele inginereşti neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 311 – Tehnicieni în ştiinţe inginereşti. De exemplu, această grupă de bază îi include pe cei care asistă oamenii de ştiinţă şi inginerii implicaţi în dezvoltarea procedurilor sau în coordonarea cercetărilor privind tehnicile de siguranţă, inginerie biomedicală, de mediu sau industrială şi de producţie.
  311901 maistru în industria celulozei şi hârtiei
  311902 maistru tipograf
  311903 paginator tipograf
  311904 tehnician normare, salarizare, organizare
  311905 tehnician preţ de cost
  311906 tehnician programare, lansare, urmărirea producţiei
  311907 tehnician preţ de revenire/costuri
  311908 tehnician gestiune salarială
  311909 tehnician gestiunea producţiei
  311910 tehnician gestiune stoc
  311911 maistru în industriile textilă, pielărie
  311912 tehnician în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori
  311913 tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor
  311914 tehnician în industria încălţămintei
  311915 tehnician în industria pielăriei
  311916 tehnician în industria textilă
  311917 tehnician proiectant textile, pielărie
  311918 laborant în industriile textilă, pielărie
  311919 şef formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte
#M1
  311920 tehnician platou
#B
  311921 tehnician în industria sticlei şi ceramicii
  311922 maistru în industria sticlei şi ceramicii
  311923 maistru frigotehnist
  311924 tehnician frigotehnist
  311925 tehnician în industria alimentară
  311926 tehnician laborant analize produse alimentare
  311927 tehnician în industria alimentară extractivă
  311928 tehnician în industria alimentară fermentativă
  311929 tehnician în industria cărnii, laptelui şi conservelor
  311930 tehnician în morărit şi panificaţie
  311931 tehnician proiectant în industria alimentară
  311932 maistru în industria alimentară
  311933 tehnolog alimentaţie publică
  311934 operator control nedistructiv
  311935 operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante
  311936 operator control nedistructiv cu ultrasunete
  311937 operator control nedistructiv cu lichide penetrante
  311938 operator control nedistructiv cu particule magnetice
  311939 operator control nedistructiv cu curenţi turbionari
  311940 operator control nedistructiv pentru verificarea etanşeităţii
  311941 operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor
#M5
  311942 laborant pentru fabrica de ciment

#B
  312 Controlori-supraveghetori în industria extractivă, industria prelucrătoare şi construcţii
  Controlorii-supraveghetori din industria extractivă, industria prelucrătoare şi construcţii coordonează, supraveghează şi programează activităţile lucrătorilor în industria prelucrătoare, minieră şi operaţiuni de construcţii.

  3121 Controlori-supraveghetori în industria extractivă
  Controlorii-supraveghetori din industria extractivă supraveghează operaţiunile de minerit şi exploatare în carieră, supraveghează direct şi coordonează activităţile minerilor care lucrează în minele subterane şi de suprafaţă şi în cariere.
  312101 măsurător de gaze, temperatură şi radiaţii
  312102 controlor de producţie la minele de aur nativ
  312103 salvator minier

  3122 Controlori-supraveghetori în industria prelucrătoare
  Controlorii-supraveghetori din industria prelucrătoare coordonează şi supraveghează activităţile tehnicienilor controlori în procesul de producţie, ale operatorilor de maşini, asamblorilor şi altor lucrători de producţie.
  312201 controlor calitate după efectuarea probelor la armament şi muniţie
  312202 controlor calitate pentru execuţia elementelor la armament şi muniţie
  312203 controlor de calitate la protejări metalice

  3123 Controlori-supraveghetori în construcţii
  Controlorii-supraveghetori din construcţii coordonează, supraveghează şi programează activităţile lucrătorilor angajaţi în construcţia şi repararea de clădiri şi structuri.

  313 Tehnicieni controlori de procese industriale
  Tehnicienii controlori de procese industriale operează şi monitorizează tablourile electrice de comandă, sistemele computerizate de control, maşinile multifuncţionale de control al proceselor şi menţin unităţile de procesare în generarea şi distribuţia energiei electrice, instalaţiile de canalizare, tratare a apelor reziduale şi distrugere a deşeurilor, în rafinarea produselor chimice, petrolului şi gazelor naturale, în prelucrarea metalului şi alte operaţii multiple de proces.

  3131 Operatori în centralele de producere a energiei electrice
  Operatorii în centralele de producere a energiei electrice acţionează, monitorizează şi întreţin tablourile de comandă şi echipamentele aferente în centrele de distribuţie care controlează producţia şi distribuţia de energie electrică sau de altă natură în reţelele de transmisie. Echipamentul manipulat include reactoare, turbine, generatoare şi alte echipamente auxiliare din cadrul staţiilor de producere a energiei electrice.
  313101 operator la instalaţiile din centrale electrice
  313102 maşinist la instalaţiile din centrale electrice
  313103 operator la instalaţiile de cazane din centrale electrice
  313104 operator la instalaţiile de turbine cu abur sau gaze
  313105 operator la camera de comandă termică
  313106 maşinist la instalaţiile hidrotehnice din centrale electrice
  313107 maşinist la instalaţiile de turbine hidraulice
  313108 maşinist la centrale diesel
  313109 operator punct termic
  313110 operator centrală termică
  313111 automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane
  313112 operator curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci
  313113 operator surse regenerabile de energie

  3132 Operatori incineratoare şi uzine de tratare a apei
  Operatorii la incineratoare şi uzine de tratare a apei acţionează şi monitorizează sistemele de control computerizate şi echipamentele similare din cadrul instalaţiilor de tratare a deşeurilor lichide şi solide, pentru a reglementa tratarea şi eliminarea apelor reziduale şi a deşeurilor, precum şi din instalaţiile de filtrare şi tratare a apei, pentru a reglementa tratarea şi distribuţia apei.
  313201 operator la instalaţii de incinerare
  313202 operator hidraulic în alimentările cu apă
  313203 operator circuite reţea apă
  313204 maşinist la condiţionarea aerului
  313205 operator la tratarea apei tehnologice
  313206 operator maşini refrigeratoare (conservare prin frig)

  3133 Controlori uzine de prelucrare chimică
  Controlorii din uzinele de prelucrare chimică acţionează şi monitorizează utilajele chimice, reglează şi întreţin unităţile şi echipamentul de procesare care distilează, filtrează, separă, încălzeşte sau rafinează produsele chimice.

  3134 Operatori în uzine de rafinare a ţiţeiului şi gazelor naturale
  Operatorii în uzinele de rafinare a ţiţeiului şi gazelor naturale acţionează şi monitorizează utilajele, reglează şi întreţin unităţile şi echipamentul de procesare care rafinează, distilează şi tratează ţiţeiul, petrolul, produsele pe bază de ţiţei şi alte produse secundare sau gazul natural.
  313401 operator chimist la chimizarea metanului
  313402 rafinor
  313403 distilator la prelucrarea ţiţeiului
  313404 operator instalaţii îmbuteliere gaz petrol lichefiat

  3135 Controlori în procesul de producţie metalurgică
  Controlorii în procesul de producţie metalurgică acţionează şi monitorizează maşinile multifuncţionale de control al proceselor şi echipamentele ce controlează prelucrarea metalului în cuptoarele de rafinare şi conversie, laminoare, instalaţii de tratament termic sau maşinile de extrudare a metalului.

  3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde tehnicienii controlori de procese industriale neclasificaţi în grupa minoră 313 – Tehnicieni controlori de procese industriale. De exemplu, grupa de bază îi include pe cei care utilizează echipament de control al proceselor multiple din cadrul liniilor industriale de fabricare şi asamblare a hârtiei şi celulozei.
  313901 maistru-operator la roboţi industriali
  313902 tehnician-operator la roboţi industriali
  313903 tehnician în industria celulozei şi hârtiei
  313904 controlor de conformitate în industria de maşini
  313905 tehnician asigurarea calităţii
  313906 tehnician analist calitate
  313907 tehnician cotator calitate
#M4
  313908 operator echipamente de termografie

#B
  314 Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi alţi specialişti asimilaţi
  Tehnicienii în ştiinţele vieţii şi alţi specialişti asimilaţi îndeplinesc o varietate de sarcini tehnice pentru a susţine specialiştii din domeniul ştiinţei vieţii în activitatea lor de cercetare, dezvoltare, administrare, conservare şi protecţie a muncii, în domenii cum ar fi biologia, botanica, zoologia, biotehnologia şi biochimia, agricultura, piscicultura şi silvicultura.

  3141 Tehnicieni în ştiinţele vieţii (exclusiv cei din medicină)
  Tehnicienii în ştiinţele vieţii (exclusiv cei din medicină) asigură suport tehnic specialiştilor din ştiinţele vieţii prin efectuarea de cercetări, analize şi testări ale organismelor vii, precum şi prin dezvoltarea şi aplicarea de produse şi procese care rezultă din activitatea de cercetare, în domenii cum ar fi gestionarea resurselor naturale, protecţia mediului înconjurător, biologia plantelor şi animalelor, microbiologia, biologia moleculară şi a celulelor.
  314101 tehnician în bacteriologie
  314102 tehnician în biochimie
  314103 tehnician în hematologie
  314104 tehnician în serologie
  314105 tehnician în biologie
  314106 tehnician în protecţia mediului (tehnician ecolog)
  314107 evaluator şi auditor de mediu

  3142 Tehnicieni în domeniul agriculturii
  Tehnicienii în domeniul agriculturii efectuează teste şi experimente, asigură suport tehnic şi ştiinţific oamenilor de ştiinţă din domeniul agriculturii, fermierilor şi conducătorilor de ferme.
  314201 tehnician agronom – cercetare
  314202 tehnician zootehnist – cercetare
  314203 tehnician pedolog
#M3
  314204 operator de însămânţări artificiale la animale
#M4
  314205 operator în ferme ecologice mixte

#B
  3143 Tehnicieni în domeniul silviculturii
  Tehnicienii din domeniul silviculturii efectuează activităţi tehnice şi de supraveghere necesare susţinerii cercetărilor în silvicultură şi în gestionarea pădurilor, strângerea recoltelor, conservarea resurselor şi protecţia mediului înconjurător.
  314301 tehnician în industrializarea lemnului
  314302 tehnician proiectant în industrializarea lemnului
  314303 maistru în industrializarea lemnului
  314304 tehnician silvic – cercetare
  314305 tehnician în reconstrucţia ecologică
  314306 tehnician cadastru forestier
  314307 tehnician amenajist
  314308 tehnician proiectant în reconstrucţie ecologică
#M4
  314309 maistru silvic

#B
  315 Controlori şi operatori pentru trafic naval şi aerian
  Controlorii şi operatorii pentru trafic naval şi aerian comandă şi navighează nave şi aeronave, îndeplinesc activităţi tehnice pentru a asigura deplasarea sigură şi eficientă, dezvoltă sisteme electrice, electromecanice şi de control computerizat al aerului.

  3151 Mecanici navali
  Mecanicii navali controlează şi participă în cadrul activităţilor de exploatare, întreţinere şi reparare a echipamentului mecanic, electric şi electronic şi a instalaţiilor de la bordul navei sau îndeplinesc activităţi auxiliare similare la ţărm.
  315101 ofiţer ajutor fluvial/portuar
  315102 ofiţer RTG
  315103 ofiţer electrician fluvial/portuar
  315105 ofiţer electrician maritim
  315106 ofiţer mecanic maritim
  315107 ajutor ofiţer mecanic fluvial

  3152 Ofiţeri de punte şi pilotaj nave
  Ofiţerii de punte şi pilotaj de nave asigură comanda şi navigarea vapoarelor şi a ambarcaţiunilor similare şi îndeplinesc activităţi similare la ţărm.
  315201 căpitan fluvial
  315202 căpitan port
  315203 ofiţer intendent
  315204 ofiţer port
  315205 ofiţer de punte fluvial/portuar
  315206 pilot de Dunăre maritimă
  315207 şef echipaj maritim/fluvial
  315208 pilot de mare largă, pilot de port maritim
  315209 dragor maritim/fluvial
  315210 pilot de port maritim aspirant/pilot de Dunăre aspirant
  315211 ofiţer de punte maritim
  315212 ofiţer de punte maritim aspirant/ofiţer mecanic maritim aspirant/ofiţer electrician maritim aspirant

  3153 Piloţi de avioane şi alţi specialişti asimilaţi
  Piloţii de avioane şi alţi specialişti asimilaţi controlează funcţionarea echipamentului mecanic, electric şi electronic cu scopul de a pilota aeronave pentru transportul de pasageri, poştă şi marfă şi efectuează sarcini similare înainte de zbor şi în timpul zborului.
  315301 comandant detaşament zbor
  315302 comandant însoţitor de bord
  315303 copilot
  315304 inspector pilotaj
  315305 mecanic navigant aviaţie
  315306 pilot aeronave
  315307 pilot comandant avion
  315308 pilot încercare
  315309 pilot recepţie şi control aeronave
  315310 paraşutist recepţie şi control
  315311 paraşutist încercător
  315312 pilot paraşutism încercător
  315313 pilot instructor aeronave
  315314 instructor paraşutism
  315315 mecanic navigant instructor
  315316 maistru aviaţie
  315317 tehnician aviaţie

  3154 Controlori de trafic aerian
  Controlorii de trafic aerian coordonează direct traficul avioanelor în spaţiul aerian şi la sol, folosind sisteme radio, radar şi de semnalizare luminoasă, şi furnizează informaţii relevante pentru operarea aeronavelor.
  315401 controlor dirijare nonradar
  315402 controlor sol
  315403 controlor trafic aviaţia civilă
  315404 dispecer sol
  315405 navigator dirijare radar
  315406 navigator aviaţia civilă
  315407 navigator dirijare nonradar
  315408 navigator dirijare zbor
  315409 navigator instructor dirijare radar şi nonradar
  315410 navigator sol
  315411 operator radar
  315412 operator radiotelecomunicaţii aeronautice
  315413 controlor trafic aerian dirijare nonradar
  315414 controlor trafic aerian dirijare radar
  315415 controlor trafic aerian informare
  315416 navigator informare
  315417 operator/specialist/instructor telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă
  315418 şef tură telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă
  315419 controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)
  315420 navigator instructor informare

  3155 Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian
  Tehnicienii pentru siguranţa traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic privind proiectarea, instalarea, administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de control al traficului aerian şi al sistemelor de navigaţie aeriană.
  315501 agent salvare aeroportuară şi instalaţii de stins incendii
  315502 maşinist agregate aerodrom
  315503 operator instalaţii control antiterorist/antideturnare
  315504 operator radionavigant aviaţie
  315505 operator radionavigant instructor aviaţie
  315506 tehnician securitate aeriană
  315507 operator de handling
  315508 inspector siguranţă operaţională
  315509 agent de securitate aeroportuară
  315510 dispecer operaţiuni de zbor
  315511 referent/inspector în serviciile de trafic aerian
  315512 operator dispecerat operaţional de supraveghere în serviciile de trafic aerian
  315513 tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)
  315514 maistru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)
  315515 şef tură protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)
  315516 tehnician în serviciile de trafic aerian
#M3
  315517 operator de handling combustibil

#B
  32 Tehnicieni şi asimilaţi în domeniul sănătăţii
  Tehnicienii şi asimilaţii acestora din domeniul sănătăţii îndeplinesc sarcini tehnice şi practice care ajută la diagnosticarea şi tratamentul bolii, leziunilor şi deficienţelor la oameni şi animale, sprijină punerea în aplicare a asistenţei medicale, a planurilor de tratament, care sunt de obicei stabilite de către specialiştii din domeniul medical, veterinar sau alţi specialişti din domeniul sănătăţii.

  321 Tehnicieni în domeniul medical şi farmaceutic
  Tehnicienii din domeniul medical şi farmaceutic îndeplinesc sarcini tehnice care ajută la diagnosticarea şi tratarea bolilor, afecţiunilor, leziunilor şi deficienţelor.

  3211 Tehnicieni specialişti în echipamente medicale de imagistică şi tratament
  Tehnicienii specialişti în echipamente medicale de imagistică şi tratament asigură testarea şi funcţionarea echipamentelor radiografice, cu ultrasunete şi a altor echipamente medicale de imagistică ce produc imagini ale structurii corpului necesare pentru diagnosticarea şi tratarea leziunilor, bolilor şi altor deficienţe. Aceştia pot administra tratamente cu radiaţii pacienţilor, sub supravegherea unui radiolog sau a altui specialist din domeniul sănătăţii.
  321101 maistru aparate electromedicale
  321102 tehnician aparate electromedicale

  3212 Tehnicieni în laboratoare medicale şi de patologie
  Tehnicienii în laboratoare medicale şi de patologie efectuează teste clinice pe eşantioane de fluide corporale şi ţesuturi pentru a obţine informaţii despre starea de sănătate a unui pacient sau despre cauza decesului.
  321201 autopsier

  3213 Tehnicieni şi asistenţi de farmacie
  Tehnicienii şi asistenţii de farmacie efectuează diferite sarcini asociate cu eliberarea de produse medicamentoase sub îndrumarea unui farmacist sau a altui specialist în domeniul sănătăţii.
  321301 asistent farmacist
  321302 laborant farmacie

  3214 Tehnicieni de protetică medicală şi dentară
  Tehnicienii de protetică medicală şi dentară proiectează, realizează, întreţin şi repară dispozitivele şi aparatele medicale şi dentare, urmând prescripţiile sau instrucţiunile stabilite de către un specialist în sănătate. Aceştia pot repara o gamă largă de instrumente-suport pentru a corecta problemele fizice medicale sau stomatologice, cum ar fi suporturi pentru gât, atele ortopedice, membre artificiale, dispozitive auditive, arcade, proteze dentare, coroane şi punţi dentare.
  321401 tehnician protezist-ortezist
  321402 tehnician acustician-audioprotezist
#M4
  321403 tehnician evaluare, recomandare, furnizare şi adaptare fotolii rulante

#B
  322 Surori medicale, inclusiv puericultoare şi asimilaţi
  Surorile medicale, inclusiv surorile puericultoare şi asimilaţii acestora, acordă asistenţă medicală de bază şi îngrijire personală pentru persoanele care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap sau infirme, precum şi altor persoane care au nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potenţiale pentru sănătate, inclusiv înainte, în timpul şi după naşterea copilului. Acestea lucrează în general sub supraveghere şi ajută la punerea în aplicare a planurilor de îngrijire a sănătăţii şi de tratament stabilite de către specialişti în medicină, în asistenţă medicală, obstetrică şi alţi specialişti din domeniul sănătăţii.

  3221 Surori medicale
  Surorile medicale acordă asistenţă medicală de bază şi îngrijire personală pentru persoanele care au nevoie de astfel de îngrijire din cauza efectelor îmbătrânirii, bolilor, vătămării corporale sau altor insuficienţe fizice sau mentale. Acestea lucrează în general sub supraveghere şi ajută la punerea în aplicare a planurilor de îngrijire a sănătăţii şi de tratament stabilite de către specialişti în medicină, în îngrijire medicală şi alţi specialişti din domeniul sănătăţii.
  322101 laborant în ocrotirea sănătăţii
  322102 soră medicală

  3222 Surori puericultoare
  Surorile puericultoare oferă servicii de bază de îngrijire a sănătăţii şi consiliere înainte, în timpul sarcinii şi după naşterea copilului. Acestea pun în aplicare planurile de îngrijire a sănătăţii, de tratament şi de observare stabilite de către specialişti în medicină, în obstetrică şi alţi specialişti din domeniul sănătăţii.
  322201 asistentă puericultoare

  323 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative
  Practicienii asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative previn, îngrijesc şi tratează bolile fizice şi mentale ale oamenilor, tulburările şi leziunile folosind terapii pe bază de plante şi alte terapii bazate pe teorii, credinţe şi experienţe originare din culturi specifice.

  3230 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative
  Practicienii asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative previn, îngrijesc şi tratează bolile fizice şi mentale ale oamenilor, tulburările şi leziunile folosind terapii pe bază de plante şi alte terapii bazate pe teorii, credinţe şi experienţe originare din culturi specifice.

  324 Tehnicieni şi asistenţi veterinari
  Tehnicienii şi asistenţii veterinari îndeplinesc sarcini veterinare de consultanţă, diagnostic, prevenţie şi curative, mai reduse în ceea ce priveşte competenţa şi complexitatea decât cele efectuate de către medicii veterinari. Aceştia au grijă de animalele aflate sub tratament şi în şedere temporară în clinicile veterinare şi asistă veterinarii la efectuarea de intervenţii şi operaţii.

  3240 Tehnicieni şi asistenţi veterinari
  Tehnicienii şi asistenţii veterinari îndeplinesc sarcini veterinare de consultanţă, diagnostic, prevenţie şi curative, mai reduse în ceea ce priveşte competenţa şi complexitatea decât cele efectuate de către medicii veterinari. Aceştia au grijă de animalele aflate sub tratament şi în şedere temporară în clinicile veterinare, pe baza procedurilor obişnuite, şi asistă medicii veterinari la efectuarea de intervenţii şi operaţii.
  324001 agent veterinar
  324002 asistent veterinar
  324003 autopsier la ecarisaj
  324004 tehnician veterinar

  325 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi
  Alţi specialişti din domeniul sănătăţii şi asimilaţii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic şi furnizează servicii de asistenţă în stomatologie, administrarea înregistrărilor medicale, sănătatea comunităţii, corectarea acuităţii vizuale reduse, fizioterapie, sănătatea mediului înconjurător, tratamente medicale de urgenţă şi alte activităţi care sprijină şi promovează sănătatea umană.

  3251 Asistenţi şi terapeuţi în stomatologie
  Asistenţii şi terapeuţii din stomatologie furnizează servicii de îngrijire stomatologice de bază pentru prevenirea şi tratarea bolilor şi afecţiunilor dinţilor şi cavităţii bucale, conform planurilor şi procedurilor de îngrijire stabilite de către medicii stomatologi sau alţi specialişti din domeniul sănătăţii orale.
  325101 tehnician dentar
#M4
  325102 asistent de profilaxie stomatologică
  325103 asistent de medicină dentară

#B
  3252 Tehnicieni fişe medicale şi informaţii privind starea de sănătate
  Tehnicienii fişe medicale şi informaţii privind starea de sănătate dezvoltă, menţin şi implementează sistemele de procesare, păstrare şi recuperare a fişelor medicale cu facilităţile medicale şi alte servicii de îngrijire a sănătăţii care satisfac din punct de vedere legal, etic şi administrativ cerinţele privind păstrarea înregistrărilor serviciilor de sănătate oferite.

  3253 Lucrători în domeniul sănătăţii publice
  Lucrătorii în domeniul sănătăţii publice oferă educaţie privind sănătatea, sesizarea, monitorizarea şi gestionarea cazurilor, asistenţă medicală preventivă de bază şi vizite la domiciliu pentru comunităţi specifice. Aceştia oferă asistenţă şi sprijin persoanelor şi familiilor în vederea asigurării accesului la sistemul serviciilor sociale şi de sănătate.
  325301 asistent medical comunitar

  3254 Tehnicieni în optică medicală
  Tehnicienii în optica medicală proiectează, montează şi distribuie lentile optice pe baza reţetei eliberate de un oftalmolog pentru corectarea acuităţii vizuale reduse. Aceştia oferă servicii de întreţinere a ochelarilor de corecţie, a lentilelor de contact, ajutor pentru vedere scăzută şi pentru alte dispozitive optice.
  325401 optician medical
  325402 optometrist (studii medii)

  3255 Tehnicieni şi asistenţi în fizioterapie
  Tehnicienii şi asistenţii în fizioterapie oferă tratamente fizice terapeutice pentru pacienţi în situaţiile în care deplasarea funcţională este ameninţată de leziuni, boală sau alte deficienţe. Terapiile sunt furnizate, de obicei, conform planurilor de reabilitare stabilite de către fizioterapeuţi sau alţi specialişti din domeniul sănătăţii.
  325501 maseur
  325502 asistent medical fizioterapie
  325503 ergoterapeut
  325504 reflexoterapeut

  3256 Personal auxiliar de îngrijire de sănătate
  Personalul auxiliar de îngrijire de sănătate îndeplineşte sarcini clinice şi administrative de bază pentru a sprijini îngrijirea pacienţilor, sub supravegherea directă a unui medic specialist sau a altui specialist din domeniul sănătăţii.
  325601 oficiant medical
  325602 tehnician sanitar
  325603 asistent medical consiliere HIV/SIDA

  3257 Inspectori în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale, asimilaţi
  Inspectorii din domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale şi asimilaţii verifică punerea în aplicare a normelor şi reglementărilor referitoare la factorii de mediu care pot afecta sănătatea umană, siguranţa la locul de muncă, precum şi siguranţa proceselor de producţie a bunurilor şi serviciilor. Aceştia pot implementa şi evalua programe ce restabilesc sau îmbunătăţesc condiţiile sanitare şi de siguranţă, sub supravegherea unui specialist din domeniul sănătăţii.
  325701 manager al sistemelor de management al calităţii
  325702 manager al sistemelor de management de mediu
  325703 auditor de mediu
  325704 expert/specialist standardizare
  325705 monitor mediul înconjurător
  325706 inspector pentru conformare ecologică
  325707 asistent standardizare
  325708 manager al sistemului de management al riscului
  325709 manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă
  325710 responsabil de mediu
  325711 auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională
  325712 inspector protecţia mediului
  325713 specialist în managementul deşeurilor
  325714 auditor în domeniul siguranţei alimentare
  325715 manager în domeniul siguranţei alimentare
  325716 auditor responsabilitate socială
  325717 responsabil al managementului responsabilităţii sociale
  325718 manager de responsabilitate socială
  325719 inspector sanitar
  325720 inspector protecţie socială
  325721 tehnician în securitate şi sănătate în muncă
  325722 tehnician condiţii de muncă şi securitate
  325723 inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
  325724 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii medii)
  325725 operator control nedistructiv pentru examinare vizuală
#M1
  325726 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pentru logistică (studii medii)
  325727 specialist securitate şi sănătate în muncă în domeniul servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule (studii medii)
  325728 manager dezvoltare durabilă pentru mobilă sau componente

#B
  3258 Lucrători pe ambulanţă
  Lucrătorii pe ambulanţă asigură asistenţă medicală de urgenţă pentru pacienţii care sunt răniţi, bolnavi, infirmi ori prezintă alte daune fizice sau mentale înaintea şi în timpul transportului la unităţile medicale.
  325801 brancardier
#M4
  325802 ambulanţier

#B
  3259 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi, neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiştii din domeniul sănătăţii şi asimilaţii, neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 32 – Tehnicieni şi asimilaţi în domeniul sănătăţii.

  33 Specialişti în servicii administrative şi asimilaţi
  Specialiştii din servicii administrative şi asimilaţii îndeplinesc de obicei sarcini tehnice legate de aplicarea practică a cunoştinţelor privind contabilitatea financiară şi a problemelor de tranzacţie, calcule matematice, dezvoltarea resurselor umane, vânzarea şi cumpărarea de instrumente financiare, sarcini specializate de secretariat, îndeplinirea şi aplicarea normelor (regulilor) guvernamentale specifice. De asemenea, sunt incluşi lucrătorii care furnizează servicii de afaceri, cum ar fi servicii de vămuire, planificarea de conferinţe, servicii de plasare a forţei de muncă, cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare sau de mărfuri cu ridicata şi care acţionează ca agenţi pentru atleţi şi artişti.

  331 Specialişti financiari, matematicieni şi asimilaţi
  Specialiştii financiari, matematicienii şi asimilaţii stabilesc valoarea diferitelor articole şi proprietăţi, menţin înregistrările tranzacţiilor financiare, analizează cererea de informaţii din aplicaţiile de împrumut şi iau o decizie, cumpără şi vând instrumente financiare şi efectuează calcule matematice şi similare.

