Legislație

ORDIN Nr. 1519 din 2 decembrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti


EMITENT:   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 851 din 8 decembrie 2009

  Văzând Referatul de aprobare al subsecretarului de stat nr. A.V. 1.922 din 2009,
  având în vedere prevederile titlului IV al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 (mai mult…)

Citește mai departe

ORDIN Nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar


EMITENT:   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 796 din 10 noiembrie 2011

  Având în vedere:
  – Referatul Direcţiei organizare şi politici salariale nr. RL 1881 din 19 octombrie 2011;
  – prevederile art. 11 alin. (2) din cap. II la anexa nr. III din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 (mai mult…)

Citește mai departe

ORDIN Nr. 1092/1500 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească


EMITENT:   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
       Nr. 1.092 din 7 septembrie 2006
       MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
       Nr. 1.500 din 13 noiembrie 2006
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 8 decembrie 2006

  Având în vedere prevederile art. 98 alin. (3) şi ale art. 101 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 (mai mult…)

Citește mai departe

ORDIN Nr. 1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic


EMITENT:   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 775 din 13 septembrie 2006

  Având în vedere prevederile art. 102 alin. (3) din titlul IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
  văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate nr. EN. 3.849/2006,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,

 (mai mult…)

Citește mai departe

ORDIN Nr. 937 din 28 mai 2007 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti


Text în vigoare începând cu data de 4 iulie 2011
  REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

  Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 4 iulie 2011.

  Act de bază
#B: Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 937/2007

  Acte modificatoare
#M1: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1128/2011

 (mai mult…)

Citește mai departe

ORDIN Nr. 493/69 din 5 mai 2014 privind condiţiile de exercitare de către Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a controlului operaţional şi a inspecţiei activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU şi pentru aprobarea modalităţilor şi procedurilor de monitorizare a serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU


EMITENT:   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
       Nr. 493 din 5 mai 2014
       MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
       Nr. 69 din 6 mai 2014
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 343 din 9 mai 2014

  Având în vedere prevederile art. I alin. (1), (4), (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
  în temeiul art. I alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, [...]

Citește mai departe

ORDIN Nr. 259 din 26 martie 2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov al Municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov


EMITENT:   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 267 din 23 aprilie 2010

  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei planificarea sistemului sanitar şi politici salariale nr. CS. A. 2.975 din 25 martie 2010,
  având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.562/2009 privind înfiinţarea Serviciului de ambulanţă Bucureşti – Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,

 (mai mult…)

Citește mai departe

ORDIN Nr. 168/418 din 18 februarie 2008 pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă


Text în vigoare începând cu data de 8 mai 2014
  REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

  Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 8 mai 2014.

  Act de bază
#B: Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 168/418/2008

 (mai mult…)

Citește mai departe

ORDIN Nr. 52/55 din 25 ianuarie 2010 privind transportul pacienţilor care nu se află în stare critică efectuat de către serviciile publice de ambulanţă


EMITENT:   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII – Nr. 52
       CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE – Nr. 55
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 29 ianuarie 2010

  Văzând Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii nr. CSA 644 din 25 ianuarie 2010 şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 78 din 25 ianuarie 2010,
  având în vedere prevederile titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, [...]

Citește mai departe

ORDIN Nr. 33 din 8 ianuarie 2014 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014


EMITENT:   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 99 din 7 februarie 2014

  Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 175/2013 al Compartimentului medicină de urgenţă,
  având în vedere prevederile art. 93 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 (mai mult…)

Citește mai departe