  3311 Agenţi şi brokeri în domeniul financiar şi bancar
  Agenţii şi brokerii în domeniul financiar şi bancar cumpără şi vând titluri de valoare, acţiuni, obligaţiuni şi alte instrumente financiare, se ocupă cu schimbul valutar, la faţa locului sau pe pieţele de schimb, în numele companiei proprii sau pentru clienţi, pe bază de comision. Aceştia recomandă tranzacţii clienţilor sau conducerilor superioare.
  331101 cambist (broker valori)
  331102 agent de schimb
  331103 intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker)
  331104 broker bursa de mărfuri
  331105 agent de vânzări directe (produse financiar-bancare)
  331106 teleoperator financiar-bancar
  331107 agent marketing pensii private
#M3
  331108 agent pentru servicii de investiţii financiare

#B
  3312 Ofiţeri de credite
  Ofiţerii de credite analizează şi evaluează informaţiile financiare din aplicaţiile pentru creditare şi stabilesc aprobarea sau respingerea clientului pentru creditare sau recomandă conducerii superioare aprobarea sau refuzarea creditării.
  331201 analist tehnic pieţe financiare
  331202 ofiţer operaţiuni financiar-bancare

  3313 Specialişti în contabilitate şi asimilaţi
  Specialiştii în contabilitate şi asimilaţii acestora ţin o evidenţă a înregistrărilor tranzacţiilor financiare ale unei întreprinderi şi verifică corectitudinea documentelor şi înregistrărilor referitoare la aceste tranzacţii.
  331301 calculator devize
  331302 contabil
  331303 tehnician merceolog
  331304 planificator
  331305 revizor gestiune
  331306 contabil bugetar
  331307 secretar economic (studii medii)
  331308 merceolog
  331309 referent

  3314 Specialişti statisticieni, matematicieni şi alţi specialişti asimilaţi
  Specialiştii statisticieni, matematicieni şi alţi specialişti asimilaţi ajută în activitatea de planificare, colectarea, procesarea şi prezentarea datelor statistice, matematice sau actuariale şi în executarea acestor operaţiuni, de obicei lucrând sub îndrumarea statisticienilor, matematicienilor şi actuarilor.
  331401 referent statistician
  331402 statistician
  331403 statistician medical
  331404 actuar
  331405 tehnician planificare/urmărire sinteze

  3315 Evaluatori asigurări
  Evaluatorii de asigurări evaluează valoarea proprietăţilor şi a diferitelor bunuri şi estimează pierderile acoperite de poliţele de asigurare.
  331501 estimator licitaţii
  321502 evaluator asigurări
  331503 evaluator tehnic daune auto

  332 Agenţi şi brokeri în vânzări şi aprovizionare
  Agenţii şi brokerii în vânzări şi aprovizionare reprezintă companiile, guvernele şi alte organizaţii în activitatea de cumpărare şi vânzare de mărfuri, bunuri, asigurări, transport şi alte servicii pentru unităţi industriale, profesionale, comerciale sau de altă natură ori acţionează ca agenţi independenţi pentru a aduce împreună cumpărătorii şi vânzătorii de mărfuri şi servicii.

  3321 Agenţi de asigurări
  Agenţii de asigurări acordă consultaţii în domeniul asigurărilor şi vând poliţe de asigurare de viaţă, în caz de accident, asigurare a automobilelor, asigurare mixtă, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritimă şi alte forme de asigurare pentru clienţii noi şi pentru cei vechi.
  332101 agent de asigurare
  332102 broker în asigurări

  3322 Agenţi de vânzări
  Agenţii de vânzări reprezintă companiile în vânzarea diferitelor bunuri şi servicii către întreprinderi şi alte organizaţii şi asigură informaţii specifice despre produse, atunci când este necesar.
  332201 reprezentant tehnic
  332202 reprezentant comercial
  332203 agent de vânzări
#M1
  332204 consilier vânzări bijuterii şi ceasuri

#B
  3323 Agenţi contractări şi achiziţii
  Agenţii de contractări şi achiziţii cumpără bunuri şi servicii pentru utilizare sau revânzare în numele unităţilor industriale, comerciale, guvernamentale sau al altor instituţii şi organizaţii.
#M3
  332301 specialist în achiziţii

#B
  3324 Brokeri comerciali
  Brokerii comerciali cumpără sau vând mărfuri şi servicii de transport maritim al mărfurilor, de obicei în vrac, în numele companiei acestora sau pentru clienţi, pe bază de comision.
  332401 agent comercial
#M1
  332402 mercantizor
#B
  332403 agent vânzări standarde şi produse conexe

  333 Agenţi de servicii comerciale
  Agenţii de servicii comerciale stabilesc contacte pentru a vinde diverse servicii comerciale, cum ar fi spaţiul de publicitate în mass-media, desfăşoară activităţi vamale pentru a se asigura că documentele necesare sunt în ordine, informează persoanele în căutarea unui loc de muncă despre locurile de muncă vacante, realizează activităţi de mediere între lucrător şi angajator, aranjează contracte pentru atleţii de performanţă, animatori şi artişti, precum şi pentru publicarea de cărţi, producţia de piese de teatru sau înregistrarea, interpretarea şi vânzarea de muzică, planifică şi organizează conferinţe şi evenimente similare.

  3331 Agenţi concesionari
  Agenţii concesionari îndeplinesc procedurile de declarare vamală şi se asigură că formularele de asigurare şi licenţele de import/export şi alte formalităţi sunt în ordine.
  333101 agent contractări şi achiziţii (broker mărfuri)
  333102 recepţioner contractări-achiziţii
  333103 administrator cumpărări
  333104 agent cumpărări
  333105 declarant vamal
  333106 agent tranzit
  333107 agent maritim

  3332 Organizatori de conferinţe şi evenimente
  Organizatorii de conferinţe şi evenimente organizează şi coordonează serviciile pentru conferinţe, evenimente, ceremonii, banchete şi seminare.

  3333 Agenţi de recrutare şi contractori
  Agenţii de recrutare şi contractorii informează şi mediază persoanele în căutarea unui loc de muncă despre locurile de muncă vacante, găsesc lucrători pentru angajatori şi recrutează forţa de muncă pentru anumite proiecte, la cererea angajatorilor şi a altor organizaţii, inclusiv instituţii guvernamentale, sau ajută persoanele în căutarea unui loc de muncă să îşi găsească un loc de muncă, pentru un comision.
  333301 agent repartizare a forţei de muncă
  333302 agent orientare profesională a şomerilor/agent informare privind cariera
  333303 agent evidenţă şi plată a ajutorului de şomaj
  333304 inspector/referent resurse umane
  333305 agent ocupare
  333306 analist resurse umane
  333307 tehnician mobilitate personal
  333308 tehnician reconversie personal
  333309 instructor/preparator formare
  333310 tehnician calificare gestiune competenţe
  333311 tehnician resurse umane

  3334 Agenţi şi administratori imobiliari
  Agenţii şi administratorii imobiliari intermediază vânzarea, cumpărarea şi închirierea de bunuri imobiliare, de obicei în numele clienţilor şi pe bază de comision.
  333401 agent imobiliar (broker imobiliar)

  3339 Agenţi de servicii comerciale neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde agenţii de servicii comerciale neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 333 – Agenţi de servicii comerciale. De exemplu, grupa de bază include pe cei care stabilesc contracte de afaceri, vând servicii comerciale, cum ar fi spaţiu publicitar în mass-media, aranjează contracte pentru atleţi de performanţă, animatori şi artişti, pentru publicarea de cărţi, producţia de piese de teatru sau de înregistrări, interpretări şi vânzări de muzică şi vânzări de proprietăţi şi bunuri prin licitaţie.
  333901 agent reclamă publicitară
  333902 agent literar
  333903 impresar muzical
  333904 impresar teatru
  333905 manager sportiv
  333906 asistent relaţii publice şi comunicare (studii medii)
  333907 agent servicii client
  333908 impresar artistic
  333909 organizator spectacole
  333910 operator de interviu
  333911 referent comerţ exterior
  333912 operator vânzări prin telefon
#M3
  333913 agent de navă

#B
  334 Secretari administrativi şi specializaţi
  Secretarii administrativi şi specializaţi asigură servicii-suport de documentare, organizare şi comunicare, utilizând cunoştinţe de specialitate din activitatea organizaţiei în care sunt angajaţi. Aceştia îşi asumă responsabilitatea de supraveghere pentru funcţionarii secretariatului din organizaţie.

  3341 Coordonatori de birou
  Coordonatori de birou supraveghează şi coordonează activităţile lucrătorilor din grupa majoră 4 – Funcţionari administrativi.

  3342 Secretari în domeniul serviciilor juridice
  Secretarii în domeniul serviciilor juridice aplică cunoştinţele de specialitate privind terminologia şi procedurile legale în furnizarea de servicii-suport pentru specialiştii din domeniul juridic privind activităţile de comunicare, documentare şi de coordonare internă, în cadrul birourilor de avocatură, departamentelor juridice din cadrul firmelor mari şi al guvernelor.
  334201 secretar procuratură

  3343 Secretari executivi în domeniul administrativ
  Secretarii executivi în domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de coordonare şi organizare în sprijinul managerilor şi specialiştilor şi/sau pregătesc corespondenţa, rapoartele şi procesele-verbale şi alte documente de specialitate.
  334301 secretar administrativ
  334302 secretar asistent director
  334303 asistent manager
  334304 asistent de cabinet

  3344 Secretari în domeniul medical
  Secretarii în domeniul medical, utilizând cunoştinţele de specialitate privind terminologia medicală şi procedurile de furnizare a asistenţei medicale, acordă asistenţă specialiştilor din domeniul sănătăţii şi altor lucrători pentru realizarea de activităţi de comunicare, de documentare, administrare şi coordonare internă, pentru a sprijini lucrătorii din domeniul sănătăţii din cadrul unităţilor medicale şi din alte organizaţii similare de îngrijire a sănătăţii.
  334401 registrator medical

  335 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi
  Specialiştii guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţii acestora administrează punerea în aplicare a regulilor şi reglementărilor guvernamentale referitoare la frontierele naţionale, impozite, prestaţii sociale, emit sau examinează aplicaţiile pentru licenţele sau autorizaţiile în legătură cu transportul, exportul şi importul bunurilor, înfiinţarea de firme, construcţia de clădiri şi alte activităţi supuse reglementărilor guvernamentale.

  3351 Inspectori de vamă şi frontieră
  Inspectorii de vamă şi frontieră verifică persoanele şi vehiculele care trec frontierele naţionale, pentru a se asigura că sunt în conformitate cu normele şi reglementările guvernamentale.
  335101 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală (studii medii)
  335102 revizor vamal
  335103 referent TIR şi tranzite (studii medii)
  335104 referent vamal (studii medii)
  335105 expert/inspector vamal
  335106 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare)
#M3
  335107 inspector de trafic rutier (studii medii)

#B
  3352 Inspectori fiscali
  Inspectorii fiscali examinează declaraţiile fiscale, facturile de vânzare şi alte documente pentru a determina tipul şi nivelul impozitului, ale obligaţiilor şi altor tipuri de taxe care trebuie plătite de către persoane fizice sau juridice şi trimite cazurile excepţionale sau importante către contabili, funcţionari guvernamentali superiori sau directorilor.
  335201 inspector taxe şi impozite
  335202 operator rol
  335203 perceptor
  3353 Inspectori de asigurări sociale
  Inspectorii de asigurări sociale examinează cererile pentru programele guvernamentale, financiare sau de servicii, pentru a determina eligibilitatea, serviciile şi prestaţiile corespunzătoare, şi trimit cazurile excepţionale sau importante către funcţionari guvernamentali superiori sau directorilor.

  3354 Inspectori guvernamentali în licenţe, permise şi autorizaţii
  Inspectorii guvernamentali în acordarea de licenţe, permise şi autorizaţii examinează cererile pentru licenţele de export sau import de mărfuri, înfiinţarea de firme, construirea de case ori alte structuri sau pentru obţinerea de paşapoarte, determină eligibilitatea cererilor pentru eliberarea de licenţe ori paşapoarte şi identifică condiţiile sau restricţiile specifice care urmează a fi anexate licenţelor emise, cazurile excepţionale ori importante fiind trimise către funcţionari guvernamentali superiori sau directorilor.
  335401 inspector pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială
  335402 referent pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială
  335403 inspector pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii
#M3
  335404 inspector de stat
  335405 inspector tehnic
  335406 expert

#B
  3355 Inspectori de poliţie şi detectivi
  Inspectorii de poliţie şi detectivii investighează faptele şi împrejurările în care au fost comise crimele, în scopul identificării persoanelor suspecte şi al obţinerii de informaţii care nu sunt disponibile sau evidente privind etapele, circumstanţele şi comportamentul persoanelor implicate, inclusiv în vederea prevenirii crimelor.
  335501 inspector de poliţie
  335502 detectiv
  335503 anchetator poliţie
  335504 detectiv particular

  3359 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde specialiştii guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi neclasificaţi în altă parte în grupa majoră 3 – Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic. De exemplu, grupa include inspectorii din domeniile agriculturii, pisciculturii, silviculturii, salarizării, precum şi din domeniul metrologiei.
  335901 inspector metrolog
  335902 inspector preţuri
  335903 inspector salarii
  335904 comisar

  34 Alţi specialişti în domeniul juridic, social şi cultural
  Alţi specialişti în domeniul juridic, social şi cultural îndeplinesc sarcini tehnice legate de aplicarea practică a cunoştinţelor referitoare la serviciile juridice, asistenţă socială, cultură, prepararea produselor alimentare, sport şi religie.

  341 Alţi specialişti în domeniul juridic şi social
  Alţi specialişti în domeniul juridic, social şi religios oferă servicii tehnice şi practice şi asigură sprijin în cadrul proceselor juridice şi al investigaţiilor, în programele sociale şi de asistenţă comunitară şi în activităţile religioase.

  3411 Specialişti în domeniul juridic şi asimilaţi
  Specialiştii din domeniul juridic şi asimilaţii acestora îndeplinesc funcţii de sprijin în instanţele de judecată sau în cabinetele de avocatură, furnizează servicii legate de probleme juridice, cum ar fi contracte de asigurare, transferul de proprietate şi acordarea de împrumuturi şi alte tranzacţii financiare, sau fac investigaţii pentru clienţi.
  341101 agent procedural
  341103 grefier
  341104 secretar notariat
  341105 tehnician criminalist
  341106 funcţionar în activităţi comerciale, administrative şi preţuri
  341107 executor judecătoresc (tribunal, judecătorie)
  341108 arhivar notariat
#M3
  341109 expert tehnic judiciar
#B
  341110 grefier statistician
  341111 grefier documentarist
  341112 secretar dactilograf laborator expertize criminalistice
  341113 asistent registrator
  341114 grefier arhivar
  341115 grefier registrator
  341116 ofiţer antifraudă financiar-bancară (studii medii)

  3412 Specialişti în asistenţă socială şi asimilaţi
  Specialiştii în asistenţă socială şi asimilaţii acestora administrează şi implementează programe de asistenţă socială şi servicii comunitare şi asistă clienţii pentru rezolvarea problemelor personale şi sociale.
#M5
  341201 tehnician asistenţă socială
#B
  341202 pedagog social
  341203 lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă
  341204 facilitator de dezvoltare comunitară
  341205 lucrător de tineret
#M1
  341206 specialist în economia socială

#B
  3413 Specialişti în domeniul religiei şi asimilaţi
  Specialiştii în domeniul religiei şi asimilaţii acestora acordă sprijin preoţilor sau comunităţii religioase, desfăşoară activităţi religioase, predică şi transmit învăţăturile unei anumite religii şi depun eforturi pentru a crea o stare de bine prin puterea credinţei şi a consilierii spirituale.
  341301 călugăr
  341302 călugăriţă
  341303 predicator

#M6
  3414 Personal didactic în învăţământul primar
  Personalul din învăţământul primar instruieşte copiii în mod individual şi în grup, folosind diferite metode şi materiale didactice pe care le adaptează la nevoile diferite ale copiilor, observă şi evaluează performanţele şi comportamentul acestora, supraveghează copiii în timpul pauzelor.
  341401 învăţător
  341402 institutor

  3415 Personal didactic în învăţământul preşcolar
  Personalul din învăţământul preşcolar desfăşoară activităţi individuale şi de grup concepute prin abordarea holistică a dezvoltării copilului, care integrează dezvoltarea fizică, sănătatea, dezvoltarea limbajului şi comunicării, dezvoltarea cognitivă şi socioemoţională a copilului.
  341501 educatoare
  341502 educator puericultor

  3416 Instructori şi asimilaţi din învăţământ
  Instructorii şi asimilaţii din învăţământ desfăşoară activităţi de educaţie extraşcolare, programe de recreere şi organizează activităţi educative complementare care vizează dezvoltarea elevilor în plan cultural-artistic, tehnic-aplicativ, sportiv şi turistic.
  341601 instructor şcolar auto

  3419 Personal în învăţământ neclasificat în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază conţine personal din învăţământ neclasificat în altă parte în grupa majoră 3 – Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic. De exemplu, grupa de bază include personalul din învăţământ care planifică, pregăteşte şi furnizează lecţii şi ateliere de lucru individuale şi de grup pentru nivelul de competenţă, interesele şi aptitudinile elevilor şi consiliază elevii pentru a-i ajuta să înţeleagă şi să depăşească probleme personale sociale sau de comportament care ar putea afecta educaţia lor.
  341901 maistru instructor
  341902 pedagog şcolar
  341903 secretar şcoală
  341904 şef atelier şcoală
  341905 mediator şcolar

#B
  342 Lucrători în domeniul sportului şi al pregătirii fizice
  Lucrătorii în domeniul sportului şi al pregătirii fizice se pregătesc şi concurează la evenimente sportive pentru a obţine un câştig financiar, antrenează sportivi amatori şi profesionişti, femei şi bărbaţi, pentru creşterea performanţei, promovează participarea şi standardele în sport, organizează şi oficiază evenimente sportive, furnizează instruire, pregătire şi supraveghere pentru diferite forme de exerciţii şi alte activităţi recreative.

  3421 Atleţi şi sportivi
  Atleţii şi sportivii participă la evenimente şi competiţii sportive. Aceştia se antrenează şi concurează individual sau ca parte a unei echipe în sportul ales de ei.
  342101 fotbalist profesionist
  342102 sportiv profesionist în alte discipline sportive
  342103 jucător de rugbi

  3422 Antrenori, instructori şi funcţionari din domeniul sportului
  Antrenorii, instructorii şi funcţionarii din domeniul sportului lucrează cu sportivi amatori sau profesionişti pentru a creşte performanţa, încurajează o participare cât mai mare în sport şi organizează şi oficiază evenimente sportive conform normelor stabilite.
  342201 antrenor
  342202 instructor sportiv
  342203 secretar federaţie
  342204 antrenor de fotbal profesionist
  342205 instructor arte marţiale
  342206 instructor (monitor) schi/călărie/golf/tenis/înot/sporturi extreme
  342207 antrenor coordonator
  342208 arbitru judecător sportiv
  342209 preparator sportiv
  342210 impresar sportiv
  342211 oficial sportiv acreditat
  342212 instructor în poligonul de tir
  342213 supraveghetor în poligonul de tir
  342214 monitor de schi, snow-board şi sporturi de alunecare pe zăpadă
  342215 instructor educaţie acvatică
#M1
  342216 arbitru de fotbal
#M3
  342217 organizator evenimente sportive
#M4
  342218 ofiţer de control doping (studii medii)
  342219 steward sportiv

#B
  3423 Instructori şi coordonatori de programe de pregătire fizică şi activităţi recreative
  Instructorii şi coordonatorii de programe de pregătire fizică şi activităţi recreative îndrumă, ghidează şi instruiesc grupuri şi persoane în activităţi recreative, de pregătire fizică sau de aventură în aer liber.
  342301 animator sportiv
  342302 instructor de fitness
  342303 antrenor de fitness
  342304 instructor de aerobic-fitness
  342305 instructor educaţie fizică

  343 Alţi specialişti în domeniul artistic, cultural şi culinar
  Alţi specialişti din domeniul artistic, cultural şi culinar combină aptitudinile creative şi cunoştinţele tehnice şi culturale în activitatea de preluare şi prelucrare a fotografiilor, proiectarea şi executarea decorurilor pentru teatru, vitrine (afişaje) de magazin şi interioare de locuinţe, pregătirea obiectelor pentru prezentare, întreţinerea colecţiilor din biblioteci şi din galerii, a înregistrărilor şi sistemelor de catalogare, crearea de meniuri, prepararea şi prezentarea produselor alimentare, acordă sprijin pentru producţiile de teatru, film şi televiziune, precum şi în alte domenii artistice şi culturale.

  3431 Fotografi
  Fotografii acţionează camerele foto pentru a fotografia persoane, evenimente, peisaje, materiale, produse şi alte subiecte.
  343101 fotograf
  343102 laborant foto
  343103 retuşor foto
  343104 operator prelucrare peliculă
#M1
  [343105 fotograf şi tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet] *** Radiată

#B
  3432 Designeri de interior şi decoratori
  Designerii de interior şi decoratorii planifică şi proiectează interioarele clădirilor comerciale, industriale, publice, de vânzare cu amănuntul şi rezidenţiale, pentru a produce un mediu adaptat unui scop, luând în considerare factorii care îmbunătăţesc mediul de viaţă şi de muncă, precum şi de promovare a vânzărilor. Aceştia coordonează şi participă la construirea şi decorarea acestora.
  343201 butafor
  343202 decorator interioare
  343203 desenator artistic (studii medii)
  343204 decorator vitrine
  343205 desenator artistic (studii superioare)

  3433 Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)
  Tehnicienii în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci) pregătesc lucrări de artă, specimene şi artefacte pentru colecţii, aranjează şi montează exponatele din galerii, acordă asistenţă bibliotecarilor privind organizarea şi operarea sistemelor de manipulare a materialelor şi fişierelor înregistrate.
#M3
  343301 restaurator opere de artă şi monumente istorice (studii medii)
  343302 conservator opere de artă şi monumente istorice (studii medii)
  343303 restaurator bunuri culturale (studii medii)
  343304 conservator bunuri culturale (studii medii)
  343305 restaurator arhivă (studii medii)
  343306 conservator arhivă (studii medii)

#B
  3434 Bucătari şefi
  Bucătarii şefi concep meniuri, creează feluri de mâncare şi supraveghează planificarea, organizarea, pregătirea şi gătirea felurilor de mâncare în cadrul hotelurilor, restaurantelor şi al altor locuri unde se serveşte masa, la bordul navelor, trenurilor de pasageri şi în gospodăriile private.
  343401 şef de sală restaurant
  343402 barman-şef
  343403 bucătar-şef
  343404 cofetar-şef
  343405 inspector calitate producţie culinară

  3435 Alţi specialişti asimilaţi din domeniul artistic şi cultural
  Această grupă de bază cuprinde ocupaţiile auxiliare artistice şi culturale care nu sunt clasificate în altă parte în grupa minoră 343 – Alţi specialişti în domeniul artistic, cultural şi culinar. De exemplu, cei care ajută regizorii şi actorii cu punerea în scenă a producţiilor de teatru, film, televiziune sau comerciale sunt clasificaţi aici.
  343501 mânuitor, montator decor
  343502 tehnician machetist
  343503 tehnician reclame (decorator)
  343504 maestru de lumini
  343505 maestru de sunet
  343506 caricaturist (studii medii)
  343507 tehnoredactor
  343508 secretar de redacţie (studii medii)
  343509 organizator de producţie
  343510 asistent regizor artistic
  343511 reporter (studii medii)
  343512 machior spectacole
  343513 peruchier
  343514 secretar de emisie (studii medii)
  343515 ghid de animaţie
  343516 documentarist (studii medii)
  343517 traducător (studii medii)
  343518 videojurnalist (studii medii)
  343519 copywriter publicitate (studii medii)
  343520 corector (studii medii)
  343521 electrician iluminare scenă
  343522 secretar artistic
#M3
  343523 gestionar custode sală

#B
  35 Tehnicieni în informatică şi comunicaţii
  Tehnicienii în informatică şi comunicaţii furnizează sprijin pentru funcţionarea zilnică a sistemelor informatice, sistemelor şi reţelelor de comunicaţii şi îndeplinesc sarcini tehnice referitoare la telecomunicaţii, difuzarea de imagini şi sunet, precum şi alte tipuri de semnale de telecomunicaţii (terestre, marine sau aeriene).

  351 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
  Tehnicienii pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori asigură sprijin pentru funcţionarea zilnică a sistemelor de comunicaţii, sistemelor şi reţelelor informatice şi oferă asistenţă tehnică utilizatorilor.

  3511 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
  Tehnicienii pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor asigură sprijin zilnic activităţilor de prelucrare (procesare), operare şi monitorizare a sistemelor informatice de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, echipamentelor periferice, hardware şi software, precum şi echipamentele informatice, pentru a asigura performanţă optimă, precum şi pentru identificarea oricăror probleme.
  351101 operator calculator electronic şi reţele
  351102 şef tură exploatare în centre sau oficii de calcul
  351103 tehnician echipamente de calcul şi reţele
  351104 operator în domeniul proiectării asistate pe calculator
  351105 administrator sistem documentar
  351106 operator prompter
  351107 operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice

  3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
  Tehnicienii pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori furnizează asistenţă tehnică utilizatorilor, direct sau prin telefon, e-mail ori alte mijloace electronice, inclusiv diagnosticarea şi rezolvarea problemelor privind software-ul şi hardware-ul (programele şi componentele de calculator), echipamentul informatic periferic pentru computere, reţelele, bazele de date şi internetul, şi oferă îndrumare şi sprijin în realizarea, instalarea şi întreţinerea sistemelor.
  351201 programator ajutor
  351202 analist ajutor

  3513 Tehnicieni reţele de calculatoare şi sisteme
  Tehnicienii în reţele de calculatoare şi sisteme instalează, operează şi întreţin reţelele şi alte sisteme de comunicaţii de date.

  3514 Tehnicieni web
  Tehnicienii web menţin, monitorizează şi sprijină funcţionarea optimă a website-urilor de internet şi intranet şi a programelor şi echipamentelor aferente serverelor web.

  352 Tehnicieni în domeniul telecomunicaţiilor şi al radiodifuziunii şi televiziunii
  Tehnicienii din domeniul telecomunicaţiilor, al radiodifuziunii şi televiziunii controlează funcţionarea tehnică a echipamentelor pentru a înregistra şi edita imaginile şi sunetul şi pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio şi televiziune a imaginilor şi sunetelor, precum şi a altor tipuri de semnale de telecomunicaţii terestre, marine sau aeriene, îndeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea în ingineria telecomunicaţiilor, precum şi pe cele legate de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de telecomunicaţii.

  3521 Tehnicieni în radiodifuziune şi televiziune
  Tehnicienii în radiodifuziune şi televiziune controlează funcţionarea tehnică a echipamentelor pentru a înregistra şi edita imaginile şi sunetul şi pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio şi televiziune a imaginilor şi sunetelor, precum şi a altor tipuri de semnale de telecomunicaţii terestre, marine sau aeriene.
  352101 acustician cinematografic
  352102 controlor şi recondiţioner filme
  352103 electrician iluminare filmare
  352104 etaloner
  352105 maistru aparate video şi sunet
  352106 maşinist mecanic traweling
  352107 mecanic cameră filmare
  352108 montor imagine
  352109 montor negative şi de pregătire a peliculei
  352110 montor pozitive
  352111 operator cameră diafilm, diapozitive
  352112 operator emisie-recepţie
  352113 operator producţie RTV
  352114 preparator filmare
  352115 proiecţionist
  352116 senzitometrist
  352117 ştanţator de filme
  352118 operator truka
  352119 editor imagine
  352120 tehnician iluminat tehnologic
  352121 ilustrator muzical
  352122 controlor emisii RTV
  352123 montor emisie
  352124 operator imagine
  352125 operator radio-radioficare
  352126 operator sunet
  352127 tehnician radioelectronist
  352128 tehnician CATV
  352129 operator dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de control
  352130 tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces
  352131 cameraman
  352132 tehnician de echipamente TV
  352133 radioelectronist staţii de emisie radio-TV
  352134 tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet
  352135 designer video

  3522 Tehnicieni în transporturi, poştă şi telecomunicaţii
  Tehnicienii în transporturi, poştă şi telecomunicaţii îndeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea în ingineria telecomunicaţiilor, precum şi de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de telecomunicaţii, din poştă şi transporturi.
  352201 şef formaţie sisteme radiante (antene)
  352202 tehnician construcţii telefonice
  352203 tehnician radiolocaţii
  352204 tehnician turn paraşutism
  352205 inspector exploatare poştală
  352206 tehnician staţii de emisie radio-TV
  352207 tehnician staţii radiorelee şi satelit
  352208 maistru materiale emisie RTV şi telecomunicaţii
  352209 pilonist antenist
  352210 tehnician reţele de telecomunicaţii
  352211 operator reţele de telecomunicaţii
  352212 radioelectronist staţii radiorelee şi satelit
  352213 maistru transporturi, poştă şi telecomunicaţii
  352214 tehnician transporturi, poştă şi telecomunicaţii
  352215 tehnician proiectant transporturi şi comunicaţii

  4 Funcţionari administrativi
  Funcţionarii administrativi înregistrează, organizează, arhivează, evaluează şi realizează prelucrarea informaţiilor, efectuează lucrări de secretariat privind operaţiunile financiare (de casă), aranjamente de călătorie, solicitări de informaţii şi întâlniri.

  41 Funcţionari cu atribuţii generale inclusiv operatori la maşini de scris/calcul
  Funcţionarii cu atribuţii generale, inclusiv operatorii la maşini de scris şi de calcul, înregistrează, organizează, arhivează, prelucrează informaţiile şi desfăşoară diferite sarcini de secretariat şi administrative în conformitate cu procedurile stabilite.

  411 Funcţionari cu atribuţii generale
  Funcţionarii cu atribuţii generale de birou efectuează sarcini de secretariat şi administrative în conformitate cu procedurile stabilite.

  4110 Funcţionari cu atribuţii generale
  Funcţionarii cu atribuţii generale de birou efectuează sarcini de secretariat şi administrative în conformitate cu procedurile stabilite.
  411001 funcţionar administrativ
  411002 inspector documente secrete
#M4
  411003 referent de stare civilă

#B
  412 Secretari
  Secretarii utilizează maşini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondenţei şi a altor documente, verifică documentele elaborate de alte categorii de personal, administrează corespondenţa emisă şi primită, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru şi a şedinţelor şi efectuează diferite alte sarcini administrative.

  4120 Secretari
  Secretarii utilizează maşini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondenţei şi a altor documente, verifică documentele elaborate de alte categorii de personal, administrează corespondenţa emisă şi primită, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru şi a şedinţelor şi efectuează diferite alte sarcini administrative.
  412001 secretară
  412002 secretară dactilografă
  412003 secretară prelucrare texte

  413 Operatori la maşini de scris/calcul
  Operatorii la maşini de scris sau de calcul introduc şi procesează texte şi date, pregătesc, editează şi realizează documente pentru stocare, prelucrare, publicare şi transmitere.

  4131 Dactilografi şi operatori la prelucrarea textelor
  Dactilografii şi operatorii la prelucrarea textelor dactilografiază, editează şi tipăresc utilizând maşini de scris, calculatoare sau alte procesoare de texte, înregistrează materialele prezentate oral ori scrise prin stenografie.
  413101 dactilografă
  413102 stenodactilografă
  413103 referent transmitere
  413104 telefaxist
  413105 teletipist
  413106 telexist
  413107 telebanker

  4132 Operatori introducere date
  Operatorii introducere date introduc date codate, statistice, financiare şi alte date numerice în cadrul echipamentului electronic, bazelor de date computerizate, foilor de calcul sau altor forme de baze de date, utilizând o tastatură, un scaner optic, program de recunoaştere a vorbirii sau alte instrumente de introducere a datelor. Aceştia introduc date în dispozitive mecanice şi electronice pentru a efectua calcule matematice.
  413201 operator introducere, validare şi prelucrare date
  413202 operator tehnică poligraf
  413203 operator procesare text şi imagine
  413204 registrator de arhivă electronică de garanţii reale mobiliare
  413205 operator maşină contabilizat
  413206 operator maşină de calculat
#M4
  413207 asistent analist de informaţii

#B
  42 Funcţionari în serviciul cu publicul
  Funcţionarii în serviciul cu publicul tratează cu clienţii în legătură cu organizarea de călătorii, operaţiunile financiare (monetare), cererile de informaţii, programarea întâlnirilor, operarea centralelor telefonice şi se ocupă de intervievarea pentru anchete sau pentru completarea aplicaţiilor de eligibilitate pentru servicii.

  421 Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţi
  Casierii, operatorii la ghişeu şi asimilaţii acestora realizează operaţiuni monetare în unităţi legate de serviciile bancare, serviciile poştale, de pariuri sau jocuri de noroc, serviciile de amanetare şi colectare a datoriilor.

  4211 Casieri de bancă şi asimilaţi
  Casierii de bancă şi asimilaţii acestora lucrează direct cu clienţii băncilor sau oficiilor poştale realizând operaţiuni de casă sau furnizează servicii poştale.
  421101 casier tezaur
  421102 casier valută
  421103 mânuitor valori (presă, poştă)
  421104 numărător bani
  421105 verificator bani
  421106 verificator valori
  421107 casier trezorier
  421108 şef casierie centrală
  421109 şef supraveghere case
  421110 operator ghişeu bancă
  421111 operator ghişeu birouri de schimb
  421112 administrator cont
  421113 referent operaţii între sedii
  421114 referent casier

  4212 Agenţi de pariuri, crupieri şi alţi lucrători asimilaţi
  Agenţii de pariuri, crupierii şi alţi lucrători asimilaţi acestora determină riscurile şi cotele de pariuri, în vederea primirii sau achitării pariurilor ca urmare a unor rezultate ale evenimentelor sportive sau ale altor competiţii de altă natură, sau conduc jocurile de noroc în unităţile de jocuri.
  421201 crupier
  421202 schimbător fise – changeur (cazino)
  421203 supraveghetor jocuri (cazino)
  421204 şef de masă (cazino)
  421205 cap de masă (cazino)

  4213 Agenţi la case de amanet şi birouri de împrumut nebancare
  Agenţii la casele de amanet şi birourile de împrumut nebancare împrumută bani pentru obiectele amanetate sau pentru proprietăţile depuse ca garanţie.
  421301 amanetar

  4214 Agenţi de colectare a creanţelor şi asimilaţi
  Agenţii de colectare a creanţelor şi asimilaţii acestora încasează plăţile privind conturile restante, urmăresc stadiul plăţilor şi colectează plăţile pentru operele de binefacere.
  421401 agent fiscal
  421402 colector (recuperator) creanţe/debite

  422 Agenţi în centre de informare
  Agenţii în centrele de informare furnizează informaţii clienţilor sau obţin informaţii personal, prin telefon sau prin alte mijloace electronice, cum ar fi e-mailul, în legătură cu organizarea de călătorii, descrierea de produse ori servicii ale unei organizaţii, înregistrarea şi întâmpinarea oaspeţilor şi vizitatorilor, stabilirea de întâlniri, conectarea apelurilor telefonice şi colectarea informaţiilor de la respondenţii la sondaje sau din aplicaţiile pentru servicii.

  4221 Consultanţi şi funcţionari în agenţiile de voiaj
  Consultanţii şi funcţionarii în agenţiile de voiaj furnizează informaţii, stabilesc itinerarii de călătorie, obţin rezervări de locuri pentru transport şi cazare şi organizează excursii de grup.
  422101 agent de voiaj
  422102 agent de turism
  422103 agent de turism tour-operator
  422104 agent de transport turistic intern
  422105 agent de transport internaţional
  422106 agent de asistenţă turistică
  422107 agent turism de afaceri
  422108 agent transporturi externe
  422109 agent transporturi interne
  422110 funcţionar agenţie voiaj
#M1
  422111 agent de turism pentru circuite tematice

#B
  4222 Funcţionari în centrele de informare
  Funcţionarii în centrele de informare oferă consultanţă şi informaţii clienţilor, răspund la întrebări cu privire la bunurile, serviciile sau politicile unei companii ori organizaţii, prelucrează tranzacţiile financiare utilizând telefonul sau mijloace electronice de comunicare, cum ar fi media ori e-mailul. Centrele de informare sunt situate în spaţii care pot fi la mare distanţă de clienţi sau de alte operaţiuni ale organizaţiilor sau companiilor ale căror informaţii sunt furnizate.

  4223 Operatori centrale telefonice
  Operatorii din centralele telefonice utilizează centralele şi consolele telefonice de comunicaţii pentru a stabili conexiunile telefonice, a primi solicitările de informaţii ale apelantului şi raportările problemelor de serviciu apărute, înregistrează şi retransmit mesajele către membrii personalului sau clienţilor.
  422301 oficiant telefoane
  422302 oficiant telegraf
  422303 radiotelegrafist
  422304 telefonist
  422305 telefonist instructor
  422306 telegrafist (teleimprimatorist)
#M4
  422307 operator registrator de urgenţă

#B
  4224 Recepţioneri în domeniul hotelier
  Recepţionerii în domeniul hotelier înregistrează vizitatorii, repartizează camere, furnizează informaţii cu privire la serviciile hoteliere, fac rezervări de camere, ţin evidenţa camerelor disponibile pentru ocupare, eliberează documentele de plată vizitatorilor la plecare şi încasează plăţile.
  422401 recepţioner de hotel
  422402 lucrător concierge
  422403 şef de recepţie hotel
  422404 tehnician compartiment securitate hotel
  422405 responsabil cazare

  4225 Funcţionari în birouri de informaţii
  Funcţionarii în birourile de informaţii răspund solicitărilor şi plângerilor personale, scrise, prin poşta electronică şi celor prin telefon, despre bunurile, serviciile şi politicile organizaţiei, furnizează informaţii şi îndrumă persoanele către alte surse. Aceştia sunt angajaţi în locaţii care îi pun în contact direct cu clienţii sau cu producătorii de bunuri ori servicii furnizate.
  422501 impiegat informaţii
  422502 funcţionar informaţii clienţi

  4226 Recepţioneri (exclusiv în domeniul hotelier)
  Recepţionerii (exclusiv din domeniul hotelier) primesc şi întâmpină vizitatorii, clienţii sau oaspeţii şi răspund la întrebările şi solicitările acestora, stabilind inclusiv întâlniri.
  422601 recepţionist

  4227 Operatori de interviu pentru sondaje şi cercetare de piaţă
  Operatorii de interviu pentru sondaje şi cercetare de piaţă chestionează persoane şi înregistrează răspunsurile acestora la întrebările privind cercetarea şi studierea pieţei pe o gamă largă de subiecte.

  4229 Agenţi în centre de informare neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază include agenţii din centrele de informare care nu fost clasificaţi în altă parte din grupa minoră 422 – Agenţi în centre de informare. De exemplu, sunt incluşi lucrătorii care obţin şi procesează informaţii de la clienţi necesare stabilirii eligibilităţii pentru servicii.

  43 Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiară
  Funcţionarii în serviciile de evidenţă contabilă şi financiară obţin, întocmesc şi prelucrează date contabile, statistice, financiare şi alte date numerice şi se ocupă de tranzacţiile în numerar ce apar întâmplător în domeniul afacerilor.

  431 Funcţionari în gestiune economică şi administrativă
  Funcţionarii din gestiunea economică şi administrativă obţin, întocmesc şi prelucrează date contabile, statistice, financiare şi alte date numerice şi se ocupă de tranzacţiile în numerar ce apar întâmplător în domeniul afacerilor.

  4311 Funcţionari în servicii de evidenţă contabilă
  Funcţionarii în servicii de evidenţă contabilă calculează, clasifică şi înregistrează date numerice pentru a ţine o evidenţă financiară completă. Aceştia efectuează orice combinaţie de sarcini de rutină, cum ar fi afişarea, calcularea şi contabilizarea taxelor, pentru a obţine date financiare primare utilizate în menţinerea înregistrărilor contabile.
  431101 calculator preţ cost
  431102 funcţionar economic
  431103 operator devize
  431104 şef secţie inventar

  4312 Funcţionari în domeniul statistic, financiar şi asigurări
  Funcţionarii în domeniul statistic, financiar şi al asigurărilor obţin, prelucrează şi calculează datele statistice sau actuariale ori îndeplinesc sarcini de redactare cu privire la tranzacţiile unităţilor de asigurări, băncilor sau ale altor unităţi financiare.
  431201 agent bursă
  431202 contabil financiar bancar
  431203 administrator financiar (patrimoniu) – studii medii

  4313 Funcţionari în domeniul salarizării
  Funcţionarii în domeniul salarizării colectează, verifică şi prelucrează informaţiile de salarizare şi calculează drepturile de plată şi beneficiile pentru angajaţii din cadrul unui departament, unei companii sau altei unităţi.
  431301 pontator

  432 Funcţionari în gestiunea materialelor şi în transport
  Funcţionarii în gestiunea materialelor şi în transporturi ţin evidenţa bunurilor produse, achiziţionate, depozitate, expediate şi a materialelor necesare la datele specificate de producţie sau ţin evidenţa aspectelor operaţionale şi coordonează calendarul (programarea) transportului de pasageri şi de mărfuri.

  4321 Funcţionari în evidenţa stocurilor
  Funcţionarii în evidenţa stocurilor menţin înregistrările bunurilor produse şi ale materialelor de producţie primite, cântărite, emise, expediate sau puse în stoc.
  432101 gestionar depozit
  432102 magaziner
  432103 operator siloz (silozar)
  432104 primitor-distribuitor materiale şi scule
  432105 recuziter
  432106 sortator produse
  432107 trezorier (studii medii)
  432109 pivnicer
  432110 primitor-distribuitor benzină şi motorină
  432111 lucrător gestionar
  432112 şef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare

  4322 Funcţionari de planificare şi urmărire a producţiei
  Funcţionarii de planificare şi urmărire a producţiei calculează cantităţile de materiale necesare la datele specificate pentru industria prelucrătoare, construcţie şi programe similare de producţie, pregătesc şi verifică graficul de desfăşurare a producţiei.
  432201 dispecer
  432202 facturist
  432203 lansator produse
  432204 programator producţie
  432205 dispecer operaţiuni salubrizare

  4323 Funcţionari în transporturi
  Funcţionarii în transporturi ţin evidenţa aspectelor operaţionale şi coordonează calendarul trenurilor, transportului rutier şi aerian de pasageri, transportului de marfă şi pregătesc rapoarte pentru conducerea superioară.
  432301 agent transporturi
  432302 funcţionar informaţii
  432303 controlor trafic
  432304 impiegat auto
  432305 impiegat informaţii aviaţie
  432306 impiegat registru mişcare
  432307 însoţitor vagoane
  432308 inspector RNR (Registru Naval Român)
  432309 inspector exploatare trafic
  432310 instructor depou
  432311 instructor revizie vagoane
  432312 instructor staţie
  432313 operator circulaţie mişcare
  432314 operator comercial
  432315 operator dană
  432316 operator programare
  432317 picher
  432318 rediţionar
  432319 revizor tehnic vagoane
  432320 scriitor vagoane
  432321 şef agenţie colectare şi expediţie mărfuri
  432322 şef autogară
  432323 avizier căi ferate
  432324 şef haltă
  432325 şef staţie taxare
  432326 şef tură la comanda personalului de tren
  432327 şef tură pregătirea personalului la vagon-restaurant şi de dormit
  432328 şef tură revizie vagoane
  432329 veghetor încărcare-descărcare
  432330 verificator documente expediţie
  432331 expeditor internaţional
  432332 operator recepţie
  432333 agent curier
  432334 agent staţie metrou
  432335 impiegat de mişcare metrou
  432336 operator mişcare metrou
  432337 operator portuar stivator
  432338 operator portuar expeditor
  432339 operator portuar dispecer/planificator
  432340 grafician mers de tren
  432341 referent de specialitate TIR şi tranzite (studii superioare)
  432342 agent feroviar marfă
#M1
  432343 referent protocol aeroportuar

#B
  44 Alţi lucrători în servicii suport în domeniul administrativ
  Alţi lucrători în servicii-suport din domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de redactare (birou) în ziare, instanţe de judecată, biblioteci şi oficiile poştale, îndosariază documente, pregătesc informaţii pentru prelucrare, ţin evidenţa dosarelor de personal, verifică materialul pentru a stabili conformitatea cu sursa originală a materialului şi scriu în numele persoanelor analfabete.

  441 Alţi lucrători în servicii suport în domeniul administrativ
  Alţi lucrători în servicii-suport din domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de redactare în ziare, instanţe de judecată, biblioteci şi oficii poştale, îndosariază documente, pregătesc informaţii pentru prelucrare, verifică materialul privind conformitatea cu sursa originală a materialului, ţin evidenţa dosarelor de personal şi scriu în numele persoanelor analfabete.

  4411 Funcţionari bibliotecă
  Funcţionarii din bibliotecă eliberează şi primesc materiale de bibliotecă, sortează şi aranjează cărţile pe rafturi, înregistrările sonore şi vizuale, publicaţiile periodice, jurnalele, revistele şi ziarele şi furnizează informaţii generale despre bibliotecă pentru utilizatori.
  441101 bibliotecar (studii medii)
  441102 discotecar
  441103 filmotecar
  441104 fonotecar
  441105 fototecar
  441106 mânuitor carte
  441107 videotecar

  4412 Curieri şi sortatori corespondenţă
  Curierii şi sortatorii de corespondenţă efectuează sarcini privind sortarea, înregistrarea, livrarea corespondenţei şi alte sarcini legate de serviciile de corespondenţă de la oficiile poştale sau organizaţii similare, precum şi de la ori în cadrul unei unităţi.
  441201 agent poştal
  441202 cartator poştal
  441203 cartator presă
  441204 cartator telegrame
  441205 diriginte poştă
  441206 factor poştal
  441207 inspector telegrame
  441208 oficiant poştă telegrame
  441209 oficiant presă
  441210 prelucrător presă scrisă
  441211 responsabil tură expediţie
  441212 şef vagon poştal

  4413 Codificatori, corectori şi asimilaţi
  Codificatorii, corectorii şi asimilaţii acestora transformă informaţiile în coduri, verifică şi corectează probele şi desfăşoară şi alte sarcini de birou.
  441301 codificator
  441302 corector editură presă
  441303 corector-revizor poligrafie

  4414 Copişti şi funcţionari asimilaţi
  Copiştii şi funcţionarii asimilaţi acestora scriu scrisori şi completează formulare în numele persoanelor analfabete.

  4415 Funcţionari pentru activităţi de secretariat
  Funcţionarii pentru activităţile de secretariat ordonează corespondenţa, fişele (cardurile), facturile, chitanţele şi alte înregistrări în ordine alfabetică sau numerică ori în conformitate cu sistemul de evidenţă utilizat. Aceştia localizează şi îndepărtează materiale din dosar la cerere (atunci când se solicită); de asemenea, fotocopiază, scanează sau expediază prin fax documente.
  441501 arhivar
  441502 funcţionar documentare
  441508 conservator bunuri culturale

  4416 Funcţionari în domeniul resurselor umane
  Funcţionarii din domeniul resurselor umane menţin şi actualizează dosarele de personal, cum ar fi informaţii cu privire la transferuri sau promovări, evaluări de performanţă, concediile angajaţilor efectuate ori acumulate, salarii, calificări şi instruiri profesionale.
  441601 referent evidenţa persoanelor

  4419 Lucrători în servicii suport neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază include lucrătorii din servicii-suport neclasificaţi în altă parte în grupa majoră 4 – Funcţionari administrativi.
  441901 funcţionar ghişeu servicii publice
  441902 expert local pe problemele romilor

  5 Lucrători în domeniul serviciilor
  Lucrătorii în domeniul serviciilor furnizează servicii personale şi de protecţie legate de călătorii, gospodării, furnizarea de alimente, îngrijire personală sau protecţie împotriva incendiilor şi actelor de delincvenţă, prezintă şi vând bunuri cu ridicata sau cu amănuntul în magazine sau unităţi similare, precum şi la tarabe şi în pieţe.

  51 Lucrători în domeniul serviciilor personale
  Lucrătorii în servicii personale furnizează servicii personale legate de călătorii, gospodărie, furnizarea de alimente, îngrijirea personală şi a copiilor.

  511 Însoţitori de zbor, conductori şi ghizi
  Însoţitorii de zbor, conductorii şi ghizii prestează diverse servicii personale legate de călătoriile cu avionul, trenul, vaporul, autobuzul sau alte vehicule, însoţesc persoane şi grupuri în călătorii, vizite şi excursii turistice.

  5111 Însoţitori de zbor şi stewarzi
  Însoţitorii de zbor şi stewarzii asigură confortul şi siguranţa pasagerilor, servesc mâncare şi băuturi şi prestează servicii personale, de obicei la bordul aeronavelor şi navelor. Aceştia pot planifica şi coordona activităţile menajere şi sociale la bordul navelor.
  511101 însoţitor de bord
  511102 stewardesă

  5112 Conductori în transporturi
  Conductorii în transporturi verifică şi emit bilete, asigură siguranţa şi confortul pasagerilor în trenuri, tramvaie, autobuze şi alte vehicule de transport public.
  511201 conductor tren
  511202 revizor bilete
  511203 controlor bilete
  511204 conductor vagon de dormit şi cuşetă
  511205 controlor acces metrou
  511206 şef tură comandă vagon de dormit – cuşetă
#M3
  511207 însoţitor pasageri în transportul rutier

#B
  5113 Ghizi
  Ghizii însoţesc persoane sau grupuri de persoane în vizite, tururi de vizitare şi excursii sau plimbări în locuri de interes turistic, cum ar fi situri istorice, unităţi industriale şi parcuri tematice. Aceştia descriu punctele de interes turistic şi furnizează informaţii esenţiale cu privire la caracteristicile interesante.
  511301 ghid de turism
  511302 ghid de turism intern (local)
  511303 ghid naţional de turism (tour-operator)
  511304 ghid de turism montan, drumeţie montană
  511305 ghid galerii de artă/interpret
  511306 ghid habitat natural floră, faună
  511307 ghid turism ornitologic
  511308 ghid turism speologic
  511309 ghid turism ecvestru
  511310 ghid de turism sportiv (alpinism şi căţărări pe stânci/schi/bob/înot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultrauşoare)
  511311 ghid montan
  511312 ghid obiectiv cultural
  511313 însoţitor grup turistic
  511314 organizator activitate turism (studii medii)
  511315 ranger
  511316 custode pentru arii protejate
  511317 animator de hotel

  512 Bucătari
  Bucătarii planifică, organizează, prepară şi gătesc mâncarea în hoteluri, restaurante şi alte locuri unde se poate mânca, la bordul navelor, în trenurile de călători şi în gospodăriile private.

  5120 Bucătari
  Bucătarii planifică, organizează, prepară şi gătesc mâncarea în hoteluri, restaurante şi alte locuri unde se poate mânca, la bordul navelor, în trenurile de călători şi în gospodăriile private.
  512001 bucătar
  512002 pizzar
  512003 bucătar specialist/vegetarian/dietetician
  512004 maestru în arta culinară

  513 Chelneri şi barmani
  Chelnerii şi barmanii servesc produse alimentare şi băuturi în locuri comerciale de luat masa şi băut, cluburi, instituţii şi cantine, la bordul navelor şi în trenurile de călători.

  5131 Chelneri
  Chelnerii servesc produse alimentare şi băuturi în locuri de luat masa şi băut, cluburi, instituţii şi cantine, la bordul navelor şi în trenurile de călători.
  513101 ajutor ospătar
  513102 ospătar (chelner)
  513103 somelier

  5132 Barmani
  Barmanii prepară, amestecă şi servesc băuturi alcoolice şi nonalcoolice direct clienţilor, la bar sau la tejghea sau prin intermediul chelnerilor.
  513201 barman
  513202 barman preparator

  514 Coafori, cosmeticieni şi asimilaţi
  Coaforii, cosmeticienii şi asimilaţii acestora taie şi coafează părul, bărbieresc şi aranjează bărbile, fac tratamente de înfrumuseţare, aplică cosmetice şi machiaje şi oferă alte tipuri de tratament persoanelor în scopul îmbunătăţirii înfăţişării acestora.

  5141 Coafori
  Coaforii se ocupă cu tăierea, vopsirea, îndreptarea şi coafarea părului; de asemenea, tot în această grupă sunt incluşi şi cei care execută operaţiuni de bărbierit sau tăierea părului facial şi tratarea scalpului.
  514101 coafor
  514102 frizer
#M5
  514103 coafor stilist

#B
  5142 Cosmeticieni şi asimilaţi
  Cosmeticienii şi asimilaţii acestora fac tratamente de înfrumuseţare faciale şi corporale, aplică cosmetice şi machiaj şi oferă şi alte tipuri de tratament persoanelor fizice în scopul de a îmbunătăţi aspectul acestora.
  514201 cosmetician
  514202 manichiurist
  514203 pedichiurist
  514204 maseur de întreţinere şi relaxare
  514205 machior
  514206 tatuator
  514207 montator bijuterii pe corp
  514208 stilist protezist de unghii

  515 Supraveghetori clădiri şi gospodării
  Supraveghetorii de clădiri şi gospodării coordonează, programează şi supraveghează activitatea persoanelor care fac curăţenie şi a altor categorii de personal de serviciu din spaţiile comerciale, industriale şi rezidenţiale. Aceştia îşi asumă responsabilitatea pentru activitatea de menaj şi de îngrijire în hoteluri, birouri, apartamente, case şi locuinţe private.

  5151 Personal de supraveghere inclusiv pentru activităţi de curăţenie şi întreţinere în birouri, hoteluri şi alte instituţii
  Personalul de supraveghere, inclusiv pentru activităţi de curăţenie şi întreţinere în birouri, hoteluri şi alte instituţii, organizează, supraveghează şi execută activităţi de menaj în scopul de a menţine curate şi ordonate interioarele, mobilierul şi alte facilităţi din aceste unităţi.
  515101 cabanier
  515102 guvernantă de hotel/etaj
  515103 lenjereasă de hotel
  515104 administrator
  515105 administrator pieţe şi târguri
  515106 intendent
  515107 şef cantină
  515108 dispecer pentru servire în cameră (hotel)

  5152 Administratori în gospodării individuale
  Administratorii din gospodăriile individuale organizează, supraveghează şi execută activităţi de menaj în gospodării private, cu sau fără sprijinul personalului din subordine.
  515201 gospodar
  515202 îngrijitor vilă
  515203 administrator pensiune turistică
  515204 lucrător în gospodăria agroturistică

  5153 Administratori de clădiri
  Administratorii de clădiri au grijă de imobilele de locuit, hoteluri, birouri, biserici şi alte clădiri şi menţin ordinea şi curăţenia acestora şi a suprafeţelor auxiliare. Aceştia pot supraveghea alţi lucrători şi contractori, în funcţie de mărimea şi natura imobilului în cauză.
  515301 îngrijitor clădiri
  515302 agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport
  515303 administrator imobile

  516 Alţi lucrători în domeniul serviciilor personale
  Alţi lucrători în domeniul serviciilor personale descriu trecutul şi prevăd (prezic) evenimente viitoare din viaţa persoanelor, oferă companie şi alte servicii personale, îngrijesc şi dresează animalele, furnizează servicii de îmbălsămare şi funerare, instruiesc persoanele pentru a conduce vehicule.

  5161 Astrologi, prezicători şi asimilaţi
  Astrologii, prezicătorii şi asimilaţii acestora descriu (dezvăluie) trecutul şi prezic evenimente viitoare din viaţa persoanelor prin practicarea astrologiei, pe baza unor caracteristici din palmele clienţilor, prin folosirea cărţilor de joc sau alte tehnici.
  516101 astrolog

  5162 Însoţitori şi valeţi
  Însoţitorii şi valeţii oferă companie şi se ocupă de diferitele nevoi ale angajatorului.
  516201 cameristă hotel
  516202 însoţitor
  516203 valet

  5163 Agenţi de pompe funebre şi îmbălsămători
  Agenţii de pompe funebre şi îmbălsămătorii organizează, conduc şi rezolvă sarcini specifice legate de funeralii, îmbălsămare, înhumare sau incinerare.
  516301 antreprenor servicii funerare
  516302 decorator servicii funerare
  516303 îmbălsămător

  5164 Îngrijitori animale inclusiv animale de companie
  Îngrijitorii de animale şi animale de companie hrănesc, dresează şi îngrijesc animalele şi asistă medicii veterinari, tehnicienii în sănătatea animală şi tehnicienii din cadrul unităţilor veterinare, adăposturilor de animale, adăposturilor ce se ocupă cu înmulţirea animalelor, grădinilor zoologice, laboratoarelor, magazinelor de vânzare cu amănuntul a animalelor de companie, şcolilor de echitaţie, şcolilor de dresare a câinilor şi altor unităţi de îngrijire similare.
  516401 îngrijitor farmacii, cabinete veterinare
  516402 coafor canin

  5165 Instructori conducere auto
  Instructorii de conducere auto învaţă oamenii cum să conducă autovehicule.
  516501 instructor şcolar auto
  516502 instructor auto

  5169 Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde lucrătorii din domeniul serviciilor personale neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 51 – Lucrători în domeniul serviciilor personale. De exemplu, cei care furnizează servicii şi companie ca parteneri de dans, escorte şi animatoarele din cluburi de noapte sunt incluşi aici.
  516901 agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie
  516902 gazdă club
  516903 organizator prestări servicii
  516904 agent ecolog
  516905 raportor ecolog
  516906 întreţinător textile-piele
  516907 animator socioeducativ
  516908 animator centre de vacanţă
  516909 lucrător pensiune turistică
  516910 operator pârtie de schi
#M1
  516911 prestidigitator
  516912 iluzionist de circ

#B
  52 Lucrători în domeniul vânzărilor
  Lucrătorii din domeniul vânzărilor se ocupă cu vânzarea şi prezentarea bunurilor în magazine cu amănuntul sau cu ridicata, la tarabe şi în pieţe, la domiciliul clienţilor, prin telefon sau centrele de comandă. Aceştia înregistrează şi acceptă plată pentru bunurile şi serviciile achiziţionate şi pot conduce mici magazine de vânzare cu amănuntul.

  521 Vânzători stradali şi în pieţe
  Vânzătorii stradali şi în pieţe vând mărfuri la tarabe în pieţe sau în stradă, pregătesc şi vând alimente calde sau reci şi băuturi pentru consumul imediat pe străzi şi în locuri publice.

  5211 Vânzători la standuri şi în pieţe
  Vânzătorii la standuri şi în pieţe vând diverse produse la standuri în pieţe acoperite sau în aer liber ori la tarabe în stradă sau în alte spaţii deschise.

  5212 Vânzători stradali de produse alimentare
  Vânzătorii stradali de produse alimentare pregătesc şi vând sau vând produse alimentare deja preparate, calde ori reci, şi băuturi pentru consumul imediat pe stradă şi în locuri publice, cum ar fi gări, cinematografe sau teatre.
  521201 vânzător ambulant de produse alimentare

  522 Vânzători în magazine
  Vânzătorii în magazine vând o gamă largă de bunuri şi servicii direct către public sau în numele unităţilor de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata. Aceştia explică funcţiile şi calităţile acestor bunuri şi servicii şi pot conduce mici magazine sau pot supraveghea activitatea asistenţilor de vânzare şi a casierilor.

  5221 Vânzători în magazine
  Vânzătorii în magazine conduc magazine mici de vânzare cu amănuntul, fie în mod independent, fie cu sprijinul unui număr mic de angajaţi.
  522101 vânzător

  5222 Supraveghetori în magazine
  Supraveghetorii în magazine se ocupă cu supravegherea şi coordonarea activităţii asistenţilor de vânzări, casierilor şi a altor lucrători în magazinele de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, cum ar fi supermarketuri şi magazine universale.
  522201 anticar

  5223 Asistenţi vânzări în magazine
  Asistenţii de vânzări în magazine vând o gamă de bunuri şi servicii direct către public sau în numele unităţilor de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata şi explică funcţiile şi calităţile acestor bunuri şi servicii.
  522301 librar
  522302 lucrător controlor final
  522303 lucrător comercial
  522304 lucrător produse naturiste
  522305 vânzător de produse naturiste

  523 Casieri şi vânzători de bilete
  Casierii şi vânzătorii de bilete utilizează casele de marcat, scanerele optice de preţuri, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra şi accepta plata pentru achiziţionarea de bunuri, servicii şi bilete de intrare în locaţii cum ar fi magazine, restaurante şi case de bilete.

  5230 Casieri şi vânzători de bilete
  Casierii şi vânzătorii de bilete utilizează casele de marcat, scanerele optice de preţuri, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra şi accepta plata pentru achiziţionarea de bunuri, servicii şi bilete de intrare în locaţii cum ar fi magazine, restaurante şi case de bilete.
  523001 taxator
  523002 vânzător de bilete
  523003 casier
  523004 casier metrou

  524 Alţi lucrători în domeniul vânzărilor
  Alţi lucrători din domeniul vânzărilor se ocupă cu prezentarea demonstrativă şi vânzarea de bunuri, produse alimentare şi servicii, de obicei publicului larg, în alt context decât vânzarea în pieţe, pe stradă sau în magazine. Această grupă de bază include vânzătorii neclasificaţi în grupele minore 521 – Vânzători stradali şi în pieţe, 522 – Vânzători în magazine şi 523 – Casieri şi vânzători de bilete.

  5241 Manechine şi asimilaţi
  Manechinele şi alte modele îmbracă şi prezintă articole vestimentare şi accesorii, pozează pentru fotografii, film şi înregistrare video, publicitate sau pentru creaţii artistice.
  524101 manechin
  524102 model – atelier artistic şi publicitate
  524103 prezentator modă

  5242 Prezentatori produse
  Prezentatorii de produse recomandă prin demonstraţii produse (mărfurile) în spaţii comerciale, expoziţii şi locuinţe private.

  5243 Vânzători la domiciliu
  Vânzătorii la domiciliul clientului vând bunuri şi servicii şi propun tranzacţii pentru o unitate (firmă) prin abordarea sau vizitarea potenţialilor clienţi, de obicei rezidenţi în locuinţe private, mergând la domiciliul acestora.
  524301 vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă

  5244 Vânzători în case de comenzi
  Vânzătorii în case de comenzi contactează clienţii existenţi şi pe cei potenţiali, utilizând telefonul sau alte mijloace de comunicaţii electronice, pentru a promova bunuri şi servicii, obţinerea de vânzări şi stabilirea de vizite de vânzări. Aceştia pot contacta un client dintr-un centru de comandă prin telefon sau din spaţii necentralizate.

  5245 Lucrători în benzinării
  Lucrătorii în benzinării vând combustibil, lubrifianţi şi alte produse pentru automobile şi furnizează servicii cum ar fi alimentarea, curăţarea, lubrifierea şi efectuarea de reparaţii minore la autovehicule.

  5246 Lucrători în unităţi de alimentaţie publică
  Lucrătorii în unităţi de alimentaţie publică servesc clienţii la ghişeele alimentare, definitivează prepararea produselor alimentare simple în restaurante, cafenele, hoteluri, puncte de fast-food, bufete, spitale şi alte locaţii.
  524601 bufetier

  5249 Lucrători în domeniul vânzărilor neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde lucrătorii în vânzări care nu sunt clasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 52 – Lucrători în domeniul vânzărilor.

  53 Personal de îngrijire
  Personalul de îngrijire asigură îngrijire, supraveghere şi asistenţă pentru copii, pacienţi şi persoane în vârstă, convalescenţi sau persoane cu handicap, în unităţi instituţionale şi rezidenţiale.

  531 Personal de îngrijire copii inclusiv în servicii suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial
  Personalul de îngrijire a copiilor, inclusiv în servicii-suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, asigură îngrijire şi supraveghere pentru copii în şcoli, locuinţe rezidenţiale şi în unităţi de îngrijire a copiilor.

  5311 Personal de îngrijire copii
  Personalul de îngrijire a copiilor asigură îngrijire şi supraveghere pentru copii în locuinţe rezidenţiale şi în centre de îngrijire de zi înainte de şcoală, după şcoală şi în timpul vacanţelor.
  531101 îngrijitor de copii
  531102 guvernantă
  531103 babysitter

  5312 Personal în domeniul serviciilor suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial
  Personalul în domeniul serviciilor-suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial îndeplineşte atribuţii nedidactice prin asistarea personalului didactic şi oferă îngrijire şi supraveghere pentru copii în şcoli şi grădiniţe.
  531201 asistent maternal
  531202 părinte social
  531203 educator specializat

  532 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii
  Personalul de îngrijire în serviciile de ocrotire a sănătăţii asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă pentru mobilitatea şi activităţile zilnice de viaţă ale pacienţilor, persoanelor în vârstă, persoanelor convalescente şi cu handicap în unităţi de îngrijire a sănătăţii şi în centre rezidenţiale.

  5321 Îngrijitori în domeniul sănătăţii
  Îngrijitorii din domeniul sănătăţii asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă în activităţile zilnice din viaţa pacienţilor şi rezidenţilor în diferite centre de îngrijire a sănătăţii, cum ar fi spitale, clinici şi facilităţi de îngrijire medicală rezidenţiale. Aceştia, de obicei, se ocupă cu punerea în aplicare a planurilor şi practicilor de îngrijire stabilite, sub supravegherea directă a cadrelor medicale şi a altor specialişti din domeniul sănătăţii sau specialişti asimilaţi acestora.
  532101 băieş
  532102 gipsar
  532103 infirmier/infirmieră
  532104 îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară
  532105 lăcar
  532106 nămolar

  5322 Îngrijitori la domiciliu
  Îngrijitorii la domiciliu asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă în activităţile zilnice din viaţa persoanelor care au nevoie de o astfel de îngrijire ca urmare a efectelor îmbătrânirii, bolilor, vătămării corporale sau altor stări fizice ori psihice, la domiciliu sau în alte unităţi rezidenţiale independente.
  532201 îngrijitor bătrâni la domiciliu
  532202 îngrijitor bolnavi la domiciliu
  532203 asistent personal al persoanei cu handicap grav
  532204 îngrijitor la domiciliu

  5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii neclasificat în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde personalul de îngrijire din domeniul sănătăţii neclasificat în altă parte în grupa minoră 532 – Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii.
  532901 mediator sanitar
  532902 mediator social
  532903 lucrător prin arte combinate
  532904 asistent personal profesionist
  532905 asistent personal de îngrijire
  532906 operator prestaţii sociale
  532907 supraveghetor de noapte servicii sociale
  532908 lucrător social

  54 Lucrători în servicii de protecţie
  Lucrătorii în serviciile de protecţie se ocupă cu protecţia persoanelor fizice şi a bunurilor împotriva incendiilor şi a altor pericole, menţin ordinea şi asigură respectarea legilor şi regulamentelor.

  541 Lucrători în servicii de protecţie
  Lucrătorii în serviciile de protecţie se ocupă cu protecţia persoanelor fizice şi a bunurilor împotriva incendiilor şi a altor pericole, menţin ordinea şi asigură respectarea legilor şi regulamentelor.

  5411 Pompieri
  Pompierii previn, combat şi sting incendiile şi acordă asistenţă în alte situaţii de urgenţă, protejează viaţa persoanelor, bunurile şi conduc acţiunile de salvare.
  541101 şef compartiment pentru prevenire
  541102 şef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutor
  541103 specialişti pentru prevenire
  541104 servant pompier
  541105 şef grupă intervenţie
  541106 şef echipă specializată

  5412 Poliţişti
  Poliţiştii asigură menţinerea ordinii şi respectarea legii, efectuează acţiuni de patrulare în zonele publice, aplică dispoziţiile legilor şi regulamentelor şi arestează persoanele suspecte.
  541201 agent poliţie comunitară

  5413 Agenţi de penitenciare
  Agenţii de penitenciare supraveghează şi menţin ordinea în rândul deţinuţilor din penitenciare sau centre de reeducare.
#M3
  541301 agent de penitenciare
#B
  541302 educator în penitenciare

  5414 Paznici
  Paznicii patrulează sau monitorizează împrejurimile pentru a păzi proprietatea împotriva furturilor şi actelor de vandalism. Aceştia controlează accesul în instituţii, menţin ordinea şi asigură respectarea regulamentelor la evenimente publice şi în cadrul instituţiilor.
  541401 agent de securitate
  541402 agent control acces
  541403 agent de securitate incintă (magazin, hotel, întreprindere etc.)
  541404 agent gardă de corp
  541405 şef formaţie pază şi ordine
  541406 agent de intervenţie pază şi ordine
  541407 agent transport valori
  541408 dispecer centru de alarmă
  541409 şef tură servicii securitate
  541410 inspector de securitate
  541411 evaluator de risc de efracţie
  541413 agent cu atribuţii pe linia ordinii şi siguranţei publice în incinta arenelor sportive

  5419 Lucrători în servicii de protecţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază include lucrători din serviciile de protecţie neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 541 – Lucrători în servicii de protecţie.
  541901 şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă
  541902 cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor
  541903 salvator la ştrand
  541904 salvator montan
  541905 salvamar
  541906 gardian feroviar
  541907 agent conducător câini de serviciu

  6 Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
  Lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit se ocupă cu creşterea şi recoltarea culturilor de câmp sau cu plantarea de arbori şi arbuşti, culegerea de fructe de pădure şi plante sălbatice, creşterea (reproducţia), îngrijirea ori vânarea animalelor, producerea unei game diversificate de produse prin creşterea animalelor, cultivarea, întreţinerea (conservarea) şi exploatarea pădurilor, creşterea sau capturarea peştilor, cultivarea ori recoltarea diferitelor specii (forme de viaţă) acvatice în scopul de a asigura hrană, adăpost şi venituri pentru ei şi familiile lor.

  61 Muncitori calificaţi în agricultură
  Muncitorii calificaţi în agricultură, orientaţi către piaţă, planifică, organizează şi efectuează lucrări agricole necesare pentru creşterea şi recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor şi arbuştilor, creşterea diferitelor specii de animale şi producerea de produse de origine animală pentru vânzarea sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.

  611 Grădinari şi cultivatori
  Grădinarii şi cultivatorii planifică, organizează şi efectuează lucrări agricole necesare pentru creşterea şi recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor fructiferi şi a altor arbori şi arbuşti, cultivarea legumelor de grădină şi a plantelor medicinale în scopul producerii de produse horticole pentru vânzarea sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.

  6111 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură
  Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură planifică, organizează şi efectuează lucrări agricole necesare pentru creşterea şi recoltarea diferitelor tipuri de culturi de câmp, cum ar fi grâu şi alte cereale, orez, sfeclă, trestie de zahăr, arahide, tutun sau alte culturi de câmp, cartofi, varză ori alte legume pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.
  611101 agricultor
  611102 grădinar
  611103 legumicultor
  611104 lucrător calificat în culturi de câmp şi legumicultură
  611105 agricultor pentru culturi de câmp ecologice

  6112 Arboricultori şi pomicultori
  Arboricultorii şi pomicultorii planifică, organizează şi efectuează lucrări agricole pentru creşterea arborilor şi arbuştilor şi recoltarea fructelor, cum ar fi pomii fructiferi şi nucii, arborii de ceai şi cafea, viţa-de-vie, arbuştii de afine, arborii de cacao şi de cauciuc, şi pentru a colecta seva acestora, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.
  611201 arboricultor
  611202 ciupercar
  611203 florar-decorator
  611204 floricultor
  611205 peisagist-floricultor
  611206 lucrător calificat în floricultură şi arboricultură
  611207 pomicultor
  611208 viticultor

  6113 Agricultori şi lucrători calificaţi în grădinărit, horticultură şi pepiniere
  Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în grădinărit, horticultură şi pepiniere planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru cultivarea şi întreţinerea arborilor, arbuştilor, florilor şi altor plante în parcuri şi grădini private, precum şi pentru producerea de răsaduri, bulbi şi seminţe sau se ocupă de cultivarea legumelor şi florilor prin utilizarea de tehnici de cultivare intensivă, pentru vânzare ori livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.
  611301 fermier în horticultură
#M3
  611302 lucrător calificat în irigaţii

#B
  6114 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale mixte
  Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi vegetale mixte planifică, organizează şi efectuează activităţi agricole pentru creşterea şi recoltarea unor combinaţii specifice de culturi de câmp, legume de câmp, culturi de pomi şi arbuşti, precum şi produse pentru grădină, horticole şi de pepinieră, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

  612 Crescători de animale
  Crescătorii de animale planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru creşterea şi îngrijirea animalelor domestice, păsărilor, albinelor, viermilor de mătase şi altor animale nedomestice, pentru producţia de carne, produse lactate, miere, piei, materiale textile şi alte produse sau pentru utilizarea ca animale de tracţiune şi în activităţi sportive ori recreative, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

  6121 Crescători de animale pentru producţia de lapte şi carne
  Crescătorii de animale pentru producţia de lapte şi carne planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru creşterea şi îngrijirea animalelor domestice (exclusiv păsările de curte), cum ar fi vaci, oi, porci, capre, cai şi cămile, pentru producţia de carne, lapte şi alte produse lactate, piei şi lână sau pentru utilizarea ca animale de tracţiune şi în activităţi sportive sau recreative, pentru vânzare ori livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.
  612101 cioban (oier)
  612102 crescător-îngrijitor de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne
  612103 tocător de furaje
  612104 lucrător calificat în creşterea animalelor
  612105 crescător bovine
  612106 crescător porcine
  612107 mamoş porcine
  612108 baci montan
  612109 cioban montan
  612110 crescător de oi montan
  612111 oier montan

  6122 Crescători de păsări
  Crescătorii de păsări planifică, organizează şi efectuează activităţi agricole pentru creşterea şi îngrijirea găinilor, curcanilor, gâştelor, raţelor şi a altor păsări de curte, pentru a produce carne, ouă şi material de reproducere a efectivelor de păsări, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.
  612201 crescător de păsări
  612202 fazanier
#M3
  612203 crescător de păsări pentru reproducţie
  612204 crescător de păsări pentru ouă de consum
  612205 crescător de pui pentru carne
  612206 crescător de păsări de rasă şi pentru decor
  612207 arbitru pentru păsări de rasă

#B
  6123 Apicultori şi sericicultori
  Apicultorii şi sericicultorii planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru înmulţirea, creşterea şi îngrijirea insectelor, cum ar fi albine, viermi de mătase şi alte specii, pentru a produce miere, ceară de albine, mătase şi alte produse, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.
  612301 apicultor
  612302 sericicultor

  6129 Crescători de animale neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde crescătorii de animale neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 612 – Crescători de animale. De exemplu, grupa de bază îi include pe aceia care lucrează în reproducerea, creşterea şi îngrijirea mamiferelor nedomestice, vânatului şi altor păsări (exclusiv păsări de curte), melcilor, şerpilor şi altor reptile, precum şi diferitelor insecte şi animale utilizate pentru testele de laborator, pentru vânzare sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate, grădini zoologice şi circuri ori în pieţe.
  612901 crescător de animale mici
  612902 crescător-îngrijitor animale sălbatice captive
  612903 crescător-îngrijitor de animale de laborator
  612904 crescător de melci
  612905 antrenor cabaline
  612906 crescător-îngrijitor de cabaline
  612907 herghelegiu

  613 Muncitori calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale
  Muncitorii calificaţi în culturi vegetale mixte şi crescători de animale planifică, organizează şi efectuează activităţi agricole pentru creşterea şi recoltarea culturilor de câmp, copacilor şi a altor culturi, precum şi pentru reproducerea, creşterea şi îngrijirea animalelor şi pentru a produce o varietate de produse de origine animală, în vederea vânzării sau livrării către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

  6130 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale
  Muncitorii calificaţi în culturi vegetale mixte şi crescătorii de animale planifică, organizează şi efectuează activităţi agricole pentru creşterea şi recoltarea culturilor de câmp, copacilor şi a altor culturi, precum şi pentru reproducerea, creşterea şi îngrijirea animalelor şi pentru a produce o varietate de produse de origine animală, în vederea vânzării sau livrării către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.
  613001 fermier în producţia vegetală
  613002 fermier în producţia animală
  613003 agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale

  62 Lucrători calificaţi în silvicultură, pescuit şi vânătoare
  Lucrătorii calificaţi în silvicultură, pescuit şi vânătoare, orientaţi către piaţă, planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru cultivarea, conservarea şi exploatarea pădurilor naturale şi a celor plantate, creşterea, reproducerea şi prinderea peştilor, vânarea şi capturarea animalelor în capcane, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

  621 Lucrători forestieri şi asimilaţi
  Lucrătorii forestieri şi asimilaţii acestora planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru cultivarea, conservarea şi exploatarea pădurilor naturale şi a plantaţiilor forestiere.

  6210 Lucrători forestieri şi asimilaţi
  Lucrătorii forestieri şi asimilaţii acestora planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru cultivarea, conservarea şi exploatarea pădurilor naturale şi a plantaţiilor forestiere.
  621001 cioplitor în lemn
  621002 carbonitor
  621003 fasonator mecanic (cherestea)
  621004 muncitor plantaţii şi amenajare zonă verde
  621005 pepinierist
  621006 presator stuf
  621007 protecţionist silvic
  621008 recoltator stuf
  621009 rezinator
  621010 şef coloană exploatare stuf
  621011 stivuitor şi recepţioner silvic
  621012 tăietor silvic
  621013 preparator mangal
  621014 mangalizator

  622 Lucrători în domeniul pescuitului şi vânătorii
  Lucrătorii în domeniul pescuitului şi vânătorii se ocupă cu înmulţirea, creşterea şi prinderea peştilor, vânarea şi capturarea animalelor, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.

  6221 Lucrători în culturi acvatice
  Lucrătorii în culturi acvatice se ocupă cu înmulţirea şi creşterea de peşte, midii, stridii şi alte forme de viaţă acvatică, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.
  622101 lucrător în culturi acvatice
  622102 piscicultor

  6222 Pescari pe cursuri de ape interioare şi în zone costiere
  Pescarii pe cursuri de ape interioare şi în zone costiere, individual sau ca membri ai echipajelor de pe nave de pescuit, se ocupă cu capturarea peştelui ori a altor forme de viaţă acvatică în apele interioare sau de coastă, pentru vânzare ori livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe.
  622201 pescar în ape interioare şi de coastă

  6223 Pescari în mări şi oceane
  Pescarii în mări şi oceane, precum şi căpitanii sau membrii echipajelor de pe vasele de pescuit se ocupă cu capturarea peştelui de adâncime din mări şi oceane, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.
  622301 pescar în mări şi oceane

  6224 Lucrători în domeniul vânătorii
  Lucrătorii din domeniul vânătorii se ocupă cu capturarea şi uciderea mamiferelor, păsărilor sau reptilelor, în principal pentru carne, piele, pene şi alte produse, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe.
  622401 paznic de vânătoare

  63 Fermieri, pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
  Fermierii, pescarii şi vânătorii a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegătorii de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu creşterea şi recoltarea culturilor de câmp, fructelor şi legumelor, plantarea arborilor şi arbuştilor, strângerea fructelor de pădure, a plantelor medicinale şi de altă natură, îngrijirea şi vânarea animalelor, prinderea de peşte şi capturarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.

  631 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu
  Fermierii a căror producţie este destinată consumului propriu cresc şi recoltează culturi de câmp, fructe şi legume, plantează arbori şi arbuşti, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.

  6310 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu
  Fermierii a căror producţie este destinată consumului propriu cresc şi recoltează culturi de câmp, fructe şi legume, plantează arbori şi arbuşti, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.

  632 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu
  Crescătorii de animale a căror producţie este destinată consumului propriu se ocupă cu înmulţirea, creşterea şi îngrijirea animalelor, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.

  6320 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu
  Crescătorii de animale a căror producţie este destinată consumului propriu se ocupă cu înmulţirea, creşterea şi îngrijirea animalelor, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.

  633 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu
  Lucrătorii în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu se ocupă cu creşterea efectivelor de animale şi a culturilor de câmp, recoltarea fructelor şi legumelor, plantarea arborilor şi arbuştilor, strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale şi de altă natură, vânarea animalelor şi/sau capturarea de peşte şi colectarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.

  6330 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu
  Lucrătorii în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu se ocupă cu creşterea efectivelor de animale şi a culturilor de câmp, recoltarea fructelor şi legumelor, plantarea arborilor şi arbuştilor, strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale şi de altă natură, vânarea animalelor şi/sau capturarea de peşte şi colectarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.

  634 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
  Pescarii şi vânătorii a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale şi de altă natură, vânarea şi capturarea animalelor, capturarea de peşte şi colectarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.

  6340 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
  Pescarii şi vânătorii a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegătorii de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale şi de altă natură, vânarea şi capturarea animalelor, capturarea de peşte şi colectarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor.

  7 Muncitori calificaţi şi asimilaţi
  Muncitorii calificaţi şi asimilaţii acestora aplică cunoştinţe şi competenţe specifice în domenii privind construirea şi întreţinerea clădirilor, ridicarea structurilor metalice, reglarea maşinilor-unelte sau fabricarea, montarea, întreţinerea şi repararea utilajelor, echipamentelor ori uneltelor, executarea lucrărilor specifice de imprimare şi producere sau procesare a produselor alimentare, textile, din lemn, metal ori a altor articole, inclusiv a obiectelor de artizanat. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul unor unelte cu acţionare manuală şi al altor tipuri de unelte, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor. Sarcinile efectuate necesită o înţelegere a tuturor etapelor procesului de producţie, a materialelor şi uneltelor folosite, precum şi a naturii şi scopului produsului final.

  71 Muncitori constructori şi asimilaţi, exclusiv electricieni
  Muncitorii constructori şi asimilaţii acestora, exclusiv electricienii, se ocupă cu construirea, întreţinerea şi repararea clădirilor, prelucrarea metalelor, ridicarea şi repararea fundaţiilor, pereţilor şi structurilor din cărămidă, piatră şi materiale similare, modelarea şi finisarea pietrei pentru construcţii şi în alte scopuri, precum şi cu extragerea minereurilor solide din subteran sau exploatări de suprafaţă. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală sau de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru a îmbunătăţi calitatea produselor. Sarcinile efectuate necesită o înţelegere a tuturor etapelor procesului de producţie, a materialelor şi uneltelor folosite, precum şi a naturii şi scopului produsului final.

  711 Muncitori constructori şi asimilaţi
  Muncitorii constructori şi asimilaţii acestora se ocupă cu construirea, întreţinerea şi repararea clădirilor, ridicarea şi repararea fundaţiilor, pereţilor şi structurilor din cărămidă, piatră şi materiale similare, modelarea şi finisarea pietrei pentru construcţii şi în alte scopuri, precum şi cu efectuarea diferitelor construcţii şi sarcini de întreţinere a clădirilor.

  7111 Constructori de case
  Constructorii de case ridică, întreţin şi repară case şi clădiri mici similare, utilizând atât tehnicile şi materialele tradiţionale, cât şi pe cele moderne.
  711101 muncitor constructor bârne, chirpici, piatră
  711102 confecţioner plăci din diverse materiale
  711103 confecţioner plase şi pânze rabiţ din stuf
#M1
  711104 laborant pentru construcţii de drumuri şi construcţii civile

#B
  7112 Zidari şi asimilaţi
  Zidarii şi asimilaţii acestora se ocupă cu îmbinarea cărămizilor, pietrelor tăiate (anterior) şi a altor tipuri de blocuri (de piatră) în mortar (folosind un liant), pentru a construi şi repara pereţi, paravane (pereţi despărţitori), arcade şi alte structuri.
  711201 sobar
  711202 zidar coşuri fabrică
  711203 zidar pietrar
  711204 zidar şamotor
  711205 zidar roşar-tencuitor
  711206 zidar restaurator

  7113 Spărgători, tăietori şi cioplitori în piatră
  Spărgătorii, tăietorii şi cioplitorii în piatră taie şi modelează blocurile de piatră tare sau moale şi plăcile (dalele) pentru construirea şi întreţinerea structurilor de piatră şi a zidăriei monumentelor şi gravează (sculptează) în piatră.
  711301 cioplitor în piatră şi marmură
  711302 cioplitor-montator piatră, marmură
  711303 gaterist la tăiat blocuri de piatră, marmură
  711304 tăietor, şlefuitor, lustruitor piatră, marmură
  711305 restaurator piatră

  7114 Muncitori constructori în lucrări de beton şi asimilaţi
  Muncitorii constructori în lucrări de beton şi asimilaţii acestora ridică cadrele şi structurile de beton armat, construiesc forme pentru turnarea betonului, consolidează suprafeţe de beton, cimentează deschideri din pereţi sau cofraje pentru puţuri, finisează şi repară suprafeţe de ciment şi efectuează lucrări de pardoseală cu mozaic.
  711401 betonist
  711402 fierar betonist
  711403 montator elemente prefabricate din beton armat
  711404 constructor structuri monolite
  711405 operator injectorist
  711406 injectorist în construcţii
#M4
  711407 operator elemente din beton precomprimat cu armătura pretensionată

#B
  7115 Dulgheri şi tâmplari
  Dulgherii şi tâmplarii taie, ajustează, asamblează, ridică, întreţin şi repară diferite tipuri de structuri şi accesorii realizate din lemn şi alte materiale.
  711501 dulgher (exclusiv restaurator)
  711502 dulgher restaurator

  7119 Muncitori constructori şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde muncitorii constructori şi asimilaţii acestora care nu sunt clasificaţi în altă parte în grupa minoră 711 – Muncitori constructori şi asimilaţi. De exemplu, grupa de bază include lucrători în demolare, lucrători în întreţinerea clopotniţelor, şemineurilor şi coşurilor industriale, muncitori în ridicarea schelelor.
  711901 muncitor hidrometru
  711902 pavator
  711903 săpător fântâni
  711904 asfaltator
  711905 cantonier
  711906 chesonier
  711907 constructor căi ferate
  711908 constructor linii tramvai
  711909 drenor canalist
  711910 fascinar
  711911 finisor terasamente
  711912 muncitor hidrogeolog
  711913 muncitor constructor şenal navigabil, lucrări hidrotehnice şi portuare
  711914 şef echipă întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri
  711915 agent hidrotehnic
  711916 revizor cale sau puncte periculoase
  711917 meseriaş întreţinere cale
  711918 şef echipă întreţinere cale
  711919 meseriaş întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri
  711920 alpinist utilitar
  711921 laborant determinări fizico-mecanice pentru lucrări de drumuri şi poduri
  711922 şef echipă întreţinere cale metrou
  711923 şef echipă lucrări artă metrou
  711924 lucrător pentru drumuri şi căi ferate
  711925 muncitor în tăieri structuri cu scule diamantate

  712 Muncitori constructori la lucrări de finisare şi asimilaţi
  Muncitorii constructori la lucrări de finisare şi asimilaţii acestora se ocupă cu aplicarea sau instalarea, întreţinerea şi repararea acoperişurilor, podelelor, pereţilor, sistemelor de izolaţie, instalarea geamurilor în ferestre sau alte cadre, precum şi a instalaţiilor sanitare, tubulaturii şi a sistemelor electrice din clădiri şi alte structuri.

  7121 Constructori de acoperişuri
  Constructorii de acoperişuri se ocupă cu construirea şi repararea acoperişurilor pe toate tipurile de clădiri, folosind unul sau mai multe tipuri de materiale.
  712101 acoperitor-învelitor ţiglă, azbociment, tablă
  712102 constructor de acoperişuri

  7122 Parchetari, linolişti, mozaicari, faianţari şi asimilaţi
  Parchetarii, linoliştii, mozaicarii şi faianţarii instalează, întreţin şi repară podele, acoperă pardoseli, pereţi şi alte suprafeţe cu plăci sau panouri de mozaic, pentru scopuri decorative ori de altă natură.
  712201 faianţar
  712202 montator placaje interioare şi exterioare
  712203 mozaicar (exclusiv restaurator)
  712204 parchetar
  712205 mozaicar restaurator
  712206 linolist
  712207 montator placaje uscate

  7123 Ipsosari
  Ipsosarii instalează, întreţin şi repară panourile din gips cartonat (rigips) în clădiri, aplică straturi decorative şi de protecţie din ipsos, ciment şi materiale similare pe structurile interioare şi exterioare.
  712301 ipsosar (exclusiv restaurator)
  712302 turnător ornamentalist
  712303 ipsosar restaurator ornamente din ipsos

  7124 Montatori izolaţii
  Montatorii de izolaţii termice şi acustice aplică şi repară materialele izolante pentru clădiri, cazane, conducte sau echipamente de refrigerare şi de aer condiţionat.
  712401 izolator fonic
  712402 izolator frigorific
  712403 izolator hidrofug
  712404 izolator lucrări speciale (antiacide şi de protecţie)
  712405 izolator termic
  712406 montator pereţi şi plafoane din ghips-carton
  712407 asamblator-montator profile aluminiu şi geam termopan
#M5
  712408 confecţioner vitraje izolante
#B
  712409 confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
#M5
  712410 montator sisteme tâmplărie termoizolantă
  712411 confecţioner-montator tâmplărie cu vitraj izolant
#B
  712412 montator materiale geosintetice
  712413 sudor geomembrană
  712414 montator geogrile
  712415 montator materiale geotextile şi geocompozite
#M5
  712416 montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri

#B
  7125 Geamgii
  Geamgiii măsoară, taie, finisează, montează şi instalează sticlă plată şi oglinzi.
  712501 geamgiu

  7126 Instalatori şi montatori de ţevi
  Instalatorii şi montatorii de ţevi asamblează, instalează, repară şi întreţin sistemele de ţevi, fitingurile şi dispozitivele pentru sisteme de apă, gaz, drenaj, sisteme de canalizare şi echipamente hidraulice şi pneumatice.
  712601 detector pierderi apă şi gaze
  712602 instalator apă, canal
  712603 instalator frigotehnist
  712604 instalator încălzire centrală şi gaze
  712605 instalator reţele de distribuţie/transport fluide
  712606 instalator ventilare şi condiţionare apă
  712607 verificator canale subterane
  712608 instalator centrale termice
  712609 instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
  712610 instalator autorizat proiectare execuţie şi/sau exploatare obiectiv/sisteme de transport şi înmagazinare-stocare
  712611 instalator autorizat proiectare execuţie şi/sau exploatare obiectiv/sisteme de distribuţie
  712612 instalator reţele termice şi sanitare
  712613 operator instalaţii apă şi canalizare
#M3
  712614 instalator pentru pompe de căldură
  712615 instalator pentru sisteme geotermale

#B
  7127 Mecanici pentru instalaţii de climatizare şi refrigerare
  Mecanicii pentru instalaţii de climatizare şi refrigerare asamblează, instalează, întreţin şi repară sistemele şi echipamentele de climatizare şi refrigerare.
  712701 frigoriferist (frigotehnist)

  713 Zugravi, vopsitori, curăţitori de faţade şi asimilaţi
  Zugravii, vopsitorii, curăţitorii de faţade şi asimilaţii acestora pregătesc suprafeţele şi aplică vopsea şi materiale similare pe clădiri şi alte structuri, vehicule sau diverse articole fabricate. Aceştia acoperă pereţii interiori şi plafoanele cu tapet, curăţă suprafeţele exterioare ale clădirilor şi coşurile (industriale), precum şi alte structuri similare.

  7131 Zugravi şi asimilaţi
  Zugravii şi asimilaţii acestora pregătesc suprafeţele clădirilor şi ale altor structuri pentru vopsire (zugrăvire), aplică straturi de protecţie şi decorative de vopsea sau materiale similare ori acoperă pereţii interiori şi plafoanele clădirilor cu tapet sau alte materiale de finisare.
  713101 tapetar
  713102 zugrav
  713103 stucaturist
  713104 ignifugator
  713105 operator termoprotecţie

  7132 Vopsitori, lăcuitori şi asimilaţi
  Vopsitorii, lăcuitorii şi asimilaţii acestora vopsesc prin pulverizare utilizând echipamente de lăcuire pentru a aplica straturi de protecţie pe articolele fabricate sau alte structuri.
  713201 lăcuitor lemn
  713202 vopsitor industrial
  713203 finisor-lăcuitor lemn
  713204 vopsitor
  713205 vopsitor auto

  7133 Curăţitori de faţade
  Curăţitorii de faţade curăţă suprafeţele exterioare ale clădirilor şi ale altor structuri şi elimină funinginea din hornuri sau coşuri industriale.
  713301 coşar
  713302 curăţitor de faţade

  72 Muncitori calificaţi în metalurgie, construcţii de maşini şi asimilaţi
  Muncitorii calificaţi în metalurgie, construcţii de maşini şi asimilaţii acestora se ocupă cu turnarea, sudarea sau forjarea metalelor sau prin alte metode (procedee), montează, întreţin şi repară structuri metalice grele, reglează, asamblează, întreţin şi repară maşini şi instalaţii inclusiv motoarele vehiculelor sau produc unelte ori diverse articole din metale nepreţioase. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor. Sarcinile efectuate necesită o înţelegere a organizării activităţii, a materialelor şi uneltelor folosite, precum şi natura şi scopul produsului final.

  721 Turnători, tinichigii-cazangii, sudori, formatori şi asimilaţi
  Turnătorii, tinichigiii-cazangii, sudorii, formatorii şi asimilaţii acestora confecţionează matriţe pentru turnarea metalelor, sudează şi taie piese metalice, confecţionează şi repară articole din tablă, instalează, ridică, întreţin şi repară structuri de metale grele, funiculare şi alte echipamente similare.

  7211 Formatori şi miezuitori
  Formatorii şi miezuitorii confecţionează matriţele şi miezurile pentru turnarea metalelor.
  721101 modelier lemn
  721102 modelier metal
  721103 modelator-miezuitor
  721104 modelier naval
  721105 operator la maşini de brichetat şpan
  721106 pregătitor metale vechi pentru retopire
  721107 recuperator metale vechi
  721108 topitor aliaje tipografie
  721109 topitor fontă şi neferoase
  721110 topitor, turnător metale şi aliaje neferoase
  721111 turnător fontă pe bandă
  721112 turnător formator
  721113 turnător pregătitor oţelărie
  721114 turnător modelier
  721115 turnător metale şi neferoase
  721116 modelor prototipuri auto

  7212 Sudori şi debitatori autogen
  Sudorii şi debitatorii autogeni sudează sau taie piese metalice cu ajutorul surselor de căldură: gaz, arc electric, flacără oxiacetilenică sau alte procedee de topire şi tăiere, asamblează piese metalice prin fuziune.
  721201 brazor
  721202 sudor manual cu flacără de gaze
  721203 sudor manual cu arc electric
  721204 sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux
  721205 operator tăiere
  721206 sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector
  721207 sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector
  721208 sudor

  7213 Tinichigii-cazangii
  Tinichigiii-cazangii confecţionează, instalează şi repară articolele şi părţi ale articolelor făcute din foi de tablă, cum ar fi foi de oţel, cupru, cositor, alamă, aluminiu, zinc sau fier galvanizat.
  721301 cazangiu recipiente
  721302 probator hidraulic cazane, ţevi, recipiente
  721303 tinichigiu carosier
  721304 tinichigiu industrial
  721305 tinichigiu de şantier
  721306 tinichigiu structurist de aviaţie
  721307 cazangiu ţevar
  721308 cazangiu formator
  721309 tinichigiu restaurator
  721310 tinichigiu sisteme de acoperişuri şi învelitori
  721311 tinichigiu sisteme de ventilaţie
  721312 tinichigiu în construcţii

  7214 Constructori şi montatori de structuri metalice
  Constructorii şi montatorii de structuri metalice asamblează, ridică şi demontează cadrele metalice (structurale) ale clădirilor şi alte structuri.
  721401 finisor cocleţi
  721402 finisor ace şi accesorii
  721403 confecţioner capace de carde
  721404 confecţioner cocleţi
  721405 confecţioner plase din sârmă
  721406 formator ţevi prin sudare
  721407 lăcătuş construcţii metalice şi navale
  721408 lăcătuş de mină
  721409 lăcătuş revizie vagoane
  721410 lăcătuş mecanic
  721411 lăcătuş-montator
  721412 presator metale la rece
  721413 recondiţioner scule şi utilaje petroliere
  721414 şanfrenator
  721415 pregătitor, montator, reparator iţe, cocleţi, lamele, spete
  721416 repasator garnituri carde
  721417 tubulator naval
  721418 maşinist la litografiat şi vernisat tablă
  721419 maşinist la confecţionarea ambalajelor metalice
  721420 maşinist la confecţionarea tuburilor de aluminiu
  721421 constructor-montator de structuri metalice
  721422 maşinist la fabricarea acelor şi accesoriilor
  721423 nituitor
  721424 lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
  721425 maşinist la confecţionarea spetelor şi spiralelor
  721426 montator-ajustor spete
  721427 lipitor şi protejator spete
  721428 tăietor garnituri de carde
  721429 maşinist mecanic la confecţionare garnituri carde
  721430 lăcătuş-depanator utilaje calcul
  721431 operator la montarea şi conservarea produselor după probe
  721432 schelar
  721433 confecţioner-montator structuri metalice pentru construcţii
  721434 montator faţade şi pereţi cortină

  7215 Macaragii şi alţi lucrători la instalaţii de ridicat
  Macaragiii şi alţi lucrători la instalaţii de ridicat montează instalaţii de ridicat pentru mutarea şi poziţionarea echipamentului şi a componentelor de construcţie, se ocupă cu instalarea şi întreţinerea cablurilor pe şantierele de construcţie, clădiri sau alte structuri.
  721501 mecanic-montator instalaţii cu cablu în silvicultură şi exploatări forestiere

  722 Forjori, matriţeri şi asimilaţi
  Forjorii, matriţerii şi asimilaţii acestora forjează şi bat cu ciocanul bare, tije sau lingouri din fier, oţel şi alte metale pentru a confecţiona şi a repara diverse tipuri de unelte, echipamente şi alte articole, reglează maşinile-unelte pentru operatori ori montează şi acţionează diverse maşini-unelte; de asemenea, se ocupă cu şlefuirea şi ascuţirea suprafeţelor.

  7221 Forjori, fierari şi matriţeri
  Forjorii, fierarii şi matriţerii se ocupă cu forjarea şi executarea barelor, tijelor sau lingourilor din fier, oţel sau alte metale, trefilarea de sârmă pentru fabricarea şi repararea diverselor tipuri de unelte, articole metalice, piese de echipament, unelte agricole şi similare.
  722101 forjor-matriţer
  722102 prelucrător mecanic metale preţioase
  722103 presator piese din pulberi metalice
  722104 ştanţator
  722105 presator, ambutisor la cald
  722106 forjor manual
  722107 forjor-arcurar
  722108 forjor mecanic
  722109 confecţioner ferodouri
  722110 preparator pulberi
  722111 cuptorar-termist pentru ferite
  722112 fierar/potcovar
  722113 formator-presator ferite
  722114 finisor ferite
  722115 controlor de calitate la forjare
  722116 controlor de calitate la turnare
  722117 debitator-eboşator
  722118 dusisator-polizator

  7222 Lăcătuşi şi asimilaţi
  Lăcătuşii şi asimilaţii acestora confecţionează şi repară unelte făcute la comandă şi pe cele specializate, arme sportive, încuietori, matriţe, şabloane pentru componente de maşini şi alte articole din metal, folosind unelte de mână şi maşini-unelte pentru prelucrarea metalului la toleranţe precise.
  722201 lăcătuş SDV
  722202 sculer-matriţer
  722203 lăcătuş AMC
  722204 lăcătuş mecanică fină
  722205 prelucrător prin electroeroziune
  722206 lăcătuş la prelucrarea şi îndreptarea ţevilor ghintuite
#M3
  722207 lăcătuş construcţii structuri aeronave

#B
  7223 Reglori şi operatori de maşini unelte
  Reglorii şi operatorii de maşini unelte reglează şi/sau operează diferite maşini unelte care sunt utilizate pentru realizarea de toleranţe precise.
  722301 reglor la maşini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici şi materialelor electrice
  722302 reglor la maşini pentru confecţionarea elementelor galvanice
  722303 reglor benzi montaj
  722304 maşinist la linii automate aşchietoare
  722305 reglor maşini de bobinat şi platinat
  722306 reglor la maşini de prelucrare mase plastice
  722307 reglor maşini-unelte
  722308 reglor-montator
  722309 reglor la maşini pentru fabricarea lămpilor electrice
  722310 reglor şi reglor-conductor la maşini-unelte
  722311 conductor de instalaţii
  722312 operator la maşini-unelte semiautomate şi automate
  722313 dozator la fabricarea electrozilor de sudură
  722314 maşinist la lame de maşini pentru automate aşchietoare
  722315 degresator-imersioner
  722316 uscător electrozi de sudură
  722317 maşinist la maşini speciale fără aşchiere
  722318 preparator amestec de înveliş
  722319 pregătitor sârmă
  722320 finisator electrozi de sudură
  722321 maşinist la maşini speciale de aşchiere
  722322 maşinist la confecţionarea tuburilor de protecţie şi a dozelor de ramificaţie
  722323 operator la maşini-unelte cu comandă numerică
  722324 operator la maşini de electroeroziune automate

  7224 Operatori pe maşini de polizat, rectificat şi ascuţit
  Operatorii pe maşini de polizat, rectificat şi ascuţit se ocupă cu polizarea şi rectificarea suprafeţelor metalice şi cu ascuţirea uneltelor.
  722401 ascuţitor laminate la cald
  722402 ascuţitor laminate la rece
  722403 ascuţitor-călitor garnituri de carde
  722404 ascuţitor scule, instrumente medicale şi obiecte de uz casnic
  722405 debitator-şlefuitor perii de maşini electrice
  722406 polizator
  722407 şlefuitor metale
  722408 frezor universal
  722409 găuritor-filetator
  722410 honuitor, rodator-lepuitor
  722411 rabotor-mortezor universal
  722412 rectificator universal
  722413 strungar universal
  722414 broşator
  722415 frezor la maşini roţi dinţate
  722416 gravor mecanic
  722417 rabotor, mortezor roţi dinţate
  722418 rectificator dantură caneluri
  722419 strungar la strung paralel şi de detalonat
  722420 strungar la strung revolver
  722421 strungar la strung carusel
  722422 strungar la maşini orizontale
  722423 strungar la maşini de alezat
  722424 strungar la maşini de prelucrat în coordonate
  722425 strungar la maşini de strunjit roţi căi ferate
  722426 rectificator piese producătoare de ochiuri
  722427 şlefuitor metale cu plumb industria de armament
  722428 debitator semifabricate
  722429 curăţitor-sablator

  723 Mecanici de maşini şi utilaje
  Mecanicii de maşini şi utilaje montează, instalează, întreţin şi repară motoare, vehicule, maşini agricole sau industriale şi echipamente mecanice similare.

  7231 Mecanici de autovehicule
  Mecanicii de autovehicule montează, instalează, întreţin şi repară motoare, echipamente mecanice şi legate de autoturisme, camioane de livrare, motociclete şi alte autovehicule.
  723101 electrician auto
  723102 electromecanic auto
  723103 mecanic auto
  723104 operator standuri încercări
  723105 operator pregătire încercări vehicule

  7232 Mecanici de motoare de avioane
  Mecanicii de motoare de avioane se ocupă cu montarea, întreţinerea, repararea şi revizia motoarelor de avioane şi a ansamblurilor, cum ar fi corpuri de aeronave, sistemele hidraulice şi pneumatice.
  723201 mecanic aviaţie

  7233 Mecanici de maşini agricole şi industriale
  Mecanicii de maşini agricole şi industriale se ocupă cu montarea, instalarea, examinarea, întreţinerea şi repararea motoarelor, maşinilor agricole şi industriale şi echipamentelor mecanice, cu excepţia vehiculelor cu motor, avioanelor şi motoarelor electrice.
  723301 lăcătuş-montator agregate energetice şi de transport
  723302 mecanic utilaj
  723303 mecanic agricol
  723304 motorist
  723305 ungător-gresor
  723306 operator în verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu
  723307 mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut industriale
  723308 operator în verificarea, întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor
  723309 mecanic maşini agricole
  723310 mecanic trolist
#M1
  723311 mecanic întreţinere şi reparaţii utilaje din industria textilă, confecţii şi încălţăminte

#B
  7234 Lucrători specializaţi în repararea de biciclete şi asimilaţi
  Lucrătorii specializaţi în repararea de biciclete şi asimilaţii acestora montează, întreţin şi repară echipamentele mecanice şi similare ale bicicletelor, ricşelor, cărucioarelor pentru copii, scaunelor cu rotile şi echipamentele similare de transport nemotorizate.

  73 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere şi muncitori tipografi
  Muncitorii calificaţi în domeniul produselor manufacturiere şi muncitorii tipografi se ocupă cu fabricarea şi repararea instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, articolelor diverse, cum ar fi bijuterii sau alte articole din metale preţioase, obiecte de ceramică, vase din porţelan şi sticlă, precum şi obiecte de artizanat făcute din lemn sau materiale textile, piele ori materiale similare, lucrări de tipografie şi legătorie. Lucrările sunt realizate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală ori de altă natură care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor.

  731 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere
  Muncitorii calificaţi în domeniul produselor manufacturiere îmbină aptitudinile artistice şi manuale pentru proiectarea, confecţionarea, repararea, ajustarea, reglarea, întreţinerea şi ornamentarea instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, bijuteriilor şi a altor articole din metale preţioase, precum şi a obiectelor din ceramică şi porţelan. Aceştia aplică tehnici tradiţionale şi/sau tehnici recent dezvoltate pentru sculptarea, modelarea, asamblarea, împletirea şi ornamentarea diverselor articole din sticlă, ceramică, materiale textile, paie, piatră, lemn şi articolelor din piele.

  7311 Muncitori calificaţi în fabricarea/repararea instrumentelor şi aparatelor de precizie
  Muncitorii calificaţi în fabricarea/repararea instrumentelor şi aparatelor de precizie confecţionează, calibrează, repară, întreţin, reglează şi montează ceasuri de mână mecanice, pendule, instrumente şi echipamente de precizie nautice, meteorologice, optice, ortopedice şi, de asemenea, se ocupă cu reglarea acestora pentru o funcţionare corectă.
  731101 AMC-ist
  731102 armurier
  731103 blocator, chituitor, deblocator
  731104 ceasornicar
  731105 centrator, debordator piese optice
  731106 centrator, finisor aparate optice
  731107 degresator, curăţător piese şi aparate optice
  731108 lipitor lentile şi prisme
  731109 montator aparatură optică
  731110 optician
  731111 optician armament
  731112 confecţioner seringi
  731113 presator piese optice
  731114 reparator aparate foto
  731115 reparator stilouri, brichete
  731116 reparator umbrele
  731117 gravor piese optice
  731118 tratamentist piese optice
  731119 metrolog şi depanator mecanică fină, tehnică digitală şi analogică (MFTDA)
  731120 metrolog verificator

  7312 Muncitori calificaţi în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale
  Muncitorii calificaţi în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale confecţionează, asamblează, repară, reglează, restaurează instrumentele muzicale şi realizează acordarea acestora la înălţimea sunetului necesar, cu unelte manuale sau electrice. Aceştia, de obicei, se specializează pentru un singur tip de instrument, cum ar fi instrumente cu coarde, instrumente de suflat din trestie, instrumente de percuţie, instrumente de suflat din alamă.
  731201 acordor acordeoane, armonici
  731202 acordor piane, pianine, orgă, ţambal
  731203 caşerator şi şlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane
  731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane
  731205 constructor claviatură
  731206 constructor-reparator de acordeoane şi armonici
  731207 constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percuţie)
  731208 filator corzi pentru piane
  731209 montator corp sonor la piane
  731210 montator-reglor piane
  731211 montator-ajustor de acordeoane
  731212 lutier
  731213 constructor restaurator de orgi

  7313 Giuvaergii şi lucrători în metale preţioase
  Giuvaergiii şi lucrătorii în metale preţioase se ocupă cu proiectarea, fabricarea, ajustarea, repararea sau evaluarea bijuteriilor, articolelor de ceremonie ori religioase, obiectelor din aur, argint sau alte metale preţioase ori pietre preţioase. Aceştia se ocupă cu tăierea, şlefuirea şi fixarea pietrelor preţioase şi semipreţioase, inclusiv diamante, şi gravarea de modele pe bijuterii şi articole din metale preţioase. De asemenea, aceştia se ocupă şi cu tăierea şi şlefuirea diamantelor pentru scopuri industriale.
  731301 argintar
  731302 bijutier metale preţioase
  731303 cizelator
  731304 cizelator clişee galvanice
  731305 confecţioner ştampile de cauciuc, metal, facsimile
  731306 gravor manual
  731307 ţintuitor
  731308 bijutier metale comune
  731309 giuvaergiu
  731310 şlefuitor diamante naturale
#M1
  731311 maistru bijutier

#B
  7314 Olari şi lucrători asimilaţi
  Olarii şi lucrătorii asimilaţi acestora confecţionează obiecte din ceramică, vase de porţelan, obiecte sanitare, cărămizi, ţigle şi discuri abrazive, realizate manual sau cu ajutorul maşinilor.
  731401 aplicator de detalii la produse din ceramică
  731402 debavurator-retuşor la produse din ceramică fină
  731403 turnător produse ceramice
  731404 fasonator produse ceramice
  731405 glazurator produse din ceramică fină
  731406 modelator ceramică
  731407 olar ceramică (artizanat)
  731408 preparator mase ceramice
  731409 presator produse ceramice
  731410 râşnitor smalţ
  731411 şlefuitor produse din ceramică fină

  7315 Sticlari (suflători, şlefuitori, tăietori de sticlă)
  Sticlarii (suflătorii, şlefuitorii, tăietorii de sticlă) se ocupă cu suflarea, turnarea, tăierea, polizarea sticlei, modelarea sticlei topite conform modelelor.
  731501 brigadier la fabricarea sticlei
  731502 modelator tuburi spectrale
  731503 trăgător, şlefuitor, gradator nivele
  731504 prelucrător topitură sticlă la presă
  731505 prelucrător topitură sticlă la ţeavă
  731506 formator tuburi spectrale

  7316 Pictori decoratori, gravori pe sticlă şi ceramică
  Pictorii decoratori, gravorii pe sticlă şi ceramică decorează articole din lemn, metal, materiale textile, sticlă, ceramică şi alte materiale. Aceştia schiţează, trasează şi pictează litere, cifre, monograme şi desene şi gravează modele ornamentale florale pe sticlă şi alte articole.
  731601 pictor decor
  731602 gradator vase şi aparate de laborator
  731603 gravor produse de sticlă
  731604 inscripţioner pe produse de sticlă şi ceramică
  731605 pictor pe sticlă şi ceramică
  731606 oglindar

  7317 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale
  Muncitorii calificaţi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale aplică tehnici tradiţionale, cum ar fi uscarea, impregnarea pentru a pregăti lemnul, paiele, trestia, stuful, piatra, argila (lutul), scoicile şi alte materiale, precum şi sculptarea, modelarea, asamblarea, împletirea, pictarea sau ornamentarea diverselor articole pentru uzul personal ori gospodăresc sau pentru scopuri decorative. Ţesătorii, fabricanţii de pensule şi lucrătorii asimilaţi acestora selectează şi pregătesc materiale, cum ar fi fibre uscate (păr), nailon, ţesături, lemn, sârmă, pentru a face mobilier de răchită, pensule, mături şi o împletitură variată a diferitelor tipuri de coşuri.
  731701 confecţioner piese, linguri, spiţe, albii, doniţe, cozi de unelte, şindrilă, ciubere
  731702 confecţioner jucării
  731703 confecţioner obiecte artizanale din lemn
  731704 confecţioner plute
  731705 confecţioner garnituri pentru etanşare
  731706 pirogravor
  731707 rămar poleitor
  731708 sculptor în lemn
  731709 confecţioner cretă şcolară
  731710 traforator manual lemn
  731711 dogar manual
  731712 rotar caretaş
  731713 lumânărar
  731714 confecţioner cuţite, brice, brăţări, andrele, agrafe, inele
  731715 confecţioner nasturi, piepteni
  731716 confecţioner obiecte casnice din deşeuri de aluminiu şi alte metale
  731717 confecţioner obiecte din ipsos
  731718 confecţioner obiecte din os, scoică, mică etc.
  731719 confecţioner corzi din intestine
  731720 încadrator tablouri
  731721 confecţioner materiale didactice pentru ştiinţele naturii
  731722 confecţioner bidinele, pensule, perii
  731723 confecţioner mături
  731724 împletitor de nuiele
  731725 împletitor obiecte din foi de porumb
  731726 împletitor papură
  731727 legător de păr
  731728 sortator, spălător păr
  731729 prelucrător de păr la maşină
  731730 prelucrător manual de păr
  731731 împletitor din panglică împletită
  731732 pieptănător de păr la maşină
  731733 fierbător-uscător de păr

  7318 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din textile, piele şi materiale similare
  Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din textile, piele şi materiale similare aplică tehnici şi modele tradiţionale pentru a produce ţesături, produse tricotate, brodate, ţesute şi alte articole de îmbrăcăminte şi articole de uz casnic, precum şi încălţăminte tradiţională, genţi de mână, curele şi alte accesorii.
  731801 confecţioner plase pescăreşti
  731802 confecţioner articole hârtie
  731803 confecţioner bibelouri din Jenille
  731804 decorator în piele
  731805 velator-matisor
  731806 confecţioner manual de produse din sfori sau frânghii
  731807 ghemuitor
  731808 polierator frânghii
  731809 cablator frânghii
  731810 saluzitor frânghii
  731811 confecţioner unelte pescuit din plase
  731812 confecţioner îmbrăcare volane în piele
  731813 prelucrător de fulgi şi pene
  731814 filator
  731815 ajutor maistru filator
  731816 ţesător
  731817 tricoter manual
  731818 ajutor maistru ţesător, tricoter
  731819 croşetor
  731820 împletitor textile
  731821 confecţioner preşuri
  731822 ţesător restaurator manual covoare
  731823 pregătitor şi confecţioner cataloage mostre
  731824 confecţioner tricotaje după comandă
  731825 finisor textile (vopsitor, imprimeur)
  731826 repasator
  731827 aburitor textile
  731828 reparator covoare
  731829 ţesător manual
  731830 cusător mănuşi piele
  731831 croitor mănuşi piele
  731832 finisor mănuşi piele
  731833 croitor-ştanţator articole marochinărie
  731834 cusător articole marochinărie
  731835 pregătitor articole marochinărie
  731836 asamblator-montator articole marochinărie

  7319 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde muncitorii calificaţi în domeniul produselor manufacturiere care efectuează/execută articole de artizanat tradiţional neclasificaţi în altă parte. De exemplu, grupa de bază include muncitorii calificaţi în executarea de produse artizanale în metale nepreţioase şi piatră.
  731901 confecţioner manual în metaloplastie
  731902 confecţioner proteze dentare
  731903 confecţioner proteze ortopedice
  731904 confecţioner jaluzele
  731905 împletitor fibre plastice
  731906 confecţioner flori artificiale

  732 Lucrători poligrafi
  Lucrătorii poligrafi culeg şi aranjează caracterele înainte de imprimare, montează şi acţionează presele de tipărit, leagă şi finisează produsele tipărite, pregătesc şabloanele şi acţionează echipamentele de imprimare pe ecran (serigrafie).

  7321 Zeţari şi linotipişti
  Zeţarii şi linotipiştii corectează, configurează, aranjează şi compun texte şi elemente grafice într-o formă adecvată pentru utilizarea în diverse procese de imprimare şi de reprezentare în alte medii vizuale.
  732101 culegător la maşina de cules şi turnat rânduri (linotipist)
  732102 culegător la maşina de perforat programe pentru maşinile de turnat text (monotastor)
  732103 culegător la maşina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV)
  732104 culegător manual (zeţar)
  732105 frezor-montator clişee
  732106 stereotipar
  732107 galvanotipist
  732108 corodor prin procedee chimice (tiefdruc şi zinco)
  732109 zincograf
  732110 copist formare tipar plan
  732111 desenator cromolitograf
  732112 şlefuitor-granulator
  732113 gravor plăci metalice
  732114 gravor plăci litografice
  732115 fotogravor
  732116 turnător valuri
  732117 manipulant cutter-plotter

  7322 Tipografi
  Tipografii montează şi acţionează presele digitale, presele de tipar înalt, presele litografice, maşinile de tipar flexografice, maşinile de tipar adânc (gravură), presele de ziare şi alte prese de imprimare (tipărit).
  732201 tipograf turnător la maşinile de turnat text
  732202 imprimeur textil
  732203 imprimator serigraf
  732204 tăietor matriţe serigrafie
  732205 serigraf
  732206 operator presă de transfer termic
  732207 tipograf-tipăritor
  732208 dactilo-rotaprint
  732209 operator la maşina electronică de gravat
  732210 operator la maşinile de fotoculegere (monofoto)
  732211 operator tipărituri Braille
  732212 heliografist
  732213 operator xerox
  732214 operator maşini multiplicat
  732215 tipograf print digital şi offset
  732216 operator la maşina de gravat şi decupat cu laser
  732217 operator la maşina de tampografiat
  732218 tipograf flexograf

  7323 Legători şi lucrători finisare
  Legătorii şi lucrătorii finisare se ocupă cu legarea cărţilor şi a altor publicaţii şi finisarea produselor tipărite manual sau mecanic.
  732301 legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale)
  732302 colator publicitar
  732303 maşinist în legătorie mecanică
  732304 strungar şlefuitor tipografie

  74 Tehnicieni la echipamente electrice şi electronice
  Tehnicienii la echipamente electrice şi electronice instalează, montează şi întreţin sistemele de instalaţii electrice, echipamentele şi alte dispozitive de transmisie electrică, cabluri şi linii de alimentare, precum şi echipamente şi sisteme electronice şi de telecomunicaţii. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru a îmbunătăţi calitatea produselor.

  741 Montatori de echipamente electrice
  Montatorii de echipamente electrice instalează, montează şi întreţin sistemele electrice de cabluri şi echipamentele similare, maşinile electrice şi alte dispozitive electrice şi de transmisie electrică, liniile şi cablurile de alimentare.

  7411 Electricieni construcţii şi asimilaţi
  Electricienii din construcţii şi asimilaţii acestora se ocupă cu instalarea, întreţinerea şi repararea sistemelor electrice de cabluri şi a echipamentelor şi dispozitivelor similare.
  741101 electrician în construcţii
  741102 electrician de întreţinere în construcţii
  741103 instalator pentru sisteme fotovoltaice solare
  741104 instalator pentru sisteme termice solare
  741105 montator instalaţii solare
  741106 electrician constructor montator aparataj şi cabluri de joasă tensiune
  741107 electrician constructor montator aparataj şi cabluri de medie şi înaltă tensiune
  741108 electrician constructor instalator aparatură de măsură şi control
  741109 electrician constructor pentru probe şi încercări funcţionale
  741110 electrician în construcţii civile şi industriale

  7412 Mecanici şi instalatori de echipamente electrice
  Mecanicii şi instalatorii de echipamente electrice se ocupă cu montarea, reglarea, instalarea şi repararea maşinilor electrice şi altor echipamente şi dispozitive electrice în clădiri, fabrici, ateliere de lucru sau alte locuri.
  741201 electrician echipamente electrice şi energetice
  741202 bobinator aparataj electric
  741203 electromecanic reparator obiecte de uz casnic
  741204 bobinator maşini electrice rotative
  741205 electrician aparate măsură-control şi automatizare în centrale termoelectrice şi nuclearoelectrice
  741206 electrician montare şi reparaţii aparataj electric de protecţie, relee, automatizare
  741207 bobinator condensatori pentru instalaţii electrice
  741208 electrician verificări şi măsurători electrice în centrale şi reţele electrice
  741209 bobinator transformatoare
  741210 montator/reglor/depanator de aparataj electric
  741211 montator, reglor şi depanator pentru aparate de măsură electrice şi relee
  741212 montator, reglor şi depanator de ascensoare
  741213 electrician nave
  741214 confecţioner cablaje auto
  741215 electromecanic maşini şi echipamente electrice
  741216 electromecanic staţie pompare apă-canal

  7413 Montatori de linii electrice
  Montatorii de linii electrice se ocupă cu instalarea, repararea şi asigurarea transmisiei electrice prin cabluri de alimentare şi echipamente similare.
  741301 electrician exploatare centrale şi staţii electrice
  741302 electrician exploatare reţele electrice
  741303 electrician montare şi reparaţii cabluri electrice subterane
  741304 electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene
  741305 electrician montare şi reparaţii echipament electric din centrale, staţii şi posturi de transformare electrice
  741306 electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice
  741307 electrician de întreţinere şi reparaţii
  741308 electrician montator de instalaţii automatizate
  741309 electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport
  741310 electrician pentru protecţia catodică
  741311 electrician rural
  741312 electrician de mină
  741313 electrician pentru utilizarea energiei electrice

  742 Montatori de echipamente electronice şi de telecomunicaţii
  Montatorii de echipamente electronice şi de telecomunicaţii se ocupă cu montarea, întreţinerea, reglarea şi repararea echipamentelor electronice, cum ar fi aparatele comerciale şi de birou, instrumentele electronice, sistemele de control, precum şi cu instalarea, repararea şi întreţinerea echipamentelor de telecomunicaţii, echipamentelor de transmisie a datelor, cablurilor, antenelor, repararea, montarea şi întreţinerea calculatoarelor.

  7421 Mecanici de echipamente electronice
  Mecanicii de echipamente electronice se ocupă cu montarea, întreţinerea, reglarea şi repararea echipamentelor electronice cum ar fi aparatele comerciale şi de birou, instrumentele electronice şi sistemele de control.
  742101 electrician depanator utilaje calcul
  742102 electronist depanator utilaje calcul
  742103 plantator elemente electronice
  742104 operator în verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor
  742105 tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu
  742106 tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor

  7422 Muncitori în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
  Muncitorii în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) se ocupă cu instalarea, repararea şi întreţinerea echipamentelor de telecomunicaţii, echipamentelor de transmisie de date, cablurilor, antenelor şi conductorilor, precum şi cu repararea, montarea şi întreţinerea calculatoarelor.
  742201 automatist
  742202 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)
  742203 electromecanic radio-radioficare
  742204 electromecanic reţele cabluri
  742205 electromecanic reţele linii
  742206 electromecanic telegrafie, telefonie
  742207 electronist telecomunicaţii
  742208 jonctor
  742209 linior
  742210 montator, reglor, testor aparatură de telecomunicaţii şi instalaţii de semnalizare, centralizare şi blocare
  742211 electromecanic electroalimentare
  742212 muncitor radioelectronist
  742213 electromecanic automatizări şi telecomunicaţii
  742214 electromecanic

  75 Muncitori calificaţi în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecţii şi alţi lucrători asimilaţi
  Muncitorii calificaţi în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecţii şi alţi lucrători asimilaţi acestora se ocupă cu prelucrarea şi procesarea materiilor prime din agricultură şi pescuit în produse alimentare şi în alte produse, precum şi cu producerea şi repararea bunurilor realizate din lemn, textile, blană, piele sau alte materiale. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor.

  751 Muncitori calificaţi în industria alimentară
  Muncitorii calificaţi din industria alimentară se ocupă cu sacrificarea animalelor, prelucrarea şi pregătirea acestora şi a produselor alimentare conexe pentru consumul uman şi animalier, prepararea de diferite tipuri de pâine, prăjituri şi alte produse făinoase, procesarea şi conservarea fructelor, legumelor şi produselor alimentare similare, degustarea şi clasificarea diferitelor produse alimentare şi băuturi sau pregătirea tutunului şi fabricarea de produse din tutun.

  7511 Măcelari şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui
  Măcelarii şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui se ocupă cu sacrificarea animalelor, curăţarea, tăierea şi pregătirea cărnii şi a peştelui, dezosarea şi pregătirea produselor alimentare sau conservarea cărnii, peştelui şi altor produse alimentare prin uscare, sărare ori afumare.
  751101 carmangier
  751102 ciontolitor tranşator carne
  751103 măcelar
  751104 sterilizator
#M3
  751105 operator abatorizare păsări
#B
  751106 lucrător la prelucrarea peştelui
  751107 afumător carne
#M3
  751108 operator prelucrare iniţială a păsărilor
  751109 operator prelucrarea carcaselor de pasăre
  751110 operator sortare carcase de pasăre
  751111 operator tranşare carcase de pasăre

#B
  7512 Brutari, patiseri şi cofetari
  Brutarii, patiserii şi cofetarii prepară diferite tipuri de pâine, prăjituri şi alte produse din făină, precum şi ciocolată şi produse de cofetărie.
  751201 brutar
  751202 cofetar
  751203 patiser
  751204 preparator de semifabricate şi preparate culinare
  751205 operator la fabricarea produselor congelate de patiserie şi panificaţie

  7513 Lucrători în fabricarea produselor lactate
  Lucrătorii în fabricarea produselor lactate se ocupă cu prelucrarea diferitelor tipuri de brânză, unt şi smântână sau a altor produse lactate.
  751301 pasteurizator produse lactate
  751302 preparator produse lactate
  751303 smântânitor

  7514 Lucrători în conservarea fructelor şi legumelor
  Lucrătorii în conservarea fructelor şi legumelor se ocupă cu prelucrarea şi conservarea fructelor, nucilor (alunelor) şi produselor alimentare similare, în diferite moduri, inclusiv gătire, uscare, sărare sau extracţie de sucuri ori uleiuri.
  751401 preparator conserve, legume şi fructe
  751402 uscător-deshidrator legume, fructe
  751403 preparator castane, dovleac, porumb
  751404 lucrător în procesarea de fructe de pădure şi ciuperci de pădure

  7515 Controlori de calitate şi degustători de mâncăruri şi băuturi
  Controlorii de calitate şi degustătorii de mâncăruri şi băuturi verifică, gustă şi clasifică diferitele tipuri de produse agricole, alimentare şi băuturi.
  751501 degustător

  7516 Lucrători în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun
  Lucrătorii în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun pregătesc frunzele de tutun şi fabrică diferite produse din tutun.
  751601 condiţioner tutun pentru fabricarea ţigaretelor

  752 Muncitori calificaţi în tratarea lemnului şi asimilaţi
  Muncitorii calificaţi în tratarea lemnului şi alţi lucrători asimilaţi acestora se ocupă cu tratarea şi prelucrarea lemnului, producerea de plăci aglomerate, plăci dure, plăci de izolare, placaje, furnire şi produse similare din lemn, executarea, decorarea şi repararea mobilierului din lemn, a vehiculelor şi a altor produse din lemn. Aceştia folosesc unelte manuale specializate şi montează, operează şi supraveghează echipamentele, instalaţiile şi maşinile-unelte de prelucrare a lemnului.

  7521 Lucrători în tratarea lemnului
  Lucrătorii în tratarea lemnului se ocupă cu acţionarea şi supravegherea echipamentelor şi maşinilor de prelucrare şi tratare a lemnului utilizate pentru îndepărtarea scoarţei de pe buşteni, la producerea de aşchii de lemn, la uscarea şi tratarea lemnului şi la producerea de plăci aglomerate, plăci dure, plăci de izolare, placaje, furnire şi produse similare din lemn.
  752101 vopsitor lemn
  752102 pregătitor paste chimice
  752103 pregătitor plăci fibrolemnoase şi hârtie pentru filme
  752104 uscător, aburitor material lemnos

  7522 Ebenişti şi asimilaţi
  Ebeniştii şi lucrătorii asimilaţi acestora produc, decorează şi repară mobilier din lemn, căruţe şi alte vehicule, roţi, piese de schimb, accesorii, modele şi alte produse din lemn utilizând maşini de prelucrare a lemnului, maşini-unelte şi alte unelte de mână specializate.
  752201 tâmplar universal
  752202 tâmplar carosier
  752203 tâmplar manual/artizanal
  752204 marangoz-călăfătuitor
  752205 asamblator lăzi
  752206 confecţioner-montator produse din lemn
  752207 curbător-montator butoaie din lemn
  752208 tâmplar manual la presare şi încleiere
  752209 corhănitor
  752210 tâmplar manual ajustor montator
  752211 tâmplar manual la îmbinarea furnirelor
  752212 marangoz cală-tachelagiu
  752213 şlefuitor, lustruitor
  752214 pregătitor suprafeţe pentru lăcuit
  752215 gardinator
  752216 confecţioner-montator cercuri la butoaie
  752217 decupator lamele din lemn pentru lăzi
  752218 preparator-dozator adezive, răşini, lacuri şi emailuri în industria lemnului
  752219 tâmplar restaurator
  752220 restaurator şarpante şi structuri din lemn
  752221 tâmplar binale

  7523 Reglori şi operatori la maşini de prelucrat lemn
  Reglorii şi operatorii la maşini de prelucrat lemn montează şi monitorizează maşinile automate sau semiautomate de prelucrat lemnul, cum ar fi maşini de tăiere de precizie, maşini de rindeluit, maşini de alezat, strunguri şi maşini de sculptat în lemn pentru fabricarea sau repararea pieselor din lemn pentru mobilier, accesorii şi alte produse din lemn.
  752301 strungar în lemn
  752302 reglor maşini de prelucrat lemn
  752303 tăietor de precizie în lemn
  752304 confecţioner articole speciale din lemn
  752305 confecţioner parchete
  752306 confecţioner cutii chibrituri din furnir
  752307 impregnator-uscător chibrituri
  752308 confecţioner gămălii chibrituri
  752309 maşinist la umplerea şi închiderea cutiilor de chibrituri
  752310 pastator cutii de chibrituri
  752311 fasonator calapoade
  752312 montator accesorii pentru calapoade
  752313 finisor calapoade
  752314 circularist la tăiat lemne de foc
  752315 curbător lemn
  752316 gradator rechizite şi articole tehnice din lemn
  752317 tâmplar mecanic la croit şi dimensionat
  752318 tâmplar mecanic la rindeluit
  752319 tâmplar mecanic la frezat şi găurit
  752320 tâmplar mecanic la strunjit
  752321 tâmplar mecanic la şlefuit
  752322 confecţioner mine pentru creioane
  752323 înnobilator scândurele pentru creioane
  752324 fasonator creioane şi tocuri
  752325 finisor creioane şi tocuri
  752326 preparator paste chimice pentru chibrituri
  752327 confecţioner cutii chibrituri din carton
  752328 operator la maşini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului

  753 Lucrători în industria textilă şi confecţii
  Lucrătorii din industria textilă şi confecţii se ocupă cu ajustarea, modificarea şi repararea articolelor de îmbrăcăminte croite, proiectarea şi fabricarea de confecţii textile, produse din piele sau blană, repară, reînnoiesc şi decorează articolele de îmbrăcăminte, mănuşi şi alte produse textile, concep modele de îmbrăcăminte, instalează, repară şi înlocuiesc tapiţeria mobilierului, aparatelor ortopedice şi accesoriilor de automobile, taie, răzuiesc, tăbăcesc, lustruiesc şi vopsesc pieile de animale, modifică şi repară încălţăminte şi articole din piele.

  7531 Croitori, confecţioneri, blănari şi pălărieri
  Croitorii, confecţionerii (de îmbrăcăminte), blănarii şi pălărierii se ocupă cu fabricarea, ajustarea, modificarea şi repararea articolelor de îmbrăcăminte croite sau confecţionate manual. Aceştia execută îmbrăcăminte la comandă, cum ar fi costume, paltoane şi rochii din materiale textile, piele fină, blană şi alte materiale, sau confecţionează pălării şi peruci conform specificaţiilor clienţilor şi ale producătorilor de îmbrăcăminte.
  753101 croitor
  753102 lenjer, confecţioner lenjerie după comandă
  753103 confecţioner pălării
  753104 ajutor maistru croitor
  753105 plior confecţii
  753106 modistă
  753107 ceaprazar-şepcar
  753108 curăţitor-reparator pălării
  753109 retuşier confecţii
  753110 blănar-confecţioner îmbrăcăminte din blană, după comandă
  753111 confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori, după comandă
  753112 cojocar
  753113 confecţioner, prelucrător în industria textilă

  7532 Confecţioneri de şabloane şi tipare
  Confecţionerii de şabloane şi tipare se ocupă cu crearea modelelor-etalon de precizie pentru fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din textile şi produse din piele sau blană. Aceştia trasează, taie, modelează materiale textile, piele fină şi alte materiale conform planurilor sau specificaţiilor privind fabricarea de articole de îmbrăcăminte, pălării şi şepci, mănuşi şi produse diverse.
  753201 croitor-confecţioner îmbrăcăminte, după comandă
  753202 multiplicator şabloane croitorie
  753203 confecţioner corsete
  753204 confecţioner reparator cravate
  753205 planimetror şabloane
  753206 croitor confecţioner costume teatru

  7533 Lucrători în broderie şi asimilaţi

  Lucrătorii în broderie şi asimilaţii acestora se ocupă cu coaserea, repararea şi decorarea articolelor de îmbrăcăminte, mănuşilor şi altor produse din materiale textile, blană, piele fină şi alte materiale, precum şi cu fabricarea de corturi, vele, copertine şi prelate. Aceştia lucrează în principal manual, utilizând ac şi aţă, dar pot efectua unele sarcini folosind maşini de cusut.
  753301 broder manual
  753302 stopeur
  753303 remaieur ciorapi
  753304 broder manual-mecanic
  753305 broder la gherghef

  7534 Tapiţeri şi asimilaţi
  Tapiţerii şi asimilaţii acestora instalează, repară şi înlocuiesc tapiţeriile aferente mobilei, aparatelor ortopedice, scaunelor, panourilor şi accesoriilor automobilelor, vagoanelor de cale ferată, avioanelor, navelor şi altor articole similare cu material textil, piele sau alte materiale de tapiţerie. De asemenea aceştia confecţionează şi repară perne, pături şi saltele.
  753401 tapiţer
  753402 saltelar
  753403 plăpumar

  7535 Tăbăcari şi alţi muncitori în prelucrarea pielii
  Tăbăcarii şi alţi muncitori în prelucrarea pieii taie, răzuiesc, curăţă, tăbăcesc, şlefuiesc şi vopsesc pieile de animale pentru producerea stocurilor de piele şi blănuri finisate pentru confecţionarea de articole de îmbrăcăminte şi alte produse.
  753501 meşteşugar argăsitor
  753502 meşteşugar cenuşeritor
  753503 meşteşugar finisor mineral
  753504 meşteşugar finisor vegetal
  753505 meşteşugar sortator în industria pielăriei

  7536 Cizmari şi asimilaţi
  Cizmarii şi asimilaţii acestora fabrică, modifică şi repară încălţăminte standard realizată la comandă sau ortopedică şi articole din piele naturală ori sintetică, cum ar fi bagaje, genţi de mână şi curele (cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte din piele, pălăriilor şi mănuşilor), sau participă la fabricarea pantofilor şi articolelor similare. Aceştia decorează şi finisează pantofii, bagajele, genţile de mână şi curelele.
  753601 cizmar-confecţioner încălţăminte, după comandă
  753602 confecţioner articole din piele şi înlocuitori
  753603 confecţioner încălţăminte ortopedică
  753604 curelar, confecţioner harnaşamente
  753605 marochiner-confecţioner marochinărie, după comandă
  753606 opincar
  753607 tălpuitor (confecţioner-reparaţii încălţăminte)

  754 Alţi muncitori calificaţi
  Alţi muncitori calificaţi desfăşoară activităţi sub suprafaţa apei, utilizând aparate subacvatice de respirat, poziţionează, montează şi detonează explozibile, inspectează şi testează materii prime, produse şi componente fabricate, elimină organismele nedorite pentru prevenirea deteriorării culturilor agricole, clădirilor şi altor structuri. Această grupă de bază include ocupaţii din domeniul comercial şi meşteşugăresc neclasificate în altă parte în grupa majoră 7 – Muncitori calificaţi şi asimilaţi.

  7541 Scafandri
  Scafandrii desfăşoară activităţi sub suprafaţa apei utilizând aparate subacvatice de respirat, pentru a inspecta, instala, repara şi înlătura echipamente şi structuri, efectuează, supraveghează teste şi experimente, armează explozibile, fotografiază structuri sau viaţa marină ori găsesc şi recuperează obiecte şi persoane dispărute.
  754101 scafandru
  754102 scafandru lucrător subacvatic
  754103 scafandru şef grup
  754104 scafandru şef utilaj
  754105 scafandru greu
  754106 operator barocameră
  754107 scafandru salvator
  754108 şef de scufundare
  754109 tehnician de scufundare

  7542 Artificieri
  Artificierii se ocupă cu poziţionarea, montarea şi detonarea de explozibile la exploatările miniere, cariere şi şantiere de demolare.
  754201 artificier de mină
  754202 artificier la lucrări de suprafaţă
  754203 pirotehnician cinematografie şi teatru
#M1
  754204 pirotehnician

#B
  7543 Sortatori şi controlori de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri şi băuturi)
  Sortatorii şi controlorii de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri şi băuturi) verifică, testează, sortează, iau eşantioane şi cântăresc materiile prime, componentele fabricate şi bunurile necomestibile produse sau vândute pentru a asigura conformitatea cu standardele de calitate şi pentru a identifica defectele, uzura şi abaterile de la specificaţii, precum şi pentru clasificarea şi sortarea acestora în funcţie de calitatea lor.
  754301 controlor calitate

  7544 Lucrători specializaţi în servicii de erbicidare şi dezinsecţie
  Lucrătorii specializaţi în servicii de erbicidare şi de dezinsecţie utilizează produse chimice pentru a elimina insectele dăunătoare, animalele mici, plantele sălbatice şi alte organisme nedorite pentru a preveni deteriorarea culturilor, clădirilor şi a altor structuri şi împrejurimile acestora, precum şi pentru a preveni riscurile asupra sănătăţii.

  7549 Alţi muncitori calificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde ocupaţiile din domeniul comercial şi meşteşugăresc neclasificate în altă parte în grupa majoră 7 – Muncitori calificaţi şi asimilaţi. De exemplu, această grupă de bază include lucrătorii care se ocupă cu modelarea, tăierea, şlefuirea şi lustruirea lentilelor optice.

  8 Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente
  Operatorii la instalaţii şi maşini, asamblorii de maşini şi echipamente acţionează şi supraveghează maşini şi echipamente industriale şi agricole la faţa locului sau dirijează de la distanţă prin telecomandă, conduc trenuri, autovehicule, utilaje şi echipamente mobile sau asamblează produse din părţi componente, conform specificaţiilor şi procedurilor precizate. Activitatea desfăşurată în principal necesită experienţă şi cunoaşterea maşinilor şi echipamentelor industriale şi agricole, precum şi abilitatea de a face faţă vitezei de funcţionare a maşinilor şi de a se adapta la inovaţiile tehnologice.

  81 Operatori la maşini şi instalaţii
  Operatorii la maşini şi instalaţii acţionează şi supraveghează, la faţa locului sau prin ghidare de la distanţă prin telecomandă, instalaţii industriale, maşini şi echipamente fixe sau pentru care mobilitatea nu este parte integrantă a funcţionării. Activitatea desfăşurată în principal necesită experienţă şi înţelegerea maşinilor şi echipamentelor industriale care sunt acţionate şi supravegheate. Abilitatea de a face faţă vitezei de funcţionare a maşinilor şi de a se adapta inovaţiilor tehnologice este adesea necesară.

  811 Operatori la instalaţiile de exploatare şi prelucrare a minereurilor
  Operatorii la instalaţiile de exploatare şi prelucrare a minereurilor acţionează şi supraveghează instalaţiile şi maşinile (utilajele) care extrag roci şi minereuri din pământ, prelucrează minereurile şi piatra, forează puţuri, fabrică şi finisează produse din ciment şi piatră.

  8111 Mineri şi lucrători în carieră
  Minerii şi lucrătorii în carieră acţionează instalaţiile, maşinile şi instrumentele manual pentru a extrage piatră, minereuri şi depozite nemetalice din minele şi carierele subterane şi de suprafaţă.
  811101 miner în subteran
  811102 miner la suprafaţă
  811103 miner în subteran pentru construcţii
  811104 maşinist pentru utilaje specifice la extracţie şi execuţia tunelurilor
  811105 semnalist-cuplător
  811106 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate
  811107 trolist

  8112 Operatori la instalaţiile de prelucrare a minereurilor şi rocilor
  Operatorii la instalaţiile de prelucrare a minereurilor şi rocilor acţionează şi monitorizează maşinile şi echipamentele de prelucrare a rocilor, minereurilor şi pietrei pentru a recupera produsele rafinate (de calitate superioară), pentru utilizare imediată sau pentru o prelucrare ulterioară.
  811201 brichetator cărbune
  811202 distilator la prepararea cărbunelui
  811203 operator la prepararea minereurilor
  811204 operator la sfărâmarea minereurilor
  811205 prăjitor minereu
  811206 prelucrător mică
  811207 spălător la prepararea cărbunilor
  811208 flotator la prepararea cărbunilor
  811209 separator la prepararea cărbunilor
  811210 morar la maşini de mărunţit roci
  811211 tocător la maşini de mărunţit roci
  811212 concasorist
  811213 operator mineralurg

  8113 Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului
  Operatorii la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului se ocupă cu reglarea, asamblarea şi acţionarea utilajelor (instalaţiilor) de foraj şi a echipamentelor similare pentru săparea puţurilor, extragerea minereurilor, lichidelor şi gazelor sau pentru diverse alte scopuri.
  811301 operator extracţie ţiţei
  811302 sondor la foraj manual
  811303 operator-prospector lucrări geologice şi geofizice
  811304 operator transport pe conducte singulare gaze
  811305 operator extracţie gaze
  811306 operator extracţie ţiţei în subteran
  811307 operator extracţie sare în salină
  811308 operator măsurători speciale sonde
  811309 operator lucrări speciale sonde
  811310 sondor la forajul mecanizat şi reparaţii sonde
  811311 sondor la intervenţii de sonde
  811312 sondor la punerea în producţie
  811313 primitor-preparator produse fluide
  811314 operator flotare produse fluide

  8114 Operatori la maşini de preparare a cimentului, rocilor şi altor produse minerale
  Operatorii la maşinile de preparare a cimentului, rocilor şi altor produse minerale acţionează şi supraveghează maşinile (instalaţiile) pentru fabricarea şi finisarea prefabricatelor din beton, bitum şi produse din piatră şi pregătirea pietrei pentru construcţii.
  811401 cuptorar lianţi
  811402 fasonator produse din azbociment
  811403 finisor produse din azbociment
  811404 morar lianţi
  811405 preparator pastă de azbociment
  811406 tratamentist produse din azbociment
  811407 operator la impregnarea produselor hidroizolatoare
  811408 maşinist pentru prefabricate din beton şi beton armat
  811409 operator la fabricarea vatei şi produselor din vată minerală
  811410 confecţioner garnituri din azbest
#M5
  811411 operator cameră comandă pentru fabrica de ciment
  811412 operator flux pentru fabrica de ciment

#B
  812 Operatori la instalaţiile de prelucrare şi finisare a metalelor
  Operatorii la instalaţiile de prelucrare şi finisare a metalelor operează, acţionează şi supraveghează maşinile (instalaţiile) şi echipamentele de comandă cu o unică funcţie, utilizate pentru a controla transformarea, prelucrarea şi finisarea minereurilor şi metalelor.

  8121 Operatori la instalaţiile de prelucrare a metalelor
  Operatorii la instalaţiile de prelucrare a metalelor acţionează, monitorizează, reglează şi întreţin maşinile (instalaţiile) şi echipamentele cu funcţia unică de prelucrare şi transformare a minereurilor, precum şi pentru a îmbunătăţi, căli, lamina şi extruda metalele.
  812101 cocsar
  812102 furnalist
  812103 oţelar
  812104 pregătitor materiale de şarje
  812105 melanjorist
  812106 operator oxizi de plumb
  812107 dezbătător lingouri
  812108 metalurgist pulberi din oxid de fier
  812109 curăţitor lingouri
  812110 preparator la concentratele miniere
  812111 topitor la concentrate miniere
  812112 rafinator metale neferoase
  812113 electrometalurgist
  812114 condiţioner-finisor
  812115 turnător fontă
  812116 granulator zgură
  812117 epurator gaze
  812118 maşinist suflante
  812119 pregătitor de şarje
  812120 dozator la producerea aglomeratului
  812121 aglomeratorist
  812122 maşinist exhaustor
  812123 operator separare magnetică
  812124 laminator semifabricate, profiluri tablă şi platbandă
  812125 laminator, presator ţevi plumb
  812126 topitor, turnător metale preţioase
  812127 laminator sârmă
  812128 laminator tablă subţire
  812129 laminator de bandaje şi discuri
  812130 laminator de ţevi
  812131 laminator pe laminoare continue
  812132 laminator de benzi la rece
  812133 presator de ţevi la cald şi profiluri prin extruziune
  812134 alimentator-încălzitor de materiale
  812135 operator la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea metalelor
  812136 laminator
  812137 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate
  812138 termist tratamentist de piese semifabricate, finite
  812139 călitor prin inducţie sau cu flacără
  812140 călitor scule
  812141 termist-tratamentist
  812142 operator la instalaţii de tratament termic cu procesare
  812143 operator la pregătirea şarjelor pentru tratament termic
  812144 finisor laminate şi trefilate
  812145 decapator
  812146 regulator ţevi
  812147 trefilator, trăgător

  8122 Operatori la instalaţiile de finisare şi tratare chimică a suprafeţelor metalice
  Operatorii la instalaţiile de finisare şi tratare chimică a suprafeţelor metalice acţionează şi supraveghează echipamentele care finisează şi acoperă cu metal articole sau părţi (componente), pentru a le asigura o rezistenţă îmbunătăţită la coroziune şi uzură (abraziune), în scopuri decorative ori pentru a le transmite proprietăţile electrice sau magnetice.
  812201 galvanizator
  812202 metalizator prin pulverizare
  812203 metalizator prin cufundare în metal topit
  812204 confecţioner protecţii şi obiecte anticorozive
  812205 emailator
  812206 operator la confecţionarea materialelor electroizolante
  812207 matisor cabluri
  812208 metalizator-termist
  812209 arzător email
  812210 emailator insigne şi decoraţii
  812211 emailator firme şi decoruri
  812212 emailator prin pudrare
  812213 emailator prin pulverizare
  812214 preparator email
  812215 emailator prin imersiune
  812216 acoperitor metale
  812217 poleitor filiere
  812218 protejator conductori cabluri şi condensatori statici de forţă
  812219 confecţioner izolaţii la conductori electrici
  812220 confecţioner mantale de plumb prin presare la cabluri
  812221 confecţioner toroane şi cablaje la conductori electrici
  812222 pregătitor seturi de cabluri electrice pentru autotrac şi accesorii
  812223 preparator electrolit şi amestec depolarizator
  812224 confecţioner şi legător depolarizator
  812225 asamblator elemente şi baterii galvanice
  812226 confecţioner de elemente galvanice
  812227 confecţioner celule de electroliză

  813 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice şi fotografice
  Operatorii la maşinile şi instalaţiile destinate fabricării produselor chimice şi fotografice acţionează şi supraveghează maşinile care procesează o varietate de produse chimice şi alte ingrediente pentru fabricarea produselor farmaceutice, produselor pentru toaletă, explozivilor, produselor fotografice sau altor produse chimice.

  8131 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice
  Operatorii la maşinile şi instalaţiile destinate fabricării produselor chimice acţionează şi supraveghează utilajele care amestecă, prelucrează şi ambalează o gamă largă de produse chimice.
  813101 operator la maşini de măcinare fină (produse chimice)
  813102 operator la maşini de fragmentare (produse chimice)
  813103 operator la maşini de amestecare (produse chimice)
  813104 operator la instalaţii de ardere
  813105 uscător în industria chimică
  813106 preparator în industria chimică
  813107 sinterizator
  813108 operator la fabricarea sticlei
  813109 împâslitor pânză sticlă
  813110 filator fibre sticlă
  813111 preparator amestec şi topitor sticlă
  813112 operator poliesteri armaţi cu fibră de sticlă
  813113 extractorist în chimie
  813114 fermentator în chimie
  813115 concentrator-purificator în chimie
  813116 extractorist uleiuri volatile naturale şi colesterină
  813117 operator chimist la producerea compuşilor organici ai sulfului şi îngrăşămintelor fosfatice
  813118 distilator în industria chimică
  813119 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice
  813120 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor şi uleiurilor
  813121 operator chimist la fabricarea coloranţilor
  813122 operator la obţinerea produselor din spume poliuretanice şi latex
  813123 operator chimist la producerea compuşilor anorganici ai azotului şi îngrăşămintelor azotoase
  813124 operator lacuri electroizolante
  813125 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric
  813126 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie
  813127 operator cracare, deformare şi fabricare bitum
  813128 operator chimist la fabricarea altor produse organice
  813129 operator chimist la chimizarea gazului de cocs
  813130 producător de fire şi fibre sintetice
  813131 operator la fabricarea pieii sintetice
  813132 preparator ferodouri
  813133 finisor universal ferodouri
  813134 operator la fabricarea glicerinei şi acizilor graşi
  813135 operator la fabricarea săpunurilor
  813136 operator la produse odorante sintetice
  813137 operator la fabricarea detergenţilor
  813138 operator chimist la produsele farmaceutice şi chimice pure
  813139 preparator benzi cauciucate şi compoziţii emplastre
  813140 preparator prafuri de spălat şi curăţat
  813141 preparator la prepararea produselor cosmetice şi de parfumerie
  813142 preparator ser vaccin
  813143 condiţioner finisor produse explozive
  813144 confecţioner fitile
  813145 confecţioner produse pirotehnice
  813146 nitrator
  813147 pregătitor la produse explozive
  813148 preparator la produse explozive
  813149 confecţioner cartuşe de vânătoare
  813150 operator la tragere şi muniţie
  813151 operator la pregătirea, conservarea şi ambalarea armamentului şi muniţiei
  813152 pregătitor, completator de echipamente tehnice şi SDV-uri
  813153 delaborator muniţie
  813154 operator la producerea sodei şi produselor clorosodice
  813155 operator la fabricarea altor produse chimice

  8132 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor fotografice
  Operatorii la maşinile şi instalaţiile destinate fabricării produselor fotografice acţionează şi supraveghează echipamentele care produc filme şi hârtie fotografică şi care procesează prin expunere filmele fotografice şi realizează fotografii.
  813201 fotoceramist
  813202 fotocopist
  813203 fotopoligraf
  813204 fotoreproducător
  813205 montator filme
  813206 retuşor clişee
  813207 pregătitor hârtie fotosensibilă
  813208 operator la fabricarea filmelor fotografice

  814 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic şi hârtie
  Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic şi hârtie acţionează şi supraveghează maşinile (utilajele) de malaxat şi amestecare a cauciucului şi a compuşilor din cauciuc, care produc diferite componente şi produse din cauciuc natural şi sintetic şi din materiale plastice sau produc produse diferite din hârtie, carton şi materiale similare.

  8141 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc
  Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din cauciuc acţionează şi monitorizează maşinile (utilajele) de malaxat şi amestecare a cauciucului şi a compuşilor din cauciuc şi produc diferite componente şi produse din cauciuc natural şi sintetic, cum ar fi încălţăminte turnată în tipar, articole casnice, materiale izolante, accesorii industriale sau anvelope.
  814101 preparator la confecţionarea produselor industriale din cauciuc
  814102 pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare
  814103 confecţioner de produse industriale din cauciuc
  814104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc
  814105 finisor-reparator de produse industriale din cauciuc
  814106 operator la prelucrarea cauciucului
  814107 confecţioner garnituri de etanşare din cauciuc
  814108 finisor încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc
  814109 calandror la finisarea cauciucului
  814110 pregătitor regenerare cauciuc
  814111 devulcanizator regenerare cauciuc
  814112 rafinator regenerare cauciuc
  814113 dozator prelucrare cauciuc
  814114 impregnator produse din cauciuc
  814115 profilator produse din cauciuc
  814116 ştanţator piese pentru încălţăminte din piele şi cauciuc
  814117 cusător piese la încălţăminte din cauciuc
  814118 vulcanizator piese din cauciuc la prese
  814119 vulcanizator la autoclavă
  814120 preparator cauciuc electroizolant
  814121 vălţar cauciuc electroizolant
  814122 maşinist la confecţionarea materialelor electroizolante impregnate
  814123 maşinist la confecţionarea materialelor electroizolante stratificate (mică)
  814124 maşinist la confecţionarea foliilor de cauciuc electroizolante
  814125 presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare
  814126 condiţioner-finisor produse din cauciuc
  814127 croitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc
  814128 pregătitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc
  814129 preparator plăci de etanşare comprimate
  814130 operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor

  8142 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din plastic
  Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din plastic acţionează şi supraveghează maşinile şi utilajele de malaxat şi amestecare a compuşilor pentru a obţine materiale plastice şi care fabrică diferite componente şi articole din plastic.
  814201 preparator mase plastice
  814202 vălţar calandru mase plastice
  814203 operator la prelucrarea maselor plastice
  814204 presator mase plastice
  814205 finisor-asamblator obiecte din mase plastice
  814206 creator, modelier mase plastice
  814207 operator la confecţionarea discurilor fonografice
  814208 operator sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD
  814209 operator mase plastice
  814210 operator maşini de termoformatare

  8143 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din hârtie
  Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din hârtie acţionează şi supraveghează maşinile (utilajele) care produc cutii, plicuri, pungi şi alte obiecte din hârtie, carton şi materiale similare.
  814301 cartonagist
  814302 operator la maşina de laminat

  815 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele
  Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele acţionează şi supraveghează diverse tipuri de utilaje care pregătesc, prelucrează şi tratează fibrele, firele, pielea, blana; produc, modifică şi repară încălţămintea, articolele de îmbrăcăminte şi fabrică sau curăţă materialele textile ori blana şi articolele din piele.

  8151 Operatori la maşini şi utilaje de filatură
  Operatorii la maşinile şi utilajele de filatură acţionează şi supraveghează maşinile care pregătesc fibrele şi filează, răsucesc şi înfăşoară firele din fibre textile naturale. Acestea răsucesc două sau mai multe fire pentru obţinerea unor fire mai rezistente şi tratează materialele textile pentru a le face compacte şi rezistente la apă.
  815101 decapsulator
  815102 decuscutor
  815103 topitor in şi cânepă
  815104 meliţator in şi cânepă
  815105 înnobilator in şi cânepă
  815106 scuturător in şi cânepă
  815107 lucrător în bataje (bătător)
  815108 destrămător
  815109 carbonizator textile
  815110 scuturător
  815111 pregătitor amestecuri în filaturi
  815112 cardator
  815113 laminator benzi din fibre
  815114 pieptănător
  815115 zdrobitor şi uleiator textile
  815116 operator maşini puitoare
  815117 formator mănuşi fibre liberiene
  815118 montator la lipit ace
  815119 curăţitor-şlefuitor garnituri carde
  815120 cilindror în filaturi
  815121 disponent în filaturi
  815122 pregătitor gogoşi de mătase (fierbător)
  815123 prelucrător fire de mătase din gogoşi (filator)
  815124 înnodător fire de mătase naturală
  815125 finisor fire de mătase naturală
  815126 prelucrător deşeuri gogoşi de mătase naturală

  8152 Operatori la maşini de ţesut şi tricotat
  Operatorii la maşinile de ţesut şi tricotat acţionează şi supraveghează maşinile de ţesut şi tricotat care prelucrează firele în produse ţesute, neţesute şi tricotate, cum ar fi stofe, dantele, covoare, frânghii, ţesături pentru uz industrial, pasmanterie şi articole de îmbrăcăminte tricotate, sau care cos şi brodează ţesături.
  815201 operator la maşini de tricotat rectiliniu
  815202 operator la deservirea războaielor de ţesut
  815203 şnuruitor Jaqard
  815204 operator la maşini de tricotat circular
  815205 operator sculuitor
  815206 operator canelator
  815207 operator la maşini de urzit
  815208 operator încheietor fire
  815209 operator năvăditor, lipitor, înnodător fire
  815210 operator bobinator-dublator
  815211 operator batirator fire
  815212 operator răsucitor fire
  815213 pâslitor
  815214 confecţioner polizoare din pâslă

  8153 Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor
  Operatorii la maşinile şi utilajele pentru industria confecţiilor acţionează şi supraveghează maşinile de cusut care fabrică, repară, ţes şi restaurează materiale textile, articole de îmbrăcăminte din blană, piele şi materiale sintetice sau brodează desene decorative (ornamentale) pe confecţii ori alte materiale. Aceştia acţionează maşinile care fac găuri pentru nasturi şi maşinile de găurire pentru capse şi coasere în jurul găurilor şi a nasturilor pe articolele de îmbrăcăminte.
  815301 operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice
  815302 operator confecţii îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori
  815303 operator la confecţionarea industrială a îmbrăcămintei din blană
  815304 operator la confecţionarea industrială a mănuşilor din piele
  815305 încadrator confecţii
  815306 rihtuitor confecţii
  815307 pregătitor-lansator confecţii
  815308 şpănuitor confecţii
  815309 tăietor confecţii

  8154 Operatori la maşini de curăţat, albit şi vopsit materiale textile
  Operatorii la maşini de curăţat, albit şi vopsit materiale textile acţionează şi supraveghează maşinile care albesc, vopsesc sau efectuează alte tratamente firelor, fibrelor ori stofelor.
  815401 operator gazator textile
  815402 operator descleietor textile
  815403 operator degamator textile
  815404 operator spălător textile
  815405 operator albitor textile
  815406 operator fierbător textile
  815407 operator mercerizator textile
  815408 operator pregătitor chimicale în industria textilă
  815409 operator vopsitor textile
  815410 operator imprimeur textile
  815411 confecţioner şabloane şi cilindri de imprimat
  815412 operator apretor textile
  815413 operator calandor-govrator textile
  815414 operator impregnator textile
  815415 operator decator
  815416 operator presator ţesături textile (storcător textile)
  815417 operator fixator textile
  815418 operator piuar
  815419 operator scămoşetor
  815420 operator tunsător textile
  815421 operator curăţitor chimic
  815422 operator metrar-volator-dublator textile
  815423 operator tăietor textile
  815424 operator uscător textile
  815425 operator îngreunător mătase naturală
  815426 naphtolator la imprimerie
  815427 vaporizator la imprimerie
  815428 confecţioner şabloane la imprimerie
  815429 presator axe la cilindrul de imprimat
  815430 operator universal – spălător textile şi curăţitor chimic

  8155 Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor
  Operatorii la maşinile pentru tratarea blănurilor şi pieilor acţionează şi supraveghează diferite maşini care pregătesc pielea sau tratează pielea cu blană ori lână. Aceştia răzuiesc, curăţă, tăbăcesc, lustruiesc şi vopsesc pieile brute pentru a produce materii prime din piele şi blănuri finisate.
  815501 operator cenuşeritor
  815502 operator tăbăcitor mineral argăsitor
  815503 operator tăbăcitor vegetal
  815504 operator finisor mineral
  815505 operator finisor vegetal
  815506 operator argăsitor
  815507 operator sortator în industria pielăriei
  815508 vopsitor îmbrăcăminte din blană

  8156 Operatori la maşini şi utilaje din industria încălţămintei
  Operatorii la maşinile şi utilajele din industria încălţămintei acţionează şi supraveghează maşinile care produc şi repară încălţămintea standard sau specială, genţile de mână şi alte accesorii, confecţionate, în principal, din piele.
  815601 operator la prepararea tălpii de încălţăminte din fibre
  815602 operator la confecţionarea industrială a articolelor din cauciuc şi textile cauciucate
  815603 croitor-ştanţator piese încălţăminte
  815604 pregătitor piese încălţăminte
  815605 cusător piese din piele şi înlocuitori
  815606 trăgător feţe pe calapod
  815607 tălpuitor industrial
  815608 finisor încălţăminte

  8157 Operatori la maşini de spălat
  Operatorii la maşinile de spălat acţionează maşinile de spălat, de curăţare chimică, de călcat şi maşinile de tratare a ţesăturilor din spălătoriile şi unităţile de curăţare chimică.

  8159 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 815 – Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele. De exemplu, grupa de bază include pe cei care lucrează în acţionarea şi supravegherea maşinilor care fabrică pălării, corturi, saltele sau diverse articole, cum ar fi împletituri ori alte ornamente.
  815901 operator la confecţionarea industrială a pălăriilor
  815902 croitor confecţii industriale din blană
  815903 operator la confecţionarea industrială a articolelor de sport şi protecţie, din piele şi înlocuitori
  815904 cusător confecţii industriale din blană
  815905 pregătitor confecţii industriale din blană
  815906 finisor confecţii industriale din blană
  815907 operator textile neţesute

  816 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare
  Operatorii la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare acţionează şi supraveghează maşinile utilizate la sacrificarea animalelor, tranşarea cărnii, coacerea, congelarea, încălzirea, măcinarea, amestecarea şi alte procese de preparare a produselor alimentare, băuturilor şi frunzelor de tutun.

  8160 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare
  Operatorii la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare acţionează şi supraveghează maşinile utilizate la sacrificarea animalelor, tranşarea cărnii, coacerea, congelarea, încălzirea, măcinarea, amestecarea şi alte procese de preparare a produselor alimentare, băuturilor şi frunzelor de tutun.
  816001 operator la prepararea conservelor din carne, peşte şi în amestec legume şi peşte
  816002 operator la valorificarea subproduselor de abator
  816003 tripier
  816004 preparator peşte, raci, broaşte în cherhanale şi oficii
  816005 preparator făină din peşte
  816006 topitor grăsimi comestibile şi de uz industrial
  816007 operator la fabricarea mezelurilor
  816008 colector şi sortator păr
  816009 preparator ulei de copite
  816010 colector şi preparator făină, sânge, carne, oase
  816011 curăţitor piei
  816012 valorificator glande
  816013 preparator pepsină, cheag
  816014 măţar
  816015 operator la prepararea brânzeturilor
  816016 operator la prepararea produselor lactate
  816017 operator centru de răcire lapte
  816018 operator la fabricarea untului
  816019 preparator conserve lapte şi lactoză
  816020 morar
  816021 operator la fabricarea nutreţurilor combinate
  816022 preparator boia de ardei
  816023 preparator muştar
  816024 preparator extracte, arome şi esenţe
  816025 decorticator crupe
  816026 operator la prepararea produselor zaharoase
  816027 operator la fabricarea produselor făinoase
  816028 preparator îngheţată
  816029 operator la fabricarea biscuiţilor
  816030 preparator napolitane
  816031 operator la fabricarea uleiurilor vegetale
  816032 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe
  816033 operator la fabricarea zahărului
  816034 condiţioner miere
  816035 preparator de produse apicole
  816036 preparator surogate cafea
  816037 operator la condiţionarea şi prelucrarea plantelor medicinale
  816038 operator la fermentarea tutunului şi fabricarea produselor din tutun
  816039 preparator halva
  816040 operator la prepararea băuturilor alcoolice şi răcoritoare
  816041 operator la fabricarea berii
  816042 operator la fabricarea malţului
  816043 operator la fabricarea spirtului şi drojdiei de panificaţie
  816044 vinificator-pivnicer
  816045 fermentator oţet
  816046 operator la fabricarea glucozei
  816047 preparator băuturi răcoritoare
  816048 preparator rachiuri industriale şi lichioruri
  816049 distilator rachiuri naturale
  816050 operator la fabricarea amidonului şi dextrinei
  816051 preparator coniac
  816052 preparator vermut
  816053 preparator şampanie

  817 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei
  Operatorii la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei supraveghează, acţionează şi controlează echipamentele automate utilizate la tăierea lemnului şi prelucrarea cherestelei, furnirului, fabricarea placajelor, precum şi la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare ulterioară. Operatorii la maşinile de fabricat celuloză acţionează şi supraveghează diferite tipuri de maşini şi echipamente de prelucrare pentru producerea de celuloză.

  8171 Operatori la instalaţiile de fabricare a celulozei şi hârtiei
  Operatorii la instalaţiile de fabricare a celulozei şi hârtiei acţionează şi supraveghează maşinile multifuncţionale de control al proceselor industriale şi echipamentele de prelucrare ce controlează procesarea lemnului, celulozei şi a altor materiale din celuloză.
  817101 pregătitor lemn, stuf, paie
  817102 preparator pastă
  817103 fierbător-spălător celuloză, hârtie
  817104 albitor pastă hârtie
  817105 confecţioner tambur filigranare
  817106 maşinist la deshidratare pastă hârtie
  817107 finisor hârtie, carton, mucava
  817108 confecţioner produse igienico-sanitare

  8172 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului
  Operatorii la instalaţiile de prelucrare a lemnului acţionează şi controlează echipamentele automatizate utilizate la tăierea lemnului pentru prelucrarea cherestelei, furnirului şi fabricarea placajelor, precum şi la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare ulterioară.
  817201 confecţioner rondele din plută
  817202 confecţioner bastoane din plută
  817203 confecţioner colaci şi centuri de salvare
  817204 maşinist la maşina de tăiat ştraifuri şi dopuri din plută
  817205 maşinist la maşina de zdrobit şi măcinat plută
  817206 confecţioner plăci izolatoare
  817207 aburitor plută
  817208 pregătitor lemn aşchietor
  817209 pregătitor aşchii
  817210 încleietor plăci aglomerate
  817211 formator presator plăci brute
  817212 formator finisor plăci
  817213 tocatorist-defibratorist
  817214 filtrator-deshidratorist
  817215 presator PFL
  817216 tratamentist PFL
  817217 formator PFL
  817218 impregnator la înnobilare PFL
  817219 fasonator-sortator filme
  817220 presator la înnobilare PFL
  817221 formator la înnobilare PFL
  817222 finisor la înnobilare PFL
  817223 pregătitor PFL şi hârtie pentru filme
  817224 gaterist la tăiat buşteni
  817225 tăietor la ferăstrău panglică
  817226 fasonator cherestea
  817227 desenator-însemnator cherestea
  817228 decupator furnire
  817229 derulatorist
  817230 fasonator-uscător furnire
  817231 frezor-îmbinător furnire tehnice
  817232 presator produse stratificate
  817233 formator şlefuitor produse stratificate
  817234 preparator PPF
  817235 miezuitor panele şi plăci celulare
  817236 operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri

  818 Alţi operatori la maşini şi utilaje
  Această grupă de bază include operatorii la maşinile şi utilajele fixe neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 81 – Operatori la maşini şi instalaţii. De exemplu, grupa de bază include operatorii maşinilor care fabrică cabluri şi frânghii înnădite.

  8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticlă şi ceramică
  Operatorii la utilajele pentru fabricarea produselor din sticlă şi ceramică acţionează şi supraveghează cuptoarele, furnalele şi alte maşini şi echipamente utilizate la fabricarea sticlei, ceramicii, porţelanului, ţiglei sau cărămizilor. Aceştia acţionează maşinile pentru reglarea temperaturii, călirea şi decorarea obiectelor din sticlă şi ceramică.
  818101 topitor sticlă
  818102 prelucrător de topituri la semiautomate
  818103 prelucrător de topituri la instalaţii de tras ţevi
  818104 prelucrător de tuburi şi baghete
  818105 cuptorar recoacere sticlă
  818106 confecţioner termosuri
  818107 tăietor produse din sticlă
  818108 şlefuitor produse din sticlă
  818109 arzător produse din sticlă
  818110 sablator produse din sticlă
  818111 argintar produse din sticlă
  818112 operator la instalaţii automate pentru prepararea amestecului
  818113 operator la instalaţii automate pentru prelucrarea topiturii de sticlă
  818114 operator la prelucrarea tuburilor din sticlă
  818115 operator la maşini de inscripţionat
  818116 prelucrător fire şi ţesături din fire de sticlă
  818117 operator la instalaţii de tras şi laminat geam
  818118 turnător geam
  818119 preparator vată de sticlă
  818120 tăietor geam
  818121 şlefuitor/sablator geam
  818122 securizator geam
  818123 pregătitor de materii prime pentru producerea sticlei
  818124 strungar produse ceramice
  818125 cuptorar ceramică fină şi decor
  818126 arzător produse ceramice
  818127 operator la fabricarea produselor refractare
  818128 operator la fabricarea produselor abrazive
  818129 operator la fabricarea produselor din cărbune
  818130 operator abrazive pe suporţi
  818131 finisor produse abrazive
  818132 granulator/sortator abrazive
  818133 cuptorar produse abrazive
  818134 preparator-presator abrazive
  818135 cuptorar produse refractare
  818136 formator produse refractare
  818137 preparator-presator produse din cărbune
  818138 cuptorar produse din cărbune
  818139 finisor produse din cărbune
  818140 prelucrător produse ceramice prin extrudare
  818141 discuitor de produse ceramice la maşini
  818142 prelucrător produse ceramice prin injectare
  818143 armator de izolatori electrici (prelucrător produse electrotehnice)

  8182 Fochişti la maşini cu abur şi cazane
  Fochiştii la maşinile cu abur şi cazane întreţin şi acţionează diferitele tipuri de maşini cu abur, cazane, turbine şi echipamente auxiliare care furnizează energie şi alte servicii utilitare pentru clădirile comerciale, industriale şi instituţionale, pe şantiere şi la bordul navelor sau vaselor autopropulsate.
  818201 fochist locomotivă cu abur
  818202 fochist la maşini cu abur
  818203 maşinist la instalaţii pentru încălzit tren
  818204 fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte
  818205 ajutor fochist
  818206 fochist pentru cazane mici de abur
  818207 fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune
  818208 fochist pentru cazane conduse de calculator

  8183 Operatori la maşinile de ambalat, îmbuteliat şi etichetat
  Operatorii la maşinile de ambalat, îmbuteliat şi etichetat acţionează şi supraveghează maşinile care cântăresc, ambalează şi etichetează diverse produse sau umplu diferite recipiente cu produse.
  818301 maşinist la maşini de ambalat
  818302 operator la maşina de etichetat
#M5
  818303 operator maşini însăcuire pentru fabrica de ciment
  818304 operator maşini paletizate şi înfoliere pentru fabrica de ciment

#B
  8189 Operatori la maşini şi utilaje neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază include operatorii la utilajele şi maşinile fixe neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 81 – Operatori la maşini şi instalaţii. De exemplu, grupa de bază include operatorii maşinilor care fabrică cabluri şi funii înnădite.
  818901 operator la roboţi industriali
  818902 operator la tratarea şi epurarea apelor uzate
  818903 operator instalaţie de sortare şi reciclare deşeuri menajere şi asimilabile
  818904 operator generatoare terestre sonice şi cu agent activ de însămânţare
  818905 operator punct de lansare
  818906 pompagiu
  818907 compresorist
  818908 operator montaj linii automate

  82 Asamblori
  Asamblorii se ocupă cu asamblarea pieselor sau componentelor prefabricate pentru a forma subansamble, produse şi echipamente, în conformitate cu procedurile stabilite. Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrător la altul de-a lungul liniilor de asamblare.

  821 Asamblori
  Asamblorii se ocupă cu asamblarea pieselor sau componentelor prefabricate pentru a forma subansamble, produse şi echipamente, în conformitate cu procedurile stabilite. Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrător la altul de-a lungul liniilor de asamblare.

  8211 Asamblori de maşini şi echipamente mecanice
  Asamblorii de maşini şi echipamente mecanice asamblează, în conformitate cu procedurile strict stabilite, părţi componente ale echipamentelor mecanice, cum ar fi ale motoarelor, autovehiculelor, turbinelor şi aeronavelor.
  821101 lăcătuş montator pentru utilaje industriale, de construcţii şi agricole
  821102 pregătitor şi montator utilaje tehnologice
  821103 montator subansamble
  821104 montator aparate aer condiţionat
  821105 operator calitate flux
#M1
  821106 operator fabricaţie flux

#B
  8212 Asamblori de echipamente electrice şi electronice
  Asamblorii de echipamente electrice şi electronice se ocupă cu asamblarea sau modificarea, în conformitate cu procedurile stabilite, a componentelor echipamentelor electrice, electromecanice şi electronice.
  821201 lăcătuş-montator maşini electrice rotative, transformatoare şi aparataj electric
  821202 confecţioner protecţie dielectrică pentru acumulatori
  821203 morar la prepararea materialelor pentru acumulatori
  821204 confecţioner grătare şi accesorii pentru acumulatori
  821205 confecţioner plăci pentru acumulatori
  821206 preparator leşie pentru acumulatori
  821207 montator acumulatori
  821208 confecţioner cabluri şi arbori de cabluri
  821209 montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicaţii, radio
  821210 confecţioner tuburi cinescop
  821211 montator-reglor, depanator de instalaţii de electronică şi curenţi purtători
  821212 montator-reglor, depanator de aparate radio şi TV, redresoare şi amplificatoare
  821213 confecţioner piese radio şi semiconductori
  821214 confecţioner circuite integrate
  821215 confecţioner scală radio
  821216 confecţioner circuite imprimate
  821217 montator, reglor, testor tehnică de calcul
  821218 confecţioner lămpi fluorescente
  821219 confecţioner lămpi cu vapori de mercur
  821220 confecţioner lămpi cu vapori de sodiu
  821221 confecţioner becuri
  821222 montator electromecanic
#M4
  821223 montator, reglor şi depanator de aparate şi echipamente electronice

#B
  8219 Asamblori neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Asamblorii neclasificaţi în grupele de bază anterioare se ocupă cu asamblarea, în conformitate cu procedurile stabilite, a diferitelor produse care nu includ componente electronice, electrice sau mecanice.
  821901 asamblor biciclete
  821902 asamblor jucării
  821903 asamblor articole de sport
  821904 operator la fabricarea fermoarelor
  821905 confecţioner de beţe, lansete, mânere şi dopuri pentru unelte de pescuit
  821906 confecţioner-asamblor articole din lemn
  821907 confecţioner-asamblor articole din carton
  821908 confecţioner-asamblor articole din textile
  821909 montor articole din piele

  83 Conducători de vehicule şi operatori la instalaţii şi utilaje mobile
  Conducătorii de vehicule şi operatorii la instalaţiile şi utilajele mobile conduc trenurile şi autovehiculele sau acţionează şi supraveghează maşinile şi echipamentele industriale şi agricole ori execută sarcini specifice la bordul navelor şi al altor ambarcaţiuni de apă.

  831 Mecanici de locomotivă şi asimilaţi
  Mecanicii de locomotivă şi asimilaţii acestora conduc sau asistă la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri şi de marfă, îşi asumă răspunderea şi iau măsuri de protecţie a trenurilor de marfă în timpul călătoriilor, controlează circulaţia traficului feroviar prin acţionarea semnalelor, asigură deplasarea materialului rulant şi a trenurilor în staţiile de triaj, pregătesc trenurile de tracţiune (pentru remorcare) în mine şi dirijează/controlează circulaţia acestora.

  8311 Mecanici de locomotivă
  Mecanicii de locomotivă conduc sau asistă la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri şi de mărfuri.
  831101 mecanic locomotivă şi automotor
  831102 mecanic ajutor locomotivă şi automotor
  831103 conducător autodrezină
  831104 mecanic conducător vagon motor de rectificare a liniei aeriene
  831105 mecanic locomotivă şi ramă electrică metrou
  831106 mecanic ajutor locomotivă şi ramă electrică metrou

  8312 Frânari, acari şi agenţi de manevră
  Frânarii, acarii şi agenţii de manevră îşi asumă răspunderea şi iau măsuri de protecţie a trenurilor de marfă în timpul călătoriilor, controlează circulaţia traficului feroviar prin acţionarea semnalelor, asigură deplasarea materialului rulant şi a trenurilor în staţiile de triaj, pregătesc trenurile pentru tracţiune (remorcare) în mine şi dirijează/controlează circulaţia acestora.
  831201 frânar
  831202 manevrant vagoane
  831203 şef manevră
  831204 acar
  831205 şef tren
  831206 paznic barieră
  831207 revizor ace

  832 Conducători autovehicule
  Conducătorii de autovehicule conduc motociclete, triciclete cu motor, autoturisme sau microbuze/camionete pentru transportul pasagerilor, materialelor sau mărfurilor.

  8321 Conducători de motociclete
  Conducătorii de motociclete conduc motociclete sau triciclete cu motor echipate pentru a transporta materiale, mărfuri sau pasageri.
  832101 conducător de motocicletă
  832102 conducător de motoscuter

  8322 Şoferi de autoturisme şi camionete
  Şoferii de autoturisme şi camionete conduc autoturisme şi camionete pentru a transporta pasageri, corespondenţă sau mărfuri.
  832201 şofer de autoturisme şi camionete
  832202 şofer autosanitară
  832203 şofer autoambulanţă
  832204 pilot încercare auto

  833 Conducători de maşini de mare tonaj şi autobuze
  Conducătorii de maşini de mare tonaj şi autobuze conduc maşini de mare tonaj, autocamioane, autobuze sau tramvaie pentru a transporta mărfuri, soluţii lichide, materiale grele, corespondenţă ori pasageri.

  8331 Şoferi de autobuze şi tramvaie
  Şoferii de autobuze şi tramvaie conduc autobuze sau tramvaie pentru a transporta pasageri, corespondenţă ori mărfuri.
  833101 şofer autobuz
  833102 conducător troleibuz
  833103 conducător tramvai (vatman)

  8332 Şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonaj
  Şoferii de autocamioane şi maşini de mare tonaj conduc autovehicule grele pentru a transporta mărfuri, soluţii lichide şi materiale grele pe distanţe scurte sau lungi.
  833201 şofer autocamion/maşină de mare tonaj
  833202 şofer transport valori bancare
  833203 lucrător operativ pentru autocontainere
  833204 conducător autospecială
  833205 camionagiu

  834 Operatori la instalaţii şi utilaje mobile
  Operatorii la instalaţiile şi utilajele mobile conduc, acţionează şi supraveghează instalaţiile şi echipamentele motorizate cu destinaţie specială utilizate pentru curăţarea sau pregătirea terenului, excavarea, transportarea şi împrăştierea de pământ, piatră şi materiale similare, ridicarea şi mutarea de obiecte grele.

  8341 Operatori de maşini agricole şi forestiere
  Operatorii de maşini agricole şi forestiere conduc, acţionează şi supraveghează unul sau mai multe tipuri de maşini şi echipamente mobile motorizate cu destinaţie specială utilizate în activităţile agricole, horticole şi forestiere.
  834101 tractorist
  834102 combiner agricol
  834103 motorist la motoagregate şi maşini în silvicultură
  834104 mecanic de exploatare în cultură mare
  834105 mecanic de exploatare în zootehnie
  834106 operator la colectatul şi manipulatul lemnului

  8342 Conducători de maşini şi utilaje terasiere
  Conducătorii de maşini şi utilaje terasiere conduc maşini şi utilaje folosite la excavarea, nivelarea şi consolidarea pământului sau a materialelor similare.
  834201 maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist)
  834202 maşinist la instalaţiile de preparat şi turnat beton şi mixturi asfaltice
  834203 maşinist la maşini cale mecanizare uşoară şi grea
  834204 operator la utilaje de forjat dirijat
  834205 operator la utilaje de reabilitări conducte subterane
  834206 operator la utilaje pentru subtraversări

  8343 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţi
  Conducătorii de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţii acestora acţionează şi supraveghează macaralele fixe şi mobile şi alte echipamente de ridicat.
  834301 macaragiu
  834302 maşinist pod rulant
  834303 funicularist
  834304 macaragiu macarale plutitoare
  834305 şofer automacaragiu
  834306 supraveghetor staţie şenal navigabil
  834307 funicularist, funiculare pasagere
  834308 mecanizator (muncitor portuar)
  834309 liftier
  834310 docher
  834311 şef echipă docheri
  834312 docher instalaţii de încărcare/descărcare la bordul navei şi cheu
  834313 docher-amarator
  834314 docher-mecanizator
  834315 macaragiu portuar
#M3
  834316 operator la platforme pentru lucru la înălţime

#B
  8344 Operatori la instalaţiile de transport mărfuri paletizate
  Operatorii la instalaţiile de transport mărfuri paletizate acţionează şi supraveghează motostivuitoarele sau vehiculele similare pentru transportul, ridicarea şi stivuirea paleţilor cu marfă.
  834401 maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare
  834402 maşinist la alte maşini fixe de transport pe orizontală şi verticală
  834403 stivuitorist
  834404 tractorist portuar
  834405 conducător autotrailer
  834406 conducător autoîncărcător portuar
  834407 stivuitorist portuar

  835 Marinari, navigatori şi asimilaţi
  Marinarii, navigatorii şi asimilaţii acestora efectuează sarcini specifice la bordul navelor şi sarcini similare la bordul altor ambarcaţiuni de apă.

  8350 Marinari, navigatori şi asimilaţi
  Marinarii, navigatorii şi asimilaţii acestora efectuează sarcini specifice la bordul navelor şi sarcini similare la bordul altor ambarcaţiuni de apă.
  835001 marinar, pilot naval, barjist
  835002 observator far maritim şi staţie semnal de ceaţă
  835003 marinar legător
  835004 conducător ambarcaţiuni agrement pe ape interioare
  835005 pontonier feribot
  835006 servator far maritim şi staţie semnal de ceaţă
  835007 conducător de şalupă maritimă/fluvială
  835008 timonier maritim/fluvial
  835009 motopompist

  9 Muncitori necalificaţi
  Muncitorii necalificaţi execută sarcini simple şi de rutină care necesită folosirea uneltelor manuale şi depunerea unui efort fizic considerabil.

  91 Personal casnic şi de serviciu
  Personalul casnic şi de serviciu execută diferite sarcini în gospodării private, hoteluri, birouri, spitale şi alte unităţi, precum şi în aeronave, vagoane de trenuri, tramvaie şi vehicule similare, cu scopul de a păstra interioarele, mobilierul şi accesoriile curate, spală şi calcă manual articolele de îmbrăcăminte şi materialele textile.

  911 Personal casnic şi de serviciu la hoteluri şi birouri
  Personalul casnic şi de serviciu la hoteluri şi birouri mătură, aspiră praful, curăţă, lustruieşte, îngrijeşte şi spală lenjeria de uz casnic, cumpără rezerve de uz casnic, efectuează diferite sarcini cu scopul de a menţine curăţenia şi ordinea interioarelor şi mobilierului hotelurilor, birourilor şi a altor unităţi, precum şi în aeronave, trenuri, autobuze şi vehicule similare.

  9111 Personal casnic pentru curăţenie şi alte servicii (menajere)
  Personalul casnic pentru curăţenie şi alte servicii mătură, aspiră praful, curăţă, lustruieşte, spală şi îngrijeşte lenjeria de uz casnic, cumpără rezerve de uz casnic, prepară alimente, serveşte masa şi efectuează diferite alte sarcini domestice.
  911101 menajeră

  9112 Personal de serviciu în birouri, hoteluri şi alte instituţii
  Personalul de serviciu în birouri, hoteluri şi alte instituţii execută diferite sarcini de curăţenie cu scopul de a menţine curate şi ordonate interioarele şi mobilierul din hoteluri, birouri şi alte unităţi, precum şi în aeronave, trenuri, autobuze şi vehicule similare.
  911201 femeie de serviciu
  911202 îngrijitor spaţii hoteliere
  911203 lucrător room-service hotel

  912 Personal pentru servicii de spălare vehicule, vitrine şi geamuri etc.
  Personalul pentru servicii de spălare a vehiculelor, vitrinelor şi geamurilor curăţă ferestrele, vitrinele sau alte suprafeţe ale clădirilor ori vehiculelor, calcă şi spală manual sau curăţă chimic lenjeria şi alte textile.

  9121 Personal pentru servicii de spălat şi călcat
  Personalul pentru servicii de spălat şi călcat se ocupă cu spălarea şi călcarea manuală, curăţarea chimică a îmbrăcămintei, lenjeriei de pat şi a altor textile.
  912101 călcătoreasă lenjerie
  912102 curăţătoreasă lenjerie
  912103 spălătoreasă lenjerie
  912104 spălător covoare înnodate

  9122 Personal pentru servicii de spălare vehicule
  Personalul pentru servicii de spălare a vehiculelor se ocupă cu spălarea, curăţarea şi lustruirea vehiculelor.
  912201 spălător vehicule

  9123 Personal pentru servicii de spălare vitrine şi geamuri
  Personalul pentru servicii de spălare vitrine şi geamuri se ocupă cu spălarea şi lustruirea geamurilor şi a altor articole din sticlă.
  912301 spălător vitrine şi geamuri

  9129 Alţi muncitori în servicii pentru curăţenie
  Alţi muncitori în servicii pentru curăţenie se ocupă cu curăţarea suprafeţelor, materialelor şi obiectelor, cum ar fi: covoare, pereţi, piscine, utilizând echipamente şi produse chimice de curăţare specializate.

  92 Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
  Muncitorii necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit execută sarcini simple şi de rutină în producţia de culturi şi întreţinerea efectivelor de animale, se ocupă cu cultivarea şi întreţinerea grădinilor şi parcurilor, exploatarea şi îngrijirea (conservarea) pădurilor şi desfăşoară activităţi în domeniul acvaculturii şi pescuitului.

  921 Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
  Muncitorii necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit execută sarcini simple şi de rutină în producţia de culturi şi întreţinerea efectivelor de animale, se ocupă cu cultivarea şi întreţinerea grădinilor şi parcurilor, exploatarea şi întreţinerea pădurilor şi desfăşoară activităţi în domeniul acvaculturii şi pescuitului.

  9211 Muncitori necalificaţi în culturi vegetale
  Muncitorii necalificaţi în culturi vegetale execută sarcini simple şi de rutină în producţia de culturi, cum ar fi de fructe, nuci, cereale şi legume, în cadrul fermelor.

  9212 Muncitori necalificaţi în creşterea animalelor
  Muncitorii necalificaţi în creşterea animalelor execută sarcini simple şi de rutină în producţia de animale din ferme, inclusiv păsări de curte şi insecte.
  921201 îngrijitor animale

  9213 Muncitori necalificaţi în ferme mixte
  Muncitorii necalificaţi în ferme mixte execută sarcini simple şi de rutină în producţia agricolă de culturi vegetale şi în creşterea animalelor din ferme.
  921301 muncitor manipulare şi pregătire furaje
  921302 muncitor necalificat în agricultură
  921303 văcar

  9214 Muncitori necalificaţi în grădinărit şi horticultură
  Muncitorii necalificaţi în grădinărit şi horticultură execută sarcini simple şi de rutină în activităţi de cultivare şi întreţinere a arborilor (pomilor), arbuştilor, florilor şi altor plante în parcuri şi grădini private, producerea de răsaduri, bulbi şi seminţe sau creşterea legumelor şi florilor utilizând tehnici de cultivare intensive.

  9215 Muncitori forestieri necalificaţi
  Muncitorii forestieri necalificaţi execută sarcini simple şi de rutină privind cultivarea şi menţinerea pădurilor naturale şi a plantaţiilor forestiere, precum şi transportul buştenilor, tăierea şi doborârea copacilor.
  921501 îngrijitor pomi
  921502 muncitor necalificat în silvicultură
  921503 tăietor manual lemn de foc

  9216 Muncitori necalificaţi în pescuit şi culturi acvatice
  Muncitorii necalificaţi în pescuit şi culturi acvatice execută sarcini simple şi de rutină privind cultivarea, capturarea şi recoltarea peştelui şi a fructelor de mare în acvacultură şi în apele interioare, execută activităţi de pescuit în ape interioare, de coastă şi de mare adâncime.
  921601 muncitor necalificat în pescuit şi vânătoare
  921602 muncitor piscicol

  93 Muncitori necalificaţi în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare şi transporturi
  Muncitorii necalificaţi în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare şi transporturi efectuează manual sarcini simple şi de rutină în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare, transport şi operaţiuni de depozitare şi acţionare a vehiculelor şi maşinilor cu tracţiune animală şi cu acţionare umană.

  931 Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi construcţii
  Muncitorii necalificaţi în industria extractivă şi construcţii efectuează manual sarcini simple şi de rutină în industria extractivă şi exploatările în carieră, construcţii şi operaţiuni în construcţii.

  9311 Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi exploatările în carieră
  Muncitorii necalificaţi în industria extractivă şi exploatările în carieră execută sarcini de rutină în cadrul activităţilor din mine şi cariere.
  931101 muncitor necalificat în mine şi cariere
  931102 împingător vagoneţi

  9312 Muncitori necalificaţi în lucrări publice
  Muncitorii necalificaţi în lucrările publice execută sarcini de rutină legate de construcţia şi întreţinerea drumurilor, căilor ferate, barajelor şi a altor proiecte de lucrări publice.
  931201 lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă)
  931202 îngrijitor spaţii verzi
  931203 muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje
  931204 săpător manual

  9313 Muncitori necalificaţi în construcţia de clădiri
  Muncitorii necalificaţi în construcţia de clădiri execută sarcini de rutină legate de construcţia clădirilor şi lucrările de demolare.
  931301 muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet
  931302 muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii

  932 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare
  Muncitorii necalificaţi în industria prelucrătoare efectuează manual diverse sarcini în industria prelucrătoare, asistă la activitatea operatorilor de maşini şi a asamblorilor şi desfăşoară activităţi de sortare a produselor şi de asamblare manuală a componentelor.

  9321 Ambalatori
  Ambalatorii se ocupă cu cântărirea, ambalarea şi etichetarea manuală a materialelor şi produselor.
  932101 ambalator manual

  9329 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Muncitorii necalificaţi în industria prelucrătoare neclasificaţi în altă parte asistă la activitatea operatorilor de maşini şi a asamblorilor şi efectuează o varietate de sarcini manuale în industria prelucrătoare, exclusiv ambalarea şi etichetarea produselor finite.
  932901 îmbuteliator fluide sub presiune
  932902 marcator piese
  932903 muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf şi granule
  932904 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide
  932905 muncitor necalificat în industria confecţiilor
  932906 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
  932907 lucrător sortator deşeuri reciclabile
  932908 îmbuteliator gaz petrol lichefiat
  932909 muncitor în activitatea de gospodărire a şpanului
  932910 umplutor sifoane
  932911 muncitor necalificat în metalurgie
#M3
  932912 operator umplere recipiente GPL

#B
  933 Muncitori necalificaţi în transporturi şi depozitarea mărfurilor
  Muncitorii necalificaţi în transporturi şi depozitarea mărfurilor conduc biciclete şi vehicule similare, conduc vehicule cu tracţiune animală pentru a transporta pasageri sau bunuri, conduc utilaje cu tracţiune animală, transportă manual mărfuri şi bagaje şi depozitează marfa pe rafturi.

  9331 Conducători de vehicule acţionate manual sau de pedale
  Conducătorii de vehicule acţionate manual sau de pedale conduc biciclete şi vehicule similare pentru transportul de pasageri sau de mărfuri.
  933101 cărăuş

  9332 Conducători de maşini şi vehicule cu tracţiune animală
  Conducătorii de maşini şi vehicule cu tracţiune animală conduc utilaje sau vehicule cu tracţiune animală pentru a transporta pasageri sau mărfuri, precum şi utilaje cu tracţiune animală, de obicei, utilizate în agricultură.

  9333 Manipulanţi de marfă
  Manipulanţii de marfă îndeplinesc sarcini, cum ar fi: de ambalare, transport, încărcare şi descărcare a mobilierului şi a altor articole de uz casnic sau încărcare şi descărcare a navelor şi aeronavelor ori transportă şi stivuiesc manual mărfuri în diverse depozite.
  933301 încărcător-descărcător
  933302 legător de sarcină
  933303 manipulant mărfuri
  933304 operator transport şi distribuire butelii de GPL
  933305 muncitor spălare şi curăţare cisterne
  933306 muncitor în serviciile de trafic aerian

  9334 Manipulanţi de mărfuri la raft
  Manipulanţii de mărfuri la raft stochează mărfurile pe rafturi şi în zonele de prezentare şi menţin stocul în ordine în supermarketuri şi alte magazine de vânzare cu amănuntul sau cu ridicata.

  94 Ajutori de bucătari
  Ajutorii de bucătari prepară şi gătesc la comandă alimente semipreparate sau băuturi, debarasează mesele, spală vasele şi fac curăţenie în bucătărie.

  941 Ajutori de bucătari
  Ajutorii de bucătari prepară şi gătesc la comandă un număr restrâns de alimente semipreparate sau băuturi, debarasează mesele, spală vasele şi fac curăţenie în bucătărie.

  9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip „fast-food”
  Ajutorii la prepararea produselor alimentare de tip fast-food prepară şi gătesc la comandă o gamă limitată de produse alimentare sau băuturi care implică procese simple de pregătire şi un număr mic de ingrediente. Aceştia pot lua comenzi de la clienţi şi servesc la tejghea sau la mese.

  9412 Debarasatori
  Ajutorii în bucătărie debarasează mesele, fac curăţenie în bucătărie, spală vasele, pregătesc ingredientele şi execută alte sarcini pentru a ajuta lucrătorii care pregătesc sau servesc alimente şi băuturi.
  941201 lucrător bucătărie (spălător vase mari)

  95 Vânzători ambulanţi şi alţi prestatori de servicii „la minut” pentru populaţie
  Vânzătorii ambulanţi şi alţi prestatori de servicii „la minut” pentru populaţie vând bunuri, exclusiv produse alimentare pentru consumul imediat, şi oferă servicii variate pe străzi şi în alte locuri publice, cum ar fi staţiile.

  951 Prestatori de servicii „la minut” pentru populaţie şi asimilaţi
  Prestatorii de mici servicii „la minut” pentru populaţie şi asimilaţii acestora asigură o varietate de servicii pe stradă şi în alte locuri publice, inclusiv curăţarea încălţămintei, spălarea geamurilor maşinilor, efectuarea unor comisioane, supravegherea unor proprietăţi, precum şi furnizarea de alte servicii la faţa locului.

  9510 Prestatori de servicii „la minut” pentru populaţie şi asimilaţi
  Prestatorii de mici servicii „la minut” pentru populaţie şi asimilaţii acestora asigură o varietate de servicii pe stradă şi în alte locuri publice, inclusiv curăţarea încălţămintei, spălarea geamurilor maşinilor, efectuarea unor comisioane, supravegherea unor proprietăţi, precum şi furnizarea de alte servicii la faţa locului.
  951001 lustragiu
  951002 spălător geamuri şi parbrize

  952 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)
  Vânzătorii ambulanţi (exclusiv de produse alimentare) vând de obicei o gamă limitată de bunuri (exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe străzi şi în locuri publice, cum ar fi staţii, cinematografe sau teatre.

  9520 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)
  Vânzătorii ambulanţi (exclusiv de produse alimentare) vând de obicei o gamă limitată de bunuri (exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe străzi şi în locuri publice, cum ar fi staţii, cinematografe sau teatre.
  952001 vânzător ambulant de produse nealimentare
  952002 vânzător de ziare

  96 Muncitori în salubritate şi alţi lucrători necalificaţi
  Muncitorii din salubritate şi alţi lucrători necalificaţi colectează gunoiul din clădiri, curţi, străzi şi alte locuri publice, păstrează curate străzile şi alte locuri publice sau execută munci ocazionale pentru gospodării private ori alte unităţi.

  961 Muncitori în salubritate
  Muncitorii din salubritate colectează, prelucrează şi reciclează gunoiul din clădiri, curţi, străzi şi alte locuri publice sau păstrează curate străzile şi alte locuri publice.

  9611 Muncitori necalificaţi în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabile
  Muncitorii necalificaţi în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabile colectează şi transportă gunoiul şi alte articole pentru reciclare din clădiri, curţi, străzi şi alte locuri.
  961101 lucrător operativ pentru autocompactoare

  9612 Sortatori de deşeuri
  Sortatorii de deşeuri identifică, colectează şi sortează obiectele aruncate care pot fi reciclate, de la gropile de gunoi şi din cadrul întreprinderilor sau din clădiri, de pe străzi şi alte locuri publice.

  9613 Măturători şi asimilaţi
  Măturătorii şi asimilaţii acestora mătură şi curăţă străzile, parcurile, aeroporturile, gările şi alte locuri publice.
  961301 lucrător pentru salubrizare căi publice
  961302 lucrător pentru salubrizare spaţii verzi
  961303 lucrător pentru salubrizare
  961304 lucrător utilaje specializate pentru salubrizare

  962 Alţi muncitori necalificaţi
  Alţi muncitori necalificaţi livrează mesaje şi transportă pachete, colectează bani şi aprovizionează automatele, citesc contoarele, colectează apă şi lemne de foc, colectează şi emit bilete pentru parcare sau alte evenimente.

  9621 Curieri, comisionari şi hamali
  Curierii, comisionarii şi hamalii livrează mesaje şi transportă pachete şi alte obiecte în cadrul unei unităţi sau între unităţi, către gospodării private ori în altă parte, sau transportă bagaje, în special la hoteluri, gări şi aeroporturi.
  962101 curier
  962102 hamal
  962103 comisioner
  962104 distribuitor presă

  9622 Muncitori necalificaţi pentru diverse servicii ocazionale
  Muncitorii necalificaţi pentru diverse servicii ocazionale curăţă, vopsesc şi întreţin clădirile, terenurile şi împrejurimile şi efectuează reparaţii simple.
  962201 îngrijitor câini în adăposturi
  962202 gropar
  962203 incinerator
  962204 prinzător câini

  9623 Cititori de contoare şi încasatori
#M3
  Cititorii de contoare şi încasatorii aprovizionează aparatele automate şi colectează bani din acestea sau din aparatele de taxat parcarea şi alte dispozitive de încasare ori citesc contoarele de curent electric, gaze şi apă, efectuează activităţi de cântărire a mărfurilor, materiilor prime, materialelor la intrarea şi ieşirea din magazie, secţie, depozit, unitate.
#B
  962301 cantaragiu
  962302 casier încasator
  962303 încasator şi cititor contoare de energie electrică, gaze, apă

  9624 Muncitori necalificaţi pentru servicii de colectare/distribuţie a apei şi a lemnelor de foc
  Muncitorii necalificaţi pentru servicii de colectare/distribuţie a apei şi a lemnelor de foc se ocupă cu colectarea apei şi a lemnelor de foc şi cu transportarea acestora pe jos sau folosind utilaje trase manual ori de animale.
  962401 vidanjor-curăţitor canale
  962402 operator deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie

  9629 Muncitori necalificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
  Această grupă de bază cuprinde muncitorii necalificaţi care nu sunt clasificaţi în altă parte în grupa majoră 9 – Muncitori necalificaţi. De exemplu, grupa de bază include persoanele care emit şi colectează tichete de parcare sau de intrare, păstrează obiectele personale predate la garderobă şi asigură asistenţă în cadrul evenimentelor de divertisment.
  962901 model (învăţământ)
  962902 gonaci
  962903 garderobier
  962904 ucenic
  962905 aprod
  962906 controlor poartă
  962907 paznic
  962908 plasator
  962909 portar
  962910 supraveghetor muzeu
  962911 supraveghetor noapte (învăţământ)
  962912 supraveghetor săli spectacole
  962913 supraveghetor hotel

               —